Pozitif Iktisat

Kısaca: Pozitif iktisat, ekonomik düzeni sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, ekonomi içinde sürekli geçerli kanunları saptamaya çalışan iktisat dalıdır. "Talep artışı enflasyonu nasıl etkiler?" gibi sorulara cevap arar. "Enflasyon hangi düzeyde tutulmalı?" sorusu normatif ikstisatın inceleyeceği bir konudur. ...devamı ☟

Pozitif iktisat, ekonomik düzeni sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, ekonomi içinde sürekli geçerli kanunları saptamaya çalışan iktisat dalıdır. "Talep artışı enflasyonu nasıl etkiler?" gibi sorulara cevap arar. "Enflasyon hangi düzeyde tutulmalı?" sorusu normatif ikstisatın inceleyeceği bir konudur. Pozitif iktisatta iktisadi olaylar ve davranışlar, nedir-ne olmaktadır, nasıl olmaktadır bakış açısıyla incelenir. Bir başka deyişle, pozitif iktisatta iktisadi olaylar ve davranışlar açıklanır ve dolayısıyla da para arzı artınca fiyatlar artar, kamu harcamaları artınca işsizlik azalır gibi genel sonuçlara ulaşılır. Pozitif iktisadın ulaştığı sonuçları test etmek ve eğer gerekiyorsa bilimsel düzeyde reddetmek mümkündür. Ancak normatif iktisadın değer yargılarının ürünü olan sonuçları test edilemez ve bilimsel düzeyde reddedilemez.

İlgili konular

i̇ktisat normatif iktisat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Normatif iktisat
3 yıl önce

Belirli iktisadi politikaların desteklenmesinin söylemsel temelini oluşturur. Normatif İktisadı (ne olmalı) pozitif iktisattan (ne) ayırmak yaygındır....

Pozitif iktisat, Ekonomi, iktisat
Ekonomi (bilim dalı)
3 yıl önce

Pozitif İktisat - Sadece iktisadi düzeni sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, iktisat içinde sürekli geçerli kanunları saptamaya çalışan iktisat dalıdır...

Siyasi ekonomi
3 yıl önce

ilişkilendirirler. Bu bağlamda "pozitif siyasi iktisat" teriminin kullanımı daha yaygındır. Antropologlar, sosyologlar ve coğrafyacılar siyasi iktisat terimini André Gunder...

Ekonomik metodoloji
3 yıl önce

yapılmasında kullanılmıştır. İktisadi sömürgecilik İktisat modeli Felsefe ve ekonomi Pozitif iktisat Normatif iktisat Ekonometrinin metodolojisi ^ • Roger E. Backhouse...

Refah Ekonomisi
3 yıl önce

dağılımını beraberce belirlemek üzere mikroekonomik teknikler kullanan bir iktisat dalıdır. Bir toplumu oluşturan bireylerin iktisadi etkinliklerini incelemek...

Refah Ekonomisi, Arrow`un İmkânsızlık Kuramı, Ekonomi, Faydacılık, Gelir dağılımı, Gini katsayısı, Makroekonomi, Mikroekonomi, Sayıl, Lorenz eğrisi, Income inequality metrics
Geri besleme
3 yıl önce

paradokslarda olduğu gibi tamamen soyut olabilir. Geri besleme kavramına biyoloji, iktisat, psikoloji, mühendislik gibi birçok alanda rastlandığı için tüm bu alanları...

Geri besleme, Sistem, İnsan
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
3 yıl önce

Psikolojisi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi İktisat Teorisi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat İktisat Tarihi İktisat Politikası Muhasebe ve Finansman Sayısal...

Ergün Arıkdal
6 yıl önce

İstanbul Erkek Lisesi’nde, 1957 ile 1961 arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, 1970’li yıllarda İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde...