Pithana

Pithana M.Ö. 18. yüzyılda Anadolu'da yasamış Kuššara şehri kralıdır.

Pithana M.Ö. 18. yüzyılda Anadolu'da yasamış Kuššara şehri kralıdır. Pithana hakkındaki bilgilerin çoğu oğlu ve bir sonraki kral Anitta tarafından yazılan belgeden bilinmektedir. Orjinali bir taş stel üzerine yazıldığı düşünülen bu belge M.Ö. 16. ve 13. yüzyıllarda yazılmış ve Boğazköy'de bulunmus Hititçe kopyalarından bilinmektedir. Bu metinde Anitta babası için şöyle der: "Kuššara kralı kentten büyük bir güçle inip ... Neša'yı geceleyin güçlü bir saldırıyla aldı. Neša kralını yakaladı ama halkına kötülük etmedi. (Onlara) ana babaları gibi davrandı." Bahsedilen Neša sehri, Kaneš (Kültepe) ile aynı yerdir. Kaneš sehrinin Pithana tarafından fethinin yaklaşık olarak ikinci Asur ticaret kolonisi döneminin sonlarında (M.Ö. 1774) olduğu tahmin edilmektedir. Pithana isminin Kaneš'te bulunan çeşitli dökümanlarda onaylayan kral şeklinde görülmesi, ticaretin fetihten sonra da devam ettiğinin göstergesidir. Muhtemelen Pithana kraliyet merkezini Kuššara'da tutmuş ve Neša'ya taşımamıştır, çünkü Anitta'nın yazısında bir isyanı bastırdıktan sonra Anitta'nın Neša'yı başkent yaptığı yazar. Anitta belgesinin yukarıdaki alıntısının son cümlesinde ne kastedildiği tartışma konusu olmuştur. Hititçe metindeki cümle kelimesi kelimesine "annesi babası yaptı" şeklindedir. Kimi tarihçiler, Kuššara halkının da Neša halkı gibi etnik olarak Hitit olduğunu öne sürerek, bu deyimi, Pithana Neša halkını annesi babası yerine koydu, yani onlara aynı saygıyı gösterdi şeklinde yorumlamaktadır. Ancak Pithana ve Anitta'nın tipik Hititçe isimler olduğu söylenemez ve etnik olarak Hitit mi Hatti mi oldukları belli değildir. Öte yandan sonraki devirlerdeki Hitit kralları şecerelerini yazarken Kuššara şehri ile de bağ kurmuşlardır. Notlar * Brandau, B. & Schickert, H. (2003) Hititler. * Newton, M. & Kuniholm, P. (2004) "A dendrochronological Framework for the Assyrian Colony Period in Asia Minor", TÜBA 7, s. 165-176. * Veenhof, K. (2008) Mesopotamia: The Old Assyrian Period. * Bryce, T. (2005) The Kingdom of the Hittites, 2nd. Ed. * Neu, E. (1974) Der Anitta-Text, (StBoT 18). * Steiner, G. (1994) "Die Zerstörung von Hattusa durch Anitta und seine toiederbesiedlung durch Hattusili I", XI. Türk Tarih Kongresi. s. 125-136. Dış bağlantılar * Pithana'nın hükümdarlığı * Anitta belgesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Pithana ilgili konular

 • Hitit

  Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'l
 • Anitta

  Anitta MÖ 18. yüzyılda Anadolu'da yaşamış Kuşşara ve Neşa şehirlerinin kralıdır. Anitta'nın ağzından anlatılan Hititçe metinler, Hiti
 • Hititler

  Anadolu’nun tarihsel çağları, Çorum'un Sungurlu ilçesine 5 km. uzaklıkta bulunan ve yapılan kazılarda Hitit İmparatorluğu’nun başkenti
 • Hitit Uygarlığı

  Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'l
 • Hitit Kralları

  Hitit devletinin kurucusu kimi kaynaklarda I. Hattuşili olarak belirtiliyor olsa da Telipinu fermanında aktarıldığı üzere, bir önceki kral Lab
 • Pithana

  Pithana M.Ö. 18. yüzyılda Anadolu'da yasamış Kuššara şehri kralıdır.