Perturbation

Perturbation

1. anlamı i. rahatslzlık, huzursuzluk, ıstırap; karışıklık; heyecan; astr . bir gökcisminin hareketinde başka bir gök cisminin etkisi ile meydana gelen düzensizlik. ,tedirginlik/endişe.
2. anlamı sarsım. düzen bozukluğu. karışıklık. tedirginlik. rahatsizlik. karis*kilik.

Perturbation

Perturbation İngilizce anlamı ve tanımı

Perturbation anlamları

  1. (noun) A disturbance in the regular elliptic or other motion of a heavenly body, produced by some force additional to that which causes its regular motion; as, the perturbations of the planets are caused by their attraction on each other.
  2. (noun) The act of perturbing, or the state of being perturbed; esp., agitation of mind.

Perturbation tanım:

Kelime: per·tur·ba·tion
Söyleniş: "p&r-t&r-'bA-sh&n, "p&r-"t&r-
İşlev: noun
1 : the action of perturbing : the state of being perturbed
2 : a disturbance of motion, course, arrangement, or state of equilibrium; especially : a disturbance of the regular and usually elliptical course of motion of a celestial body that is produced by some force additional to that which causes its regular motion
- per·tur·ba·tion·al /-shn&l, -sh&-n&l/ adjective

Perturbation ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Disruption, Disturbance, Fluster, Upset,

Perturbation

İngilizce Perturbation kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. perturbación, desquiciamiento, disturbio; preocupación, inquietud

Perturbation

İngilizce Perturbation kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. perturbation, trouble

Perturbation

İngilizce Perturbation kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Beunruhigung; Störung; Durchkreuzen

Perturbation

İngilizce Perturbation kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. perturbazione, turbamento, sconvolgimento

Perturbation

İngilizce Perturbation kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. perturbação; preocupação; confusão

Perturbation

i. karışıklık, kaygı, endişe, tedirginlik

Perturbation

Fransızca Perturbation kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. disruption, disturbance, perturbation, upheaval, distemper, interference

Perturbation

İngilizce Perturbation kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. verontrusting

Perturbation

n. worry, concern, alarm; agitation, disturbance, agitation; bewilderment, act of perplexing n. disruption, disturbance, perturbation, upheaval, distemper, interference

Perturbation

Fransızca Perturbation kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (général) verwarring (f); opschudding (f); onrust (m/f)2. (troubles) beroering (f); onrust (m/f); oproer (n); tumult (n) 3. (météorologie) storing (f)4. (politique) opschudding (f); onrust (m/f); oproer (n); tumult (n) 5. (dérangement) verstoring (f); ontwrichting (f)

Perturbation

Fransızca Perturbation kelimesinin Almanca karşılığı.
n. beeinträchtigung, störung, verhaltensstörung

Perturbation

Fransızca Perturbation kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (général) perturbazione (f)2. (troubles) agitazione (f); confusione (f); trambusto (m); tumulto (m) 3. (météorologie) perturbazione (f)4. (politique) agitazione (f); trambusto (m); tumulto (m); scompiglio (m) 5. (dérangement) disordine (m); scompiglio (m); confusione (f)

Perturbation

Fransızca Perturbation kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (général) perturbação (f); distúrbio (m)2. (troubles) comoção (f); agitação (f); turbulência (f); tumulto (m) 3. (météorologie) distúrbio (m); perturbação (f)4. (politique) agitação (f); comoção (f); fermentação (f); tumulto (m); turbulência (f) 5. (dérangement) perturbação (f); distúrbio (m); transtorno (m); bagunça (f)

Perturbation

Fransızca Perturbation kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (général) perturbación (f)2. (troubles) alboroto (m); disturbio (m); tumulto (m); bullicio (m); perturbación (f) 3. (météorologie) perturbación (f)4. (politique) alboroto (m); tumulto (m); confusión (f); estrépito (m); bullicio (m); escándalo (m) 5. (dérangement) trastorno (m); desorganización (f); desarreglo (m)

Perturbation

Almanca Perturbation kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. perturbazione (f)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Iraksak seri
2 yıl önce

teoremi Arteca, G.A.; Fernández, F.M.; Castro, E.A. (1990), Large-Order Perturbation Theory and Summation Methods in Quantum Mechanics, Berlin: Springer-Verlag ...

Pirahã dili
6 yıl önce

Steven N. Sheldon|Sheldon, Steven N. (1974) Some morphophonemic and tone perturbation rules in Mura-Pirahã. International Journal of American Linguistics,...

The Big Bang Theory
2 yıl önce

Calculation” “The Tam Turbulence” “The Planetarium Collision” “The Imitation Perturbation” “The Grant Allocation Derivation” “The Consummation Deviation” “The...

Teorİ
2 yıl önce

Sayılar teorisi — Obstruction teorisi — Operator teorisi — PCF kuramı — Perturbation teorisi — Potential teorisi — Olasılık kuramı — Ramsey kuramı — Representation...

Kuram, Bilim, Bilim felsefesi, Deney, Evrim kuramı, Görelilik kuramı, Hipotez, Kanun, Kuantum kuramı, Yapısalcılık, İlke
Atom çekirdeği
2 yıl önce

enerjili hadron maddesi arasında gerçekleşen hal değişimidir. Bu da Perturbation teorisini kullanılmaz hale getirir. Ayrıca nükleonlar arasındaki kuvvetin...

Çekirdek, Yapı, Nükleer Fizik, Kuantum Fiziği, Elektron, Atom, Elektrik yükü, Fizik, Nötron, Proton
Kepler'in gezegensel hareket yasaları
2 yıl önce

oluşturduğu çekim nedeni ile Kepler yasalarından sapmalar pertürbasyon (ing. perturbation) olarak adlandırılır. Kepler'in üçüncü yasasındaki orantı sabitinin yörüngede...

Kuantum kütleçekim
2 yıl önce

parametreye, ölçülebilir bir hale çevirir.  Bu ihtimallerden biri normal Perturbation Teorisinin renormalize edilemeyişi ve renormalize edilebileceğine dair...

Michaelis-Menten kinetiği
2 yıl önce

Slemrod, M. (1989). "The quasi-steady-state assumption: A case study in perturbation". Thermochim Acta. 31 (3). ss. 446-477. doi:10.1137/1031091.  ^ a b Leskovac...