Normatif Iktisat

Kısaca: Normatif iktisat, ekonominin nasıl olması gerektiğine dair değer yargıları içeren, belirgin ekonomik hedefler için yapılması gerekenleri araştıran bir iktisat dalı. Özel bir şirkette karı arttırmaya çalışan veya devletin bütçe hedeflerini yerine getirmeye çalışan bir iktisatçı, normatif iktisat ile çalışır. ...devamı ☟

Normatif iktisat, ekonomi nasıl olması gerektiğine dair değer yargıları içeren, belirgin ekonomik hedefler için yapılması gerekenleri araştıran bir iktisat dalı. Özel bir şirkette karı arttırmaya çalışan veya devletin bütçe hedeflerini yerine getirmeye çalışan bir iktisatçı, normatif iktisat ile çalışır.iktisat biliminin, ekonominin ne ve nasıl olması gerektiği konusunda değer yargılarını işin içine sokan veya belirli bir hedefe ulaşmada ne tür politikaların izlenmesi gerektiğine dair öneriler sunan, bir koludur. Normatif İktisat ekonominin belirli yönlerinin arzu edilirliği ile ilgilenir. Belirli iktisadi politikaların desteklenmesinin söylemsel temelini oluşturur. Normatif İktisadı (ne olmalı) pozitif iktisattan (ne) ayırmak yaygındır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekonomi (bilim dalı)
3 yıl önce

kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır: Normatif İktisat - Bir durumu hedef olarak gören, iktisadi...

Anayasal iktisat
3 yıl önce

oluşturulmuş kural ve kurumlara dayalıdır. Sosyal sözleşme anayasal demokrasinin normatif ilkelerini içerir. Sosyal sözleşme anayasalardan başlıca şekil ve amaç...

Anayasal iktisat, Adam Smith, Hukuk, Vergi, İkinci Dünya Savaşı, İktisat, Fizyokratlar, Sosyal sözleşme, James M. Buchanan
Ekonomik metodoloji
3 yıl önce

yapılmasında kullanılmıştır. İktisadi sömürgecilik İktisat modeli Felsefe ve ekonomi Pozitif iktisat Normatif iktisat Ekonometrinin metodolojisi ^ • Roger E. Backhouse...

Marksist ekonomi
6 yıl önce

ile ilgilenir. Marksist iktisat, özellikle akademide, politik bir ideoloji olan Marksizm'den ve Marksist düşüncenin normatif yönlerinden ayrılır. Marksist...

Akademik Disiplinler Listesi
6 yıl önce

Çevre etiği Meta-etik Ahlaki psikoloji, Betimleyici etik, Değer teorisi Normatif etik Erdem etik Mantık (anahat) Matematiksel mantık Felsefi mantık Meta-felsefe...

Anarko-kapitalizm
3 yıl önce

anarşizmden farklı olarak, anarko kapitalizm emek değer teorisini ve onun normatif uygulamalarını reddeder. Anarko kapitalist düşünceler agorizm ve piyasa...

Anarko-kapitalizm, Agorizm, Aktivizm, Anarka-feminizm, Anarko-kapitalist sembolizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Bireyci anarşizm
Liberteryenizm
3 yıl önce

anarşizmden farklı olarak, anarko kapitalizm emek değer teorisini ve onun normatif uygulamalarını reddeder. Anarko kapitalist düşünceler agorizm ve piyasa...