Organ Sistemi

Kısaca: Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince organum ("alet, araç") sözcüğünden türemiştir. ...devamı ☟

Organ sistemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Organ

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Organ
3 yıl önce

Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince organum ("alet, araç") sözcüğünden türemiştir. Sıradan hayvanlar...

Üreme sistemi
3 yıl önce

Üreme sistemi, bir canlının üremesinde rol alan anatomik yapıların bütününe verilen bir isimdir. Bir organ sistemi olan üreme sistemi, üreme organlarını barındırır...

İœreme sistemi, Anatomi, Anatomik, Bağışıklık sistemi, Dolaşım sistemi, Hormon sistemi, Kas sistemi, Lenf sistemi, Organ sistemi, Sindirim sistemi, Sinir sistemi
Dolaşım sistemi
3 yıl önce

Dolaşım sistemi veya kardiyovasküler sistem maddelerin vücuttaki dolaşımını sağlayan organ sistemidir. Dolaşım sistemine sahip olmayan canlılara örnek...

Kardiyoloji, Lenf sistemi, Kalp, Kan damarı, Kan, Sindirim Sistemi, Biyoloji, Kalp, Damarlar, Atardamarlar
Organ bağışı
3 yıl önce

Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklı iken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanmasıdır...

Sinir sistemi
3 yıl önce

iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir. Sinir sistemi iki bölümden oluşur. Merkezi sinir sistemi (MSS) ve çevresel...

Sinir sistemi, Anatomi, Bağışıklık sistemi, Beyin, Dolaşım sistemi, Hayvan, Hormon sistemi, Kas, Kas sistemi, Lenf sistemi, Merkezi sinir sistemi
Lenfatik sistem
3 yıl önce

Lenfatik sistem veya lenf sistemi, lenf damarları, ve lenfatik organlar ve lenfodik dokudan oluşan bir organ sistemidir. İkinci bir dolaşım sistemi olarak...

Lenf, Kan, Kan dolaşımı, Lenf sistemi, Antijen, Antikor, Bademcik, Bağışıklık sistemi, Dalak, Dolaşım sistemi, Hormon sistemi, Kas sistemi, Kemik iliği
Otonom sinir sistemi
3 yıl önce

Otonom sinir sistemi ya da özerk sinir sistemi, periferik sinir sisteminin, istemsiz yapılan hareketleri ve organ fonksiyonlarının kontrolünü gerçekleştiren...

Otonom sinir sistemi, Parasempatik sinir sistemi, Sempatik sinir sistemi, Vejetatif sinir sistemi, Visseral sinir sistemi, ,
İnsan sindirim sistemi
3 yıl önce

edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılması ile ilgilenen organ sistemidir. Sindirim sistemi ve sindirim borusu hayvandan hayvana belirli oranda değişiklik...