Pavia

Kısaca: Pavia, kuzeybatı İtalya'daki Lombardiya bölgesinin ve Pavia ili'nin merkezi olan şehir ve yerel idare bakımından bir komün. ...devamı ☟

Pavia
Pavia

Pavia Haritası

Pavia, kuzeybatı İtalya'daki Lombardiya bölgesinin ve Pavia ili'nin merkezi olan şehir ve yerel idare bakımından bir komün. Antik Romalılar döneminde "Ticinum" adı ile bilinen şehri 568-774 döneminde "Lombard Krallığı" başkentliği yapmıştır. Tarihsel gelişmeler Pavia'da çok önemli artistik ve sosyal miraslar bırakmışlardır. Pavia bir şeref ünvanı olarak İtalyan yerleşimlerine verilen "Şehir (Citta)" unvanını Avusturya İmparatorluğu tarafından 1836da "Città Regie della Lombardia nel Regno Lombardo-Veneto (Lombardo_Veneto Krallığı'nın Lombardia Krallık Şehri)" olarak almıştır. Coğrafi konum Pavia şehri kuzey İtalya'da Lombardiya'nın güneydoğusunda "Ticino Nehri" üzerinde bu nehirin Po Nehri'ne katılma mevkinin 12km yukarısında konumlanmıştır. Milano Pavia'nın 35 km kuzeyinde; Genova 90 km güneyinde ve Torino 110 km batısında bulunurlar. İklim
Tarihçe Pavia yerleşimi antik Romalılardan önceye kadar gider. Yaşlı Pliny'ye göre "Laevi" ve "Marici" adlı Ligüryen kabileler tarafından kurulmuştur. Batlamyusa göre ise şehri kuranlar "İnsubres" kabilesidir. Antik Roma döneminde şehrin ismi Ticinum olarak bilinmekteydi ve bir "municipium" olarak önemliydi. Roma İmparatorluğu çağlaraında önemli bir askeri merkez "castrum"idi. Antik Roma için "Ticinum"'un startejik önemi "Arminum (Rimini)" den Po Nehriin takip edip "Augusta Taurinorum (Torino)" 'ya giden, "Via Aemilia" eyolu üzerinde önemli bir menzil olmasıydı. 476da Odoacer rakibi olan "Falvius Orestes"'i Pavia'ya kuşatri ve şehri eleine geçirdi. Bundan sonra Odoacer şehri yağmalayıp tümüyle yıktı. Orestes Piacenza'ya kaçtı. Odoaer onu takip etti ve öldürdü ve Orontes'in Batı Roma İmparatoru olan Romulus Augustus'da imparatorluk tahtından indirdi. Bu olay tarihçilerce Batı Roma İmparatorluğu'nun sonu olarak kabul edilir. Sonradan şehrin Latince ismi (olasilikla Papa'ya atıfla) Papia oldu. Bazan her iki antik ad kullanilarak 'Ticinum Papia olarak anılmıştır. Yıllar geçtikçe "Papia" şehrin şimdiki adı olan Paviaya değişmiştir. Gotlar idaresi altındayken Pavia onların en önemli müstahkem kalesi idi. I. Justinianos'un İtalya'yı tekrar eline geçirmek için İtalya'ya gönderdiği Belisarius karşısında Gotların son direnme noktası Pavia kalesi oldu. Lombardlar İtalya'ya girip İtalyan topraklarını ellerine geçirmeye başlayınca kurdukları "Lombard Krallıği" için 568-774 dönemine başkentleri Pavia olmuştur. Bu kralalık zayıflayıp Dükler tarafından idare edilmeye başlanınca Pavia "Zaban" adlı Lombard dükün merkezi oldu ama aynı zamanda çok zayıf Lombard Krallığı'nın idari başkenti olarak görev yaptı. "Desiderius" adlı zayıf Lombard Kralı hükümdarlığı sırasında yıllarca tamir görmeyen Pavia kalesinin savunma gücü çok azalmisti. Haziran 774de Frankların Kralı Şarlman Pavia kalesini kısa süren bir kuşatmadan sonra eline geçirdi ve kendini Lombardlar Kralı ilan etti. Pavia İtalyan Krallığı başkenti ve İtalya Krallarını taç giyme törenlerinin yapıldığı şehir olarak görevine 12. yüzyıla kadar devam etti. 1004de II. Heinrich (Kutsal Roma İmparatoru'na karşı onun İtalya Krallığı olarak taç giymesine Pavia halkı itiraz edip isyan etti ve imparator bu isyanı pek kanlı olarak bastırdı. 12. yüzyılda İtalya Krallığı otoritesi hemen zayıflayıp hiçe inmişti. Pavia 12. yüzyılda kendikendini bir belediye meclis ile bağımsız olarak idare etme imtiyazı alıp bir bağımsız şehir konumuna girdi. İtalyan Ortaçağlar tarihinin önemli Guelfolar ve Ghibellinolar arasındaki politik ayrılıklar ve savaşlar sırasında Pavia genellikle Ghibellinolar İmparatorluk taraftarı idi. Buna başlıca neden, Pavia'nın Milano şehri ile olan rakipliği idi. İmparator aleyhine kurulan Lombard Ligi ittifakına Pavia katılmadı. Papaya karşı İtalya'da imparatorluğun egemenliğini korumak için Friedrich Barbarossa 1158-1177 döneminde 5 adet İtalya seferi yaptı; Pavia tarafından desteklendi ama bu seferler bir sonuç ortaya çıkarmadı. Bundan sonraki yüzyıllarda Pavia önemli ve İtalya tarihi için aktif bir şehir olma niteliğini sürdürdü. 1329da IV. Ludwig İtalya'da bulunmaktayken Kardeşi Rudolf'un oğulları II. Rudolf ve I.Ruprecht ve mirasçılarına "Ren Palatın Kontuluğu"nu bağışladı. Pavia Milano'nun üstünlüğüne karşı yüzyıllarca direnmişti. Fakat 1359da Milano'da hüküm süren Visconti Hanedanı'ndan II. Galeazzo Visconti şehri eline geçirdi. Kardeşi Matteo Visconti ile Visconti idaresindeki toprakları bölüşüp batı Lombardiya'yı idareye başladı. 1262de sarayını Pavia'ya nakledip 1378de orada ölene kadar hükümdarlık yaptı. Visconti idaresi altında Pavia bir artistik ve entelektüel merkez oldu. 1361de eski bir hukuk okulu yerine Pavia Üniversitesi kuruldu ve çok geçmeden bu üniversite çok büyük isim yaparak Avrupa'nın her ülkesinden öğrenci çekmeye başladı. Valois hanedanı ile Habsburg hanedanı arasındaki 1494-1559 dönemindeki İtalya Savaşları sırasında Pavia imparator taraftarı idi. 1525de Fransa Kralı I. François ile kutsal Roma Germen İmparatoru ve İspanya Kralı olan V. Karl orduları arasında yapılan Pavia Savaşı'nda Fransa Kralı yenilip esir düştü. Bu savaş Pavia şehri için bir dönüm noktası oldu. Bu savaştan sonra Pavia devamlı İspanyol-imparatorluk idaresi altında kaldı. Bu dönemde şehirde eskisi gibi imparator ve papalık taraftarları arasındaki siyasi çatışmalar Fransa taraftarları ve imparator taraftarları arasındaki siyasi çatışmalara dönüştü. Pavia'nın İspanyollar tarafından idaresi 1713e kadar sürdü. 1713de İspanya Veraset Savaşı (1700-1715) sırasında Pavia Avusturya tarafından işgal edildi. Pavia'nın Avusturya tarafından idaresi 1796ya kadar devam etti. Avusturya idaresi altına iken İmparatoriçe Maria Theresia tarafından Pavia Üniversitesinin desteklenmesi ile şehrin entelektüel hayatı yeniden canlandırıldı ve dönemin hümanistleri ve bilim adamları çalışmak için Pavia'yı seçmeye başladılar. 1796da Napolyon Bonapart emrinde bulunan Fransız ordusu İtalya'ya hücuma ve istilaya geçti. Pavia Fransız idaresi altına, Fransız uydusu olan "Tranpadana Cumhuriyeti" (796-1797), sonra "Ticino" deparmanı olarak "Cisalpine Cumhuriyeti" (1792-1802) ve "Olona deparmanı" nın bir komünü olarak "İtalyan Cumhuriyeti" (1802-1805) tarafindan idare edildi ve sonunda Fransız impartorluğu parçası oldu. 1814 Viyana Kongresi tarafından kuzey İtalya şehirleri ve Pavia Regno "Lombardo–Veneto Krallığı" olarak Avusturya idaresi altına verildi. Pavia iki bölgeden oluşan bu krallığın Lombarde bölgesinde "Pavia ili" olarak idare edildi. 1859da İkinci İtalyan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra ve ertesi yıl ülke birleştirilip İtalya Krallığı ilan edilince Pavia İtalya Krallığının bir parçası oldu. Pavia 1872ye kadar bir askeri bir kale olarak etrafı surlar ve tabyalarla çevrili idi. O yıl tabyalar ve surların altları halka açıldı; bulvarlar ve parklar yapıldı; ama duvarlar 1901 kadar yıkılmadı. 1901de duvarlar yıkılarak yerine şehre bir çevre yolu yapıldı. Demografi Pavia'nin nüfusu (30.6.2010 tahminleri itibariyle) 71.345 kişi olup nüfus yoğunluğu 1.144 kişi/km² olur. 19. ve 20. yy/da sehir nüfusunun gelişimi şu gösterimde incelenebilir: Kişi Colors= id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.7) id:sfondo value:rgb(1,1,1) id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8) ImageSize = width:455 height:373 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:90000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:5000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:1000 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo BarData= bar:1861 text:1861 bar:1871 text:1871 bar:1881 text:1881 bar:1901 text:1901 bar:1911 text:1911 bar:1921 text:1921 bar:1931 text:1931 bar:1936 text:1936 bar:1951 text:1951 bar:1961 text:1961 bar:1971 text:1971 bar:1981 text:1981 bar:1991 text:1991 bar:2001 text:2001 PlotData= color:barra width:20 align:left bar:1861 from:0 till: 33965 bar:1871 from:0 till: 38079 bar:1881 from:0 till: 37721 bar:1901 from:0 till: 37611 bar:1911 from:0 till: 43222 bar:1921 from:0 till: 44861 bar:1931 from:0 till: 53453 bar:1936 from:0 till: 56122 bar:1951 from:0 till: 63683 bar:1961 from:0 till: 74962 bar:1971 from:0 till: 86839 bar:1981 from:0 till: 85029 bar:1991 from:0 till: 76962 bar:2001 from:0 till: 71214 PlotData= bar:1861 at: 33965 fontsize:S text: 33.965 shift:(-8,5) bar:1871 at: 38079 fontsize:S text: 38.079 shift:(-10,5) bar:1881 at: 37721 fontsize:S text: 37.721 shift:(-10,5) bar:1901 at: 37611 fontsize:S text: 37.611 shift:(-10,5) bar:1911 at: 43222 fontsize:S text: 43.222 shift:(-10,5) bar:1921 at: 44861 fontsize:S text: 44.861 shift:(-10,5) bar:1931 at: 53453 fontsize:S text: 53.453 shift:(-10,5) bar:1936 at: 56122 fontsize:S text: 56.122 shift:(-10,5) bar:1951 at: 63683 fontsize:S text: 63.683 shift:(-10,5) bar:1961 at: 74962 fontsize:S text: 74.962 shift:(-10,5) bar:1971 at: 86839 fontsize:S text: 86.839 shift:(-10,5) bar:1981 at: 85029 fontsize:S text: 85.029 shift:(-10,5) bar:1991 at: 76962 fontsize:S text: 76.962 shift:(-10,5) bar:2001 at: 71214 fontsize:S text: 71.214 shift:(-10,5) TextData= fontsize:S pos:(20,20) text:Kaynak - ISTAT Ekonomi Pavia ve etrafindaki araziler Italya icin cok onemli tarim alanlarai olup buralarda bagcilik, pirinc uretimi ve tahil uretimi cok onemlidir. Hizmet sektoru sehirde cok onemlidir ve bu sektorde bulunan bazi kurumlar tum Italya'da taninmaktadir. Bunlarin en basinda en eski Avrupa universiteleri icinde bulunan tarihsel "Pavia Universitesi" ve "IRCSS Policlinico San Matteo" adli hastanesi gelmektedir. Komşu komünler Pavia komunünün şu komünlerle ortak sınırları bulunur: Borgarello, Carbonara al Ticino, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Marcignago, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Bereguardo Kardeş şehirler Pavia'nin şu kentlerle kardeş şehir bağlantıları bulunur: * * * Görülecek yerler Yüksek eğitim Resimler

Pavia

İtalyanca Pavia kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. city of Lombardy, on the river Ticino and south of Milan, historical capital of the Longobard reign during the early Middle Ages, it hosts one of the earliest universities in Europe

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pavia Üniversitesi
2 yıl önce

Pavia Üniversitesi (İtalyanca: Università degli Studi di Pavia, UNIPV) Pavia, İtalya'da 1361'de kurulmuş, 9 fakülteye sahip Avrupa'nın en eski üniversitelerinden...

Pavia Üniversitesi, 1361, Devlet üniversitesi, Taslak, Yüksek öğretim kurumu, Üniversite, İtalya, İtalyanca, Pavia, Angiolino Stella
Pavia Muharebesi
6 yıl önce

Pavia Muharebesi, 24 Şubat 1525 tarihinde İtalya Savaşları dahilinde yaşanmış bir muharebedir. Birleşik İbyol - İmparatorluk ordusu, Charles de Lannoy...

Pavia ili
6 yıl önce

Pavia ili (İtalyanca: Provincia di Pavia), İtalya'nın kuzeybatısında, Lombardiya Bölgesi'ne bağlı biri ili. Merkezi, ile adını veren Pavia şehridir. Yüzölçümü...

Mortara
2 yıl önce

Mortara, İtalya'nın Pavia ilinde bulunan bir komündür. Komünün nüfusu 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 15.621 kişidir. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Ağustos...

Stradella
2 yıl önce

Stradella, İtalya'nın Pavia ilinde bulunan bir komündür. Komünün nüfusu 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 11.581 kişidir. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Ağustos...

Gambolò
2 yıl önce

Gambolò, İtalya'nın Pavia ilinde bulunan bir komündür. Komünün nüfusu 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 10.183 kişidir. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Ağustos...

Lombardiya
2 yıl önce

Milano Katedrali Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Monza Pavia Sondrio Varese Como Gölü Bellagio. Iseo Gölü Lombardiya Bölgesi resmi websitesi...

Lombardiya, Abruzzo, Alpler, Aosta, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Latium
Stadio Pietro Fortunati
6 yıl önce

İtalya'nın Pavia şehrinde çok amaçlı olarak inşa edilen bir stadyum. Stadyumda çoğunlukla futbol müsabakaları yapılmaktadır. İtalya'nın A.C. Pavia takımının...

Stadio Pietro Fortunati, Futbol, Taslak, İtalya