Pir Sultan Abdal

Kısaca: Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış halk şairi, ozan. Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz ...devamı ☟

Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış halk şairi, ozan. Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde geçti. Ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor.

Halk arasında Yedi Ulular olarak bilinen Yedi Ulu Ozan'dan biridir. Alevi gelenekleri ile dergahın tarikat ortamında Türk dilini kullanarak yetişti. Şiirlerinde duru ve yalın bir Türkçe kullandı. Ana konuları, Deyişler, Nefesler, Hakk sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi, duazimam, ilahi aşk, tasavvuf ve sosyal uyarı niteliğindedir. Dolayısıyla bir derviş olarak toplumu irşat (İlimiyle ve aklıyla toplumu bilgilendirmiştir) etmiştir. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi. Medrese öğrenimini Erdebil'de görmesine rağmen, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilenmedi. Alevi olan Pir Sultan Abdal Türk diline sahip çıkmıştır. Anadolu türkmen alevilerinin en büyük önderlerinden biridir.

Sivas Valisi Hızır Paşa önce hapsetti sonra da halkın Siyaset Meydanı adını verdiği yerde idam ettirdi. Pir Sultan, Edebiyat tarihimizde dörtyüz yıldan beri değerinden hiçbir şey kaybetmeyen ve halk pınarımızın gür ve berrak gözelerinden biridir. Pir Sultan üzerinde yıllarca çalışarak Pir Sultan Abdallar kitabını yayımlamış olan Edebiyat Tarihçisi İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan' ı şu şekilde' değerlendirmekte ve yanlış yorumlandığını belirtmektedir. Deyişlerinin coşkulu, inançlı ve herkesin^ anlayabileceği sadelikte olması, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ve ustalıkla söyleyebilmesi, dizelerinin ve dörtlüklerinin kendi aralarında bütünlük göstermesi, kelime oyunlarına iltifat etmemesi, köylümüzün diliyle söylemesi, sosyal konulu şiirleriyle günümüz insanının dert ve dileklerine, tercüman olması, ayni mahlası taşıyan şairlerin deyişlerinin ona mal edilmesi, Pir Sultan'ın idam edilmesiyle dikkat ve ilgileri üzerinde toplamış olması ve de son olarak onunla ilgili yapılan sürekli yayınlardır. Özellikle idamı ve başka şairlerin şiirlerinin ona mal edilmesi, Pir Sultan'ı çok boyutlu bir şair gibi göstermeye zemin hazırlamış ve Pir Sultan 'ı başka bir hüviyete büründürmüş, hatta zararı da olmuştur. Bu sebeple kendi düşüncesine uygun bir sürü asi ile devlete baş kaldıran bir zorba, haksızlığa ve zulme karşı mücadele eden bir kahraman, İran Şahı ile işbirliği yapıp; Alevilerin yoğun olduğu Doğu Anadolu'yu İran'a bağlamak isteyen bir Safavi hayranı ve bu uğurda asılmayı dahi göze alan bir kahraman haline getirildi. Aslında Pir Sultan; Hz. Ali ve Oniki imam sevgisiyle sarhoş, Alevilik kurallarını açık ve seçik bir dille anlatan, günlük hayatını kendi halinde sürdürmeye gayret eden coşkulu, yetenekli ve kudretli bir saz şairidir. Aşın duygu ve eylemlerle hiç ilgisi olmadığı halde, zamana ve zemine göre duygu ve düşüncelerini ifadeden sakınmayacak kadar inatçı oluşu ve kendisine yapılan iftiralar asılmasına sebep olmuştur. Gerçekte Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı Sivas bölgesinde o tarihte hiçbir halk ayaklanmasına rastlanmamaktadır. Pir Sultan rumuzuyla pek çok kişi vardır fakat bu isimleri asıl Pir Sultan'ı vermemektedir.

*1- Pir Sultan (Banazlı)

 • 2- Pir Sultan Abdal
 • 3-Pir Sultan'ım Haydar (Merzifon ve Çorumlu)
 • 4- Pir Sultan Abdal (Halil İbrahim)
 • 5- Abdal Pir Sultan (Artova'nın Daduk köyünden olması muhtemel)
 • 6- Pir Sultan Abdal (Aruz Şairi)

olmak üzere Pir Sultan tespit edilmiş, bu sayının artacağını, eksilmeyeceğini tahmin edilmektedir. Özellikle şairin ölümünden sonra söylenenlerin onun tarafından söylenemeyeceğinden hareketle; dil, üslup özelliklerini dikkate alarak bu ayırımı yapmıştır. İlhan Başgöz ve Sabahattin Eyüboğlu bütün bu şiirlere Pir Sultan'ın şiirleri değil de Pir Sultan Geleneği adını vermişlerdir. (Yunus Emre Geleneği, Karacaoğlan Geleneği gibi). İsmail Aslanoğlu kitabında sairleri ve şiirleri ayırma işini ilk defa yapmış, her biri kendi bölümünde olmak üzere ahi şairin toplam 439 şiirine yer vermiştir. Pir Sultan'a ait olan 161 şiir incelendiğinde bu deyişlerde, İslamın temel ibadetlerini, inancını görmek mümkündür.

*Hak Muhammed Ali geldi dilime

 • Mürvet günahıma kalma ya ali
 • Külli günahımı aldım elime
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*Hadice Fatıma mihr-i mahabbet

 • Yine senden olur kuluna rahmet
 • İmam Hasan İmam Hüseyn mürüvvet
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*İmam Zeynelabidin'e erelim

 • İmamların divanına duralım
 • Doksan bin erlere niyaz edelim
 • Mürvet günahıma kalma kalma ya Ali*İmamı Ca'fer'dir didemin nuru

 • İmam Bakır imamların süruru
 • Dilerim çektirmeye ah ü zarı
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*Musi-i KÂzım'dan İmamı Rıza

 • Umarım inayet edesin bize
 • Günahım çok benim deyeyim size
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*İmam Taki İmam Naki'dir virdim

 • Anlara sığındım dayandım durdum
 • Hasan-ül-Asker'e yüzümü sürdüm
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*Pir Sultan'ım tamam oldu sözümüz

 • Muhammed Mehdi'ye var niyazımız
 • On iki imama bağlı özümüz
 • Mürvet günahıma kalma ya AliİlgiliBağlantılıKaynak:Sivas Belediyesi web sitesi ve Wikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pîr Sultan Abdal
6 yıl önce

icracısı Ruhi Su, Pir Sultan'ın eserlerinden bazılarını bir albümde toplayarak yorumlamıştır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Pir Sultan Abdal Şenlikleri ^...

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
3 yıl önce

bulunmaktadır. Pir Sultan Abdal Pir Sultan Abdal Şenlikleri Sivas Katliamı ^ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları ^ Pir Sultan...

Pir Sultan Abdal Şenlikleri
3 yıl önce

Pir Sultan Abdal Şenlikleri ya da tam adıyla Pir Sultan Abdal Geleneksel Kültür Etkinlikleri; her sene Haziran ayının sonu ila Temmuz ayının başında düzenlenen...

Pir Sultan Abdal (albüm)
6 yıl önce

Pir Sultan Abdal, 1973 yılında yayınlanan Ruhi Su albümüdür. Albümde 11 deyiş bulunmaktadır: Bulunmaz (Çıktım Yücesine) Gel (Gam Elinden Benim) Divan (Şem'i...

Pir Sultan Abdal (albüm), 1972, 1974, CD, Karacaoğlan (albüm), Kaset, Ruhi Su, Şiirler - Türküler (albüm)
Hubyar Sultan
3 yıl önce

nedeniyle taşınmıştır. Bektaşilik Gül Baba Karaca Ahmet Pir Sultan Abdal ^ a b "Hubyar Ocağı Ve Hubyar Sultan Dede". alevibektasi.org. 5 Temmuz 2001. 27 Aralık...

Kul Himmet
3 yıl önce

Tekkesi'ne bağlı Safeviye kolundan olduğu öne sürülür. Yaşadığı dönemde, Pir Sultan Abdal ve Şah Hatayi'yle adı anılmıştır ve Yedi Ulu Ozan'dan biridir. İnancından...

Kul Himmet, ,
Zerrin Özer (albüm)
3 yıl önce

Kuruş, Seda Akay, Garo Mafyan, Aysel Gürel, Niran Ünsal, Zeynep Talu, Pir Sultan Abdal, Erhan Güleryüz, Zafer Peker, Kerim Tekin gibi isimlere ait şarkıları...

Zerrin í–zer (albüm), Zerrin í–zer, 1992, 1996, 1997, Aysel Gürel, Ben (Zerrin í–zer albüm), Bir Sarışın Küçük Kız, Bir Zerrin í–zer Arşivi (albüm), Bizler ve Sizler - Yalvarırım (single), Dayanamıyorum (albüm)
Halay (albüm)
6 yıl önce

albümüdür. "Dolap" (söz: Pir Sultan Abdal, derleme: Arif Sağ) "Altım Üstüm Kaç Kuruşluk" (söz & müzik: Dertli Divani) "Bugün Bize Pir Geldi (2)" (derleme:...