İlim ve sanat gibi sahalarda tanınmış bir kimsenin kendi hayatını, kendisinin kaleme alarak anlatmasına ve bu şekilde meydana getirilen esere denir. Ancak bu eserler şahsi görüşlere dayandığı için objektiflikten ayrılabilirler. O bakımdan Otobiyografileri okurken veya herhangi bir sebeple onlardan faydalanırken çok dikkatli olmak gerekir. Şöyle ki, otobiyografi yazan eserindeki tercihlerini kendi duygu ve düşüncelerine göre yapabilir, yaşadığı hayatın kendince beğenilmeyen yönleri anlatılmamı...

OTOBIYOGRAFI (türkçe) anlamı
1. Öz yaşam öyküsü.
OTOBIYOGRAFI (türkçe) anlamı
2. özyaşamöyküsü.
OTOBIYOGRAFI (türkçe) ingilizcesi
1. n. autobiography,
OTOBIYOGRAFI (türkçe) fransızcası
1. autobiographie [la]
OTOBIYOGRAFI (türkçe) almancası
1. n. Lebenserinnerungen
2. Selbstbiografie
3. Selbstbiographie

Otobiyografi hakkında bilgiler

İlim ve sanat gibi sahalarda tanınmış bir kimsenin kendi hayatını, kendisinin kaleme alarak anlatmasına ve bu şekilde meydana getirilen esere denir. Ancak bu eserler şahsi görüşlere dayandığı için objektiflikten ayrılabilirler. O bakımdan Otobiyografileri okurken veya herhangi bir sebeple onlardan faydalanırken çok dikkatli olmak gerekir.

Şöyle ki, otobiyografi yazan eserindeki tercihlerini kendi duygu ve düşüncelerine göre yapabilir, yaşadığı hayatın kendince beğenilmeyen yönleri anlatılmamış olabilir, çevresini anlatırken şahsi sebeplerle sevmediği kişiler hakkında haksız yargılarda bulunabilir. Bu sebepler dolayısıyla yazılmış otobiyografiler değerlendirilirken, belirtilen hususlara dikkat etmek, araştırmacıları yanılgılara düşmekten kurtarır.

Örnek:

Halit Ziya Uşaklıgil: Kırk Yıl Ahmet Rasim: Falaka J. J. Rousseau: İtiraflar Muallim Naci: Ömer'in Çocukluğu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sertab Erener Otobiyografi: 15. Sanat Yılı Konseri

Sertab Erener'in sanat hayatının 15. yılını kutladığı özel bir CD&DVD şeklinde sunulan 2007 yılında verdiği konserin kaydıdır. Konserin dışında abisi Serdar Erener'in ağzından hayatı, kendi yorumları ve Uzay Heparı için özel olarak hazırlanan kısa bir kayıt ile ...

Punk

Punk; kültür, politika ve estetiği ile kurumsallaşmış sanat teorileri ve bunu yaratan topluma, toplumsal sisteme karşı doğmuş bir reddediştir. Punk, sanatçıyı devrimci olarak görür, geleneksel ve kalıplaşmış davranış ve yaşam biçimine karşı yıkıcı bir tavır ...

Edebiyat

Edebiyat ya da yazın, yazarın düşünce ve duygularını, okuyanın estetik bir tat almasını sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amaç gütmese de biçimsel olarak bu düzeye ulaşmış yazılı yapıtların tümüne verilen isimdir.

Biyografi

Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır. Biyografi açık, sade bir dille anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında şairleri anlatan bu ...

Hatıra

Edebiyatta bir yazı türüdür. Her hangi bir kimsenin başından geçen olayları, sonradan yazması neticesi ortaya çıkan eserlere denir. Hatıralarda yaşanan olayların sonradan yazılması şartı vardır. Eğer olaylar günü gününe yazılmış ise hatıra değil, günlük olur.

Portre

Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara “portre” denir.

öz Yaşam öyküsü

Otobiyografi, bir düşünürün, bir sanatçının, bir sporcu ya da tanınmış bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebî türdür. Özyaşamöyküsü de denir.

Otobiyografik

Otobiyografi, bir düşünürün, bir sanatçının, bir sporcu ya da tanınmış bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebî türdür. Özyaşamöyküsü de denir.

Eleonora

Eleonora Edgar Allan Poe tarafından yazılıp ilk defa 1842'de yayınlanan kısa öyküdür.