Pazarlama

Kısaca: Pazarlama Dar anlamda, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi. Geniş anlamda malın üretiminden tüketilmesine kadar, mal akımını kolaylaştırıcı işlemlerin bütünü olarak tarif edilebilir. Pazarlama bir işletmenin temel ve asli fonksiyonudur. Malı veya hizmeti üretmenin nihai gayesi, satış yaparak kar sağlamaktır. Dolayısiyle, işletmenin, istihsal, finansman, muhasebe, yönetim gibi diğer faaliyetleri hep pazarlamaya hizmet eder. Bir malın uygun şekilde pazarlanab ...devamı ☟

Pazarlama Dar anlamda, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi. Geniş anlamda malın üretiminden tüketilmesine kadar, mal akımını kolaylaştırıcı işlemlerin bütünü olarak tarif edilebilir.

Pazarlama bir işletmenin temel ve asli fonksiyonudur. Malı veya hizmeti üretmenin nihai gayesi, satış yaparak kar sağlamaktır. Dolayısiyle, işletmenin, istihsal, finansman, muhasebe, yönetim gibi diğer faaliyetleri hep pazarlamaya hizmet eder.

Bir malın uygun şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle bir piyasa ve talep araştırmasına ihtiyaç vardır. Daha sonra, belirlenecek piyasa payı ölçüsünde reklam ve diğer araçlarla, malın sürümü cihetine gidilir. Satış çeşitli tedbirlerle tahrik edilir.

Pazarlama politikası, malın kalitesi, tanıtımı, fiyatlandırılması, tüketici sevk ve tercihlerine uydurulması için yapılan ayarlamalardır. Bu politikadaki başarı karlılığı doğrudan etkiler.

pazarlama

1 . Pazarlamak işi.
2 . ticaretBir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü.

pazarlama

Türkçe pazarlama kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. marketing

pazarlama

pazarlamak eylemi. bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini saptama ve karşılamayı içeren etkinliklerin tümü.

pazarlama

Türkçe pazarlama kelimesinin Fransızca karşılığı.
marketing [le]

pazarlama

Türkçe pazarlama kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vermarktung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pazarlama
2 yıl önce

yeni bir felsefe ve yeni bir disiplin geliştirdiler ve adına "pazarlama" dediler. Pazarlama müşterileri tanımlamak, halihazırdaki müşterileri gelecekte...

Pazarlama, 1984, Ekonomi, Finans, Taslak, Amerikan Pazarlama Derneği
E-pazarlama
5 yıl önce

internet pazarlaması veya interaktif pazarlamadır. E-pazarlama, markanın ve yapılan işin tanıtımını yapmak ve tüm pazarlama uygulamalarını desteklemek amacı...

Ağ pazarlama
6 yıl önce

pazarlama veya çok katlı pazarlama, (İngilizce: Network marketing) şirketlerin kendi imkânları yerine bireylere imkân sağlayarak ürünlerini pazarlama...

Politik pazarlama
2 yıl önce

Politik pazarlama partinin belirlediği amaç ve hedefler doğrultusunda modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasıdır. Adayların kendilerini seçmen pazarına...

Arama Motoru Pazarlama
5 yıl önce

görülebilirliklerini arttırarak tanıtım yapan internet pazarlama yöntemleridir. Arama Motoru Pazarlama Profesyonellerine göre, SEM yöntemleri şunlardan oluşur:...

Dijital pazarlama
2 yıl önce

Dijital pazarlama, bir pazarlama bileşenidir. Ürün ve hizmetleri tanıtmak için masaüstü bilgisayarlar, cep telefonları, diğer dijital ortam ve platformlar...

Gerilla pazarlama
5 yıl önce

Gerilla pazarlama, alışılmışın dışında taktiklerle ve beklenmeyen yerlerde, beklenmeyen zamanlarda yürütülen pazarlama kampanyalarına verilen isimdir....

Gerilla pazarlama, 1984, Brezilya, Ekonomi, Etik, Finans, Gerilla, Pazarlama, Promosyon, Reklam, Sí£o Paulo
Alıcıya yönelik pazarlama
5 yıl önce

bölünüyor olabilir. Bayinin bakış açısından, alıcıya yönelik pazarlama, tedarikçilerin pazarlama yatırımlarını geleneksel medya yatırımlarından ziyade satış...