Palinoloji

Kısaca: Botanik biliminin bir alt dalı olan palinoloji, polen sporlarını araştıran bilim dalının adıdır. Palinoloji terimi ilk kez Hyde ve Williams tarafından 1944'de kullanılmıştır. Etimolojik olarak, Hyde ve Williams "palinoloji"yi, Yunanca "paluno" (serpmek) ve "pale" (toz) kelimelerinden türetmiştir. ...devamı ☟

Botanik biliminin bir alt dalı olan palinoloji, polen sporlarını araştıran bilim dalının adıdır. Palinoloji terimi ilk kez Hyde ve Williams tarafından 1944'de kullanılmıştır. Etimolojik olarak, Hyde ve Williams "palinoloji"yi, Yunanca "paluno" (serpmek) ve "pale" (toz) kelimelerinden türetmiştir.

Özellikle son yıllarda yapılan önemli araştırmalar ve bulgularla palinoloji çok gelişmiştir. Bir çok altdalının (adli palinoloji, polen fizyolojisi, polen morfolojisi vb.) çıkmasının yanı sıra, palinoloji tıbbi araştırmalar açısından da fazla ilerleme kaydetmiştir. Tıbbi açıdan kaydedilen gelişmenin en büyük nedeni polenlerin alerjik reaksiyonlar oluşturup neden olduğu hastalıklar (astım vs.) üzerine yapılan yeni araştırmalardır. Aynı zamanda, pollenleri yiyecek olarak toplayan hayvanlar (bal arısı vb.) üzerinde yapılan araştırmalarda palinolojinin gelişmesinde ve yeni palinoloji alt dallarının oluşmasında büyük bir role sahiptir. Bunların dışında, palinoloji aynı zamanda fosilleşmiş polenleri de incelediğinden, jeoloji ile yakından ilgili yeni palinoloji alt dalları oluşmuştur.

Linkler

*http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ayguns/Palinoloji.htm Polenler ve Palinoloji üzerine
  • http://www.geo.arizona.edu/palynology/ Arizona Üniversitesi - Palinoloji bilim dalı üzerine

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fen Bilimleri
2 yıl önce

Pedoloji, Limnoloji, Biyocoğrafya, Mineraloji, Çevre bilimi, Hidrojeoloji, Palinoloji, Paleoklimatoloji v.s. 1) Mühendislik bilimleri ve Mimarlık Bilgisayar...

Bilim, Sosyal Bilimler, Fizik, Kimya, Jeoloji, Astronomi, Matematik, Tıp
Arkeometri
2 yıl önce

radyoaktif olmayan (arkeomanyetizma, obsidien hidrasyonu, dendrokronoloji, palinoloji vb.) yöntemlerle yaş tayini ve mutlak tarihlendirme yapılması; radyoaktif...

Arkeometri, Arkeolog, Bağlantı tanıtmak, Bilim, Taslak, Antik
Jeoloji
2 yıl önce

jeoloji Paleoklimatoloji Paleosismoloji Mikropaleontoloji Makropaleontoloji Palinoloji Yapısal jeoloji veya Tektonizma Plaka tektoniği Jeodinamik Yanardağbilimi...

Jeoloji, 1494, 1555, 1556, 1638, 1686, 1778, 1779, 1785, 1795, 1797
Volkan Ş. Ediger
6 yıl önce

Pensilvanya Devlet Üniversitesi’nden almıştır. Eğitimini jeoloji, jeokimya ve palinoloji alanlarında tamamlamış olup, bir süre petrol ve kömür jeoloğu olarak sektörde...

Astronomi
2 yıl önce

Su bilimi Limnoloji · Mineraloji · Okyanus bilimi Paleoklimatoloji · Palinoloji Fiziki coğrafya · Agroloji Yaşam bilimleri Biyoloji Anatomi · Astrobiyoloji ·...

Gökbilim, Ali Kuşçu, Apollo 11, Astrobiyoloji, Astrofizik, Astroloji, Astronomi, Astronomi Portalı, Bilim, Biruni, Dünya atmosferi
Bilişim
2 yıl önce

Su bilimi Limnoloji · Mineraloji · Okyanus bilimi Paleoklimatoloji · Palinoloji Fiziki coğrafya · Agroloji Yaşam bilimleri Biyoloji Anatomi · Astrobiyoloji ·...

Bilişim, Bilişim
Paleoklimatoloji
2 yıl önce

bilmek, yağış ve sıcaklık ile mevcut fauna türlerini anlamayı sağlar. Palinoloji, bu amaçlar için polen çalışmalarını içermektedir. - Volkanik kül bazı...

Kimya
2 yıl önce

Su bilimi Limnoloji · Mineraloji · Okyanus bilimi Paleoklimatoloji · Palinoloji Fiziki coğrafya · Agroloji Yaşam bilimleri Biyoloji Anatomi · Astrobiyoloji ·...

Kimya, Analitik kimya, Anorganik kimya, Atom, Bilim, Biyokimya, Element, Fizikokimya, Kimya Kanunları, Kimyager, Kimyasal formül