Pisagor Teoremi

Kısaca: Matematikte, Pisagor Teoremi, Öklid geometrisinde bir dik üçgenin 3 kenarı için bir bağıntıdır. Bilinen en eski matematiksel teoremlerden biridir. Teorem sonradan İÖ 6. ...devamı ☟

Pisagor teoremi
Pisagor Teoremi

Matematikte, Pisagor Teoremi, Öklid geometrisinde bir dik üçgenin 3 kenarı için bir bağıntıdır. Bilinen en eski matematiksel teoremlerden biridir. Teorem sonradan İÖ 6. YY'da Yunan filozof ve matematikçi Pisagor'a atfen isimlendirilmiş ise de, Hindu, Yunan, Çinli ve Babilli matematikçiler teoremin unsurlarını, o yaşamadan önce bilmekteydiler.

Pisagor teoreminin bilinen ilk ispatı Öklid'in Elementler eserinde bulunabilir.

Teorem

a ve b bir dik üçgenin iki dik kenarının uzunlukları, c de hipotenüsün uzunluğu ise, bu uzunluklar için aşağıdaki ilişki doğrudur: c^2=a^2+b^2 \,\!

Teorem sözlü olarak, "Bir dik üçgende, dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanlarının toplamı, hipotenüsün üzerine kurulan karenin alanına eşittir." biçiminde ifade edilebilir. Bu durum yandaki şekilde gösterilmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pisagor teoremi Resimleri

Pisagor
3 yıl önce

Mnesarchus'un oğlu olduğu neredeyse kesindir. En popüler önermesi "Pisagor'un teoremi"dir. Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların...

Pisagor, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Astronomi, Aydınlanma Çağı, Babil, Batı felsefesi
Pisagor üçlüsü
3 yıl önce

bir (a,b,c) Pisagor üçlüsüyse (ka,kb,kc) de bir Pisagor üçlüsüdür. Eğer (a,b,c) aralarında asalsa buna temel Pisagor üçlüsü denir. Pisagor üçlüleri bir...

Fermat'nın Son Teoremi
3 yıl önce

ünlü Pisagor Teoremi ile yakından ilişkili olup x=3, y=4, z=5 veya x=5, y=12, z=13 tam sayı üçlüleriyle kolayca sağlanır. Bu sanının (artık teorem demek...

Fermat`nın Son Teoremi, Andrew Wiles, Pierre de Fermat, Pisagor Teoremi, Sayılar Teorisi, Şimura-Taniyama Konjektürü
Diyofantus denklemi
3 yıl önce

{\displaystyle y} tam sayı değişkenlerdir. Genel bir örnek Pisagor denklemidir (Bakınız; Pisagor teoremi ) Örnek 2.1.1 x 2 + y 2 = z 2 {\displaystyle x^{2}+y^{2}=z^{2}\...

Kenarortay
3 yıl önce

diğer açıya 180-x yazılırsa ve iki defa kosinüs teoremi uygulanıp taraf tarafa toplanırsa kenarortay teoremi elde edilir. Bir dik üçgende A noktasından hipotenüse...

Kenarortay, Ağırlık merkezi, Hipotenüs, Üçgen
Pisagor toplamı
6 yıl önce

{\displaystyle a\oplus b={\sqrt {a^{2}+b^{2}}}} Bu toplam akla Pisagor teoremini getirir. Bu teoreme göre dik kenarlarının uzunluğu a ve b kabul edilen bir dik...

Kiriş (geometri)
6 yıl önce

ile modern sinüs fonksiyonu arasında ilişki yazılabilir. Bu durumda Pisagor teoremi kullanılarak kiriş uzunluğu şöyle hesaplanır: c r d   θ = ( 1 − cos...

Dik açı
3 yıl önce

kare, eşit uzunluktaki kenarlara ek olarak dört dik açıya sahiptir. Pisagor teoremi, bir üçgenin ne zaman dik üçgen olduğunun nasıl belirleneceğini ifade...

Dik açı, Astronomi, Açı, Doğru, Dörtgen, Düzlem, Geometri, Grad, Kartezyen koordinat sistemi, Mimarlık, Pusula