Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış halk şairi, ozan. Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz...

Pir Sultan Abdal kaç yaşında?

Pir Sultan Abdal öldüğünde, 70 yaşındaydı.
Pir Sultan Abdal, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 71. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 42 gün vardı.
Pir Sultan Abdal'ın burcu Oğlak burcuydu.
Hayır, Pir Sultan Abdal 01/01/1970 tarihinde öldü.

Pir Sultan Abdal hakkında detaylı bilgi

Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış halk şairi, ozan. Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde geçti. Ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor.

Halk arasında Yedi Ulular olarak bilinen Yedi Ulu Ozan'dan biridir. Alevi gelenekleri ile dergahın tarikat ortamında Türk dilini kullanarak yetişti. Şiirlerinde duru ve yalın bir Türkçe kullandı. Ana konuları, Deyişler, Nefesler, Hakk sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi, duazimam, ilahi aşk, tasavvuf ve sosyal uyarı niteliğindedir. Dolayısıyla bir derviş olarak toplumu irşat (İlimiyle ve aklıyla toplumu bilgilendirmiştir) etmiştir. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi. Medrese öğrenimini Erdebil'de görmesine rağmen, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilenmedi. Alevi olan Pir Sultan Abdal Türk diline sahip çıkmıştır. Anadolu türkmen alevilerinin en büyük önderlerinden biridir.

Sivas Valisi Hızır Paşa önce hapsetti sonra da halkın Siyaset Meydanı adını verdiği yerde idam ettirdi. Pir Sultan, Edebiyat tarihimizde dörtyüz yıldan beri değerinden hiçbir şey kaybetmeyen ve halk pınarımızın gür ve berrak gözelerinden biridir. Pir Sultan üzerinde yıllarca çalışarak Pir Sultan Abdallar kitabını yayımlamış olan Edebiyat Tarihçisi İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan' ı şu şekilde' değerlendirmekte ve yanlış yorumlandığını belirtmektedir. Deyişlerinin coşkulu, inançlı ve herkesin^ anlayabileceği sadelikte olması, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ve ustalıkla söyleyebilmesi, dizelerinin ve dörtlüklerinin kendi aralarında bütünlük göstermesi, kelime oyunlarına iltifat etmemesi, köylümüzün diliyle söylemesi, sosyal konulu şiirleriyle günümüz insanının dert ve dileklerine, tercüman olması, ayni mahlası taşıyan şairlerin deyişlerinin ona mal edilmesi, Pir Sultan'ın idam edilmesiyle dikkat ve ilgileri üzerinde toplamış olması ve de son olarak onunla ilgili yapılan sürekli yayınlardır. Özellikle idamı ve başka şairlerin şiirlerinin ona mal edilmesi, Pir Sultan'ı çok boyutlu bir şair gibi göstermeye zemin hazırlamış ve Pir Sultan 'ı başka bir hüviyete büründürmüş, hatta zararı da olmuştur. Bu sebeple kendi düşüncesine uygun bir sürü asi ile devlete baş kaldıran bir zorba, haksızlığa ve zulme karşı mücadele eden bir kahraman, İran Şahı ile işbirliği yapıp; Alevilerin yoğun olduğu Doğu Anadolu'yu İran'a bağlamak isteyen bir Safavi hayranı ve bu uğurda asılmayı dahi göze alan bir kahraman haline getirildi. Aslında Pir Sultan; Hz. Ali ve Oniki imam sevgisiyle sarhoş, Alevilik kurallarını açık ve seçik bir dille anlatan, günlük hayatını kendi halinde sürdürmeye gayret eden coşkulu, yetenekli ve kudretli bir saz şairidir. Aşın duygu ve eylemlerle hiç ilgisi olmadığı halde, zamana ve zemine göre duygu ve düşüncelerini ifadeden sakınmayacak kadar inatçı oluşu ve kendisine yapılan iftiralar asılmasına sebep olmuştur. Gerçekte Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı Sivas bölgesinde o tarihte hiçbir halk ayaklanmasına rastlanmamaktadır. Pir Sultan rumuzuyla pek çok kişi vardır fakat bu isimleri asıl Pir Sultan'ı vermemektedir.

*1- Pir Sultan (Banazlı)

 • 2- Pir Sultan Abdal
 • 3-Pir Sultan'ım Haydar (Merzifon ve Çorumlu)
 • 4- Pir Sultan Abdal (Halil İbrahim)
 • 5- Abdal Pir Sultan (Artova'nın Daduk köyünden olması muhtemel)
 • 6- Pir Sultan Abdal (Aruz Şairi)

olmak üzere Pir Sultan tespit edilmiş, bu sayının artacağını, eksilmeyeceğini tahmin edilmektedir. Özellikle şairin ölümünden sonra söylenenlerin onun tarafından söylenemeyeceğinden hareketle; dil, üslup özelliklerini dikkate alarak bu ayırımı yapmıştır. İlhan Başgöz ve Sabahattin Eyüboğlu bütün bu şiirlere Pir Sultan'ın şiirleri değil de Pir Sultan Geleneği adını vermişlerdir. (Yunus Emre Geleneği, Karacaoğlan Geleneği gibi). İsmail Aslanoğlu kitabında sairleri ve şiirleri ayırma işini ilk defa yapmış, her biri kendi bölümünde olmak üzere ahi şairin toplam 439 şiirine yer vermiştir. Pir Sultan'a ait olan 161 şiir incelendiğinde bu deyişlerde, İslamın temel ibadetlerini, inancını görmek mümkündür.

*Hak Muhammed Ali geldi dilime

 • Mürvet günahıma kalma ya ali
 • Külli günahımı aldım elime
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*Hadice Fatıma mihr-i mahabbet

 • Yine senden olur kuluna rahmet
 • İmam Hasan İmam Hüseyn mürüvvet
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*İmam Zeynelabidin'e erelim

 • İmamların divanına duralım
 • Doksan bin erlere niyaz edelim
 • Mürvet günahıma kalma kalma ya Ali*İmamı Ca'fer'dir didemin nuru

 • İmam Bakır imamların süruru
 • Dilerim çektirmeye ah ü zarı
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*Musi-i KÂzım'dan İmamı Rıza

 • Umarım inayet edesin bize
 • Günahım çok benim deyeyim size
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*İmam Taki İmam Naki'dir virdim

 • Anlara sığındım dayandım durdum
 • Hasan-ül-Asker'e yüzümü sürdüm
 • Mürvet günahıma kalma ya Ali*Pir Sultan'ım tamam oldu sözümüz

 • Muhammed Mehdi'ye var niyazımız
 • On iki imama bağlı özümüz
 • Mürvet günahıma kalma ya AliİlgiliBağlantılı

Kaynak:Sivas Belediyesi web sitesi ve Wikipedi

Şarkı Sözleri

Asik Kul Hasan tarafından Bana Bana albümünde söylenen Pir Sultan Abdal adlı şarkının sözleri.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Pir Sultan Abdal (albüm)

Pir Sultan Abdal, 1972 yılında yayınlanan Ruhi Su albümüdür.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, genel başkanlığını Kazım Genç'in yürüttüğü Alevi-Bektaşi kuruluş. 1988 yılında Ankara'da kurulan derneğin Türkiye genelinde 47 ayrı yerde şubesi bulunmaktadır.

Pir Sultan Abdal Şenlikleri

Pir Sultan Abdal Şenlikleri ya da tam adıyla Pir Sultan Abdal Geleneksel Kültür Etkinlikleri; her sene Haziran ayının sonu ila Temmuz ayının başında düzenlenen şenlik. Halk ozanı Pir Sultan Abdal adına düzenlenen etkinlik, ozanın doğum yeri olan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine ...

Pirsultan Abdal

Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış, Alevi-Türk halk şairi ve ozanıdır. Asıl adı Haydar'dır.

Hubyar Sultan

Hubyar Sultan Türkistan'dan (Ortalık Asya dan) Anadolu'yu irşat etmek üzere önce Antalya bölgesine ,sonra VARAY,a (Amasya Çengel den Tekeli Dağına kadar olan bölğe) ilk yerleştiği nokta KAZOVA -ERKİLET köyüne yerleşmiştir. Alevi-Türkmen,Kızılbaş (Piridir) önderidir. 24 Oğuz ...

Abdal

Abdal, Türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan en üst mânevî mertebenin bir adıdır.

Sivas

Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ...

Halk Edebiyatı

Türklerin XI. yy'dan başlayarak yurt edindikleri Anadolu'da sözlü geleneğin bir devamı olarak günümüze kadar sürdürülen sözlü edebiyata, "halk edebiyatı" adı verilir. Halk edebiyatı, kendi içinde üç bölümde incelenir:Anonim halk edebiyatı: Anonim halk edebiyatı, yazanı ya ...