Cermenler

Kısaca: Cermenler, bugünkü Almanya'yı, Bohemya ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar yaşayan halk veya bu halktan olan kimse. ...devamı ☟

Cermenler
Cermenler

Cermenler (Germenler de denir), bugünkü Almanya'yı, Bohemya ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar yaşayan halk veya bu halktan olan kimse.

Germenler yada Cermenler eski çağlarda Avrupa’da Germen dillerini kullanan bütün boylar ve topluluklar. Germen dilleri Hint-Avrupa dilleri grubundandır. Kuzeyde İzlanda, güneyde Tuna’ya kadar yayılan Germen dilleri; Doğu Batı ve Kuzey olmak üzere üç dala ayrılır. Germenler, Kuzeyli ırkına mensuptur.

Germenlerin milattan önce birinci yüzyıla kadar önemli bir siyasi birliklerine rastlanmaz. Üyeleri değişken ailelerarası ittifaklar kurmuşlardır. Göçebe Germen boyları, Roma imparatorluk kuvvetleriyle yaptıkları savaşlarla ilk defa tarih sahnesine çıktılar. Batı, Doğu ve Güney Germenleri olarak üç bölüme ayrılırlar. Germenler, Roma imparatorluğu hakimiyetini kabul etmelerine rağmen, aile birlikleri bağımsızlıklarını korudular. Hızla çoğalan Germenler, yeni yurt aradılar. Frank, Sakson, Alman, Boyer, Langobard, Thürg, Kvad, Burgund, Vondal, Gepid, Viking, Doğu ve Batı Got kavimleri Germenler göçüne sebeb oldu. Tuna ve Ren kıyıları dahil, Karadeniz kıyılarına kadar yayıldılar. Romalılar, Germen kavimlerini kendi topraklarına yerleştirip, bunlardan asker ve subay alıp, lejyonlar kurdu. Milattan sonra 4. yüzyılda Avrupa Hunlarının saldırılarından kaçan Germen kavimleri, batıya göçmeye başladılar. İlkel tabiat tanrılarına inanan Germenler, Roma İmparatorluğunun Hıristiyan kültürünü benimseyip, zamanla kendi varlıklarını kaybettiler. Bugünkü Alman, İngiliz, İzlanda, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda milletlerinin oluşumunu Germenler ve dilleri sağlamıştır.

Cermen kavmi

Denizci bir kavim olan Germenler, İskandinavya´nın güneyinden gelerek Keltleri yerlerinden sürdüler ve M.Ö. III. yy .dan itibaren bugünkü Almanya´ya yerleştiler. Sonra, Miladın ilk yüzyılları boyunca, Germanya dedikleri topraklarını, Urallar´a ve Karadeniz´e kadar genişlettiler.

Germenler her şeyden önce savaşçıydı: silah olarak mızrak (kargı), çift yüzlü balta ve uzun kılıç kullanırlardı. Val-Hall veya Walhalla adlı bir cennete ve bu cennette ölülerin tanrılarla birlikte yaşadığına inanırlardı; bu tanrıların en güçlüsü, Wotan da denen Odin´di. Germenler, Roma İmparatorluğu´yla ilişki kurunca, Hıristiyanlığı benimsediler: M.S. IV. yy.da Kutsal Kitap, Gotların piskoposu Ulfilas tarafından dillerine tercüme edildi.

IV. yy .a kadar Ren ve Tuna boylarını ellerinde tutan Germenler 376 yılında Hun istilalarına karşı koyamadı ve bu, Avrupa´da büyük kavimler göçünün başlangıcı oldu.

Avrupa´yı İstila Edenler

Vizigotlar (Bilge Gotlar) Tuna´yı aştılar, Roma´yı yağma ederek 410´da Galya´nın güneyine yerleştiler: Akitanya´da bir krallık kurdular. Sonra İspanya´yı istila ederek (476) Arap fethine kadar (711) burada kaldılar. Vandallar da aynı yolu izleyerek Kuzey Afrika´ya ulaştılar.

Burgondlar Ren vadisinde durdular (Burgonya adı buradan gelir); Alamanlar ve Vizigotlar gibi bunlar da bir gün Franklar tarafından ezilecekti. Ostrogotlar İtalya´da, ışıklı sanatı ve ince uygarlığı bakımından ilgi çeken Ravenna Krallığı´nı kurdular. Nihayet Angllar ve Saksonlar da İngiltere´yi istila ettiler. Böylece, Roma imparatorluğu tamamen fethedildi ve yıkıldı.

Kelt sanatından ve Gotlar aracılığıyla doğu sanatlarından etkilenen Germen sanatının örnekleri arasında, mine işlemeli mücevherler, bunlarda yer alan hayvan figürleri, güneşi temsil eden gamalı haçlar sayılabilir.

Büyük Germen Kavimleri

Alamanlar, Burgondlar, Franklar, Ostrogotlar, Vandallar, Vizigotlar.

Siyasi sosyal yapı

Aile birliklerinden meydana gelen Germenler, krallar tarafından idare edilirdi. Boy kurultayı, en yüksek yürütme organları olup, savaş, barış, yüksek memurlukların seçimi, askere alınmalara karar verirdi. Hukuk sistemleri sözlü olup, geleneklere dayanırdı. Sosyal yapıları sınıf esasına göreydi. Asil, köylü ve köle sınıfından meydana gelen Germen toplumunun ordusu, köylülerden meydana gelirdi. aile birliklerinden toplanan ordunun başlıca silahları; mızrak, balta, kılıç, ok ve yaydı.

Germenlerde bir boya ait topraklar komşu boyunkilerden, tampon bölge mahiyetindeki geniş toprak şeritleri veya büyük ormanlarla ayrılırdı. Her ülke, Gave adlı yönetim bölgelerine bölünürdü. Binaları keresteden veya kurutulmuş kerpiçlerden yapılmış olup, kare biçimli duvarları ve üzerinde sivri bir çatısı bulunan barınaklardı. En alt kat ahır olarak kullanılırdı. Mimarlıkta konut ve savunma yapıları için kereste kullanılmıştır. El sanatlarından; gravürcülük, ağaç ve taş oymacılığı, metal, taş ve cam üstüne boyalı kakma süslemeleri yapılıp, örnekleri de günümüze kadar gelmiştir. Giyim, yünlü veya keten elbise ve kürklerden yapılırdı. Erkekler pantolon, mintan ve dört köşe kısa bir pelerinden; kadınlar ise, fistan, bluz ve mantodan meydana gelen kıyafetler giyerlerdi. Ayakkabıları sandal biçimli, bağlıydı.

Germenlerin ekonomisi, büyük ölçüde tarıma dayanırdı. Çiftçilik sabanlarla yapılırdı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, keten, darı, çeşitli sebzeleri yetiştirip, bağ ve bahçe ziraati de yaparlardı. Evcil hayvan yetiştiriciliğine önem verirlerdi. Maden işletmeciliğini bilip, demircilik ve kuyumculuk özel meslekleriydi. Germenler açık deniz seferlerine dayanıklı tekneler yapmışlardır. Bu sayede kuzey-güney ticaretine karşılıklı katkıda bulunup, hammadde ve el sanatı ürünlerinin ulaşımını sağlamışlardır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cermanya
3 yıl önce

Cermanya veya Germania, antik çağda Cermenler adı verilen boyların Kuzey ve Orta Avrupa'da yerleşim kurdukları tarihsel bölge. Germania, tarih boyunca...

Waffen-SS tümenleri
6 yıl önce

listesidir. Genel kurallarına göre, Cermenlerden oluşan tümenler için "SS-Division (SS Tümeni)" ve gayri-Cermenler ve gönüllülerden oluşan tümenler için...

Neandertal, Almanya
6 yıl önce

ettikleri kemikleri civardaki öğretmene iletirler. Öğretmen de kemikleri anatomi uzmanına teşhis ettirir ve "ön-cermenler" (Neanderthaller) keşfedilir....

Neandertal, Almanya, Coğrafya, Düsseldorf, Neandertal adamı, Taslak
Travian
3 yıl önce

dolayı rahat yağma yapılabilir. Cermen tüccarları 1000 mal ile en çok mal taşıyan tüccardır. Aynı zamanda Cermenler oyunun en güçlü süvari savunmasına...

Travian, Cermen, Demir, Galya, Odun, Oyun, Roma, Sığınak, Tahıl, Tuğla
Odoacer
3 yıl önce

Lider olduğu toplulukta yaklaşık 30.000 insan vardı. Bu toplulukta sadece Cermenler değil, Ostrogotlar ve İtalyanlar da vardı. Kabilesi, Apenin Dağlarının...

Danlar
6 yıl önce

Aralık 2010.  "tarih: 1908" yazısı görmezden gelindi (yardım)KB1 bakım: Fazladan yazı: editör listesi (link) Cermenler Danca Danimarka Danimarkalılar...

Avusturyalılar
6 yıl önce

milyon civarındadır. Avusturyalılar aynen Almanlar gibi Cermen bir ırktır. Kökenleri Cermenlere ve Cermenleşmiş Macar ve Slavlar'ın karışımına dayanmaktadır...

Avusturya, 1365, 1529, 1540, 15 Mayıs, 1938, 1955, 1990, 1997, 1998, 1999
Letonya tarihi
3 yıl önce

günümüze kadar ulaşmışlardır. 12. yüzyılda bölgeye ticaret amacıyla gelen Cermenler bölgede yaşayan Pagan Baltık ve Fin-Ugor halklarını Hristiyanlığa davet...