Nihilizm

Kısaca: Hiççilik ya da nihilizm veya yokçuluk; 19. yüzyıl ortalarında Rusya'da, özellikle genç entelektüel kesim arasında taraftar bularak yükselen ve bu nedenle kendine büyük felsefi akımlar arasında yer edinen bir felsefî yaklaşımdır. Latince'de 'hiç' anlamına gelen nihil sözcüğünden türetilen Nihilizm, günümüzde birçok spesifik alt dala ayrılmakla beraber, en popüler tanımıyla; her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür. ...devamı ☟

nihilizm
Nihilizm

Nihilizm ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hiççilik

nihilizm

1 . Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti.
2 . Her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, hiççilik, yokçuluk.
3 . Her türlü siyasi düzeni inkâr eden, toplumun birey üzerinde hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş:
"Bir nevi şiddetli mefkûrecilik, bir nevi nihilizm, daha doğrusu bir nevi ... zırdelilik."- P. Safa.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nihilizm
3 yıl önce

Hiççilik, nihilizm ya da yokçuluk; Latince'de 'hiç' anlamına gelen nihil sözcüğünden türetilen Nihilizm, günümüzde birçok spesifik alt dala ayrılmakla...

Hiççilik, 19. yüzyıl, Albert Camus, Bilim, Felsefe, Friedrich Nietzsche, Rusya, Sartre, Taslak, İvan Sergeyeviç Turgenyev, Tanrıbilim
üstinsan
6 yıl önce

kitabında açık bir şekilde tanımladığı felsefi terimlerden birisidir. Nihilizm ve güç istenci kavramlarıyla ilişkili bir kavramdır. Nietzsche, İnsanötesi'ne...

Dinî terörizm
6 yıl önce

yükselişine tanıklık eden çağdaş dönemde, terörizm daha çok anarşizm ve nihilizm ile devrimci düşüncelere bağlanmıştır. Bununla birlikte, din kaynaklı yıldırı...

Gotik rock
6 yıl önce

karanlık temalar, gothic horror gibi entelektüel, romantizm, varoluşçuluk ve nihilizm akımlarıyla uğraşır. Saygın grupların başında Bauhaus, The Cure, Siouxsie...

Ecinniler
6 yıl önce

Siyasi bir roman olan Ecinniler 19. yüzyılın ikinci yarısında ateizm, nihilizm ve sosyalizm gibi ideolojilerle birlikte Batı düşüncesinin Rusya ve Rus...

Ecinniler (roman), 1872, 2000, Albert Camus, Ateizm, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Hıristiyan, Kitap, Nihilizm, Roman, Rusya
Kültür felsefesi
3 yıl önce

Nietzsche ile derinleşecektir. Antropoloji Yapısalcı antropoloji Sofistler Nihilizm Romantizm Felsefe Terimleri Sözlüğü, Bedia Akarsa, İnkılap Yayınevi. Felsefe...

Kültür felsefesi, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antropoloji, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi
Gençlik
3 yıl önce

iletişimsizlik, şiddet, bağımlılıklar, eğitimsizlik, işsizlik, cinsellik, nihilizm, bireycilik, rekabet, tüketim kültürü gibi faktörlerde ortaya çıkmaktadır...

Deccal (kitap)
6 yıl önce

benzetir. Hristiyanlığın tüm ussallaştırma çabalarının ve ahlak anlayışının nihilizm ile sonuçlandığını dile getirir. Kitabın sonunda Hristiyanlığa Karşı Yasa...