Otozom

Otozomlar, eşey kromozomu olmayan kromozom grubudur. Türlerde çift halinde bulunurlar.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Otozom ilgili konular

 • Kromozom

  Kromozom, (Yunanca'dan: chromos = renk + soma = vücut) Her canlı gibi insan da trilyonlarca hücreden meydana gelir. Hücre, bitkisel ya da hayvansa
 • Kromozomlar

  Kromozomlar, hücre nukleusu içindeki ipliksi yapılardır. Bunlar, molekül yapısı, gelişme ve metabolizmayı belirleyici genetik bir kod taşıy
 • Karyotip

  Karyotip Bir hücredeki kromozomlar özdeş çift kromozomlar halinde eşlendikten sonra belli bir düzene göre sıralanırsa o kişinin karyotipi me
 • Mayoz Bölünme

  Mayoz Bölünme bir diploit ökaryotik hücrenin bölünerek genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süre
 • Eşey kromozomları

  İnsanların somatik hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Dişideki 23 çift kromozom, mayoz bölünmede 22A+X şeklinde belirir.
 • Kromozom 22

  Kromozom 22, insan genomunda toplamda 23, otozom olaraksa 22 adet bulunan kromozom çiftlerinden biridir. Normal insan genomundaki tüm otozomlar içi
 • Kromozom anomalileri

  Kromozom anomalileri; bir kromozomda meydana gelen yapısal ya da sayısal değişiklikleri gösterir.
 • Otozomlar

  Otozomlar, eşey kromozomu olmayan kromozom grubudur. Türlerde çift halinde bulunurlar.
 • Kromozom analizi

  Kromozom karyotiplemesinde günümüzde beş özellik incelenmekteir.
 • Kromozom 22 (insan)

  Kromozom 22, insan genomunda toplamda 23, otozom olaraksa 22 adet bulunan kromozom çiftlerinden biridir. Normal insan genomundaki tüm otozomlar içi
Otozom
Otozom