Ortaöğretim, 15-18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren kavram.

Ortaöğretim

Ortaöğretim, 15-18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren tanım. Genel olarak "Lise öğrenimi" diye bilinir. Ortaöğretimin görevi, öğrencilere, önce kişisel ve toplumsal hayatın gerektirdiği nitelikte, ortak bir genel kültür ve yurttaşlık bilgisi kazandırmak, sonra da onları ilgi, eğilim ve yeteneklerine göre iş alanlarına, mesleklere veya yükseköğrenime hazırlamaktır.

Ortaöğretim'de Alanlar

   * Türkçe-Matematik
   * Fen-Matematik
   * Sosyal Bilimler
   * Yabancı Dil


Ortaöğretim not sistemi

Not Puan Derece
5 85-100 Pekiyi
4 70-84 İyi
3 55-69 Orta
2 45-54 Geçer
1 25-44 Geçmez
0 0-24 Etkisiz


Ayrıca bakınız

İlgili konuları ara

Yanıtlar