Polimorfizm

Kısaca: Polimorfizm biyolojide, iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Terim kökeni bakımından Yunanca "çok" ''(πολύ)'' ve "biçim" ''(μορφή)'' kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Başka bir deyişle, birden fazla ''biçim''in bulunması olarak da tanımlanabilir. Bu şekilde sınıflandırılabilmek için, biçimlerin aynı zaman diliminde aynı habitatta bulunmaları gerekir. ...devamı ☟

polimorfizm
Polimorfizm

Polimorfizm biyolojide, iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Terim kökeni bakımından Yunanca "çok" (πολύ) ve "biçim" (μορφή) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Başka bir deyişle, birden fazla biçimin bulunması olarak da tanımlanabilir. Bu şekilde sınıflandırılabilmek için, biçimlerin aynı zaman diliminde aynı habitatta bulunmaları gerekir. Doğada sıkça rastlanan polimorfizm; biyoçeşitlilik, genetik varyasyon ve adaptasyon ile ilişkilidir. Resim:Biston.betularia.7200.jpg Resim:Biston.betularia.f.carbonaria.7209.jpg Resim:Jaguar_head_shot.jpg Resim:Black_jaguar.jpg Resim:Coquina_variation3.jpg

Kaynaklar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Polimorfizm
3 yıl önce

Polimorfizm biyolojide, iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Terim kökeni bakımından Yunanca "çok" (πολύ) ve "biçim"...

Haplotip
3 yıl önce

kromozom çiftinin tek bir kromozomu üzerinde yer alan tekli nükleotit polimorfizm dizileridir. Bu istatistiksel bağlantının ve haplotip öbeğindeki bazı...

Katekol-O-metiltransferaz
3 yıl önce

yerleşmiş olan bir gen tarafından kodlanır. COMT genindeki fonksiyonel polimorfizm COMT enzim aktivitesinin değişmesine neden olmaktadır. COMT gen polimorfizminin...

Tardiv diskinezi
6 yıl önce

hakkındaki çalışmalar, doz-yanıt ilişkisi, ilaç kesilme etkileri ve genetik polimorfizm araştırmaları D2 hipersentivitesi hipotezini desteklemektedir. Benzer...

Bağlantı dengesizliği
6 yıl önce

kombinasyonlardan daha sık veya daha ender olarak bulunur. Belli lokuslardaki polimorfizmlerin rastgele olmayan şekilde birliktelikleri onların bağlantı dengesizliği...

Misel
3 yıl önce

Bir misel oluşturma işlemi miselizasyon olarak bilinmektedir ve kendi polimorfizmine bağlı olarak birçok lipitin faz davranışın kısmını oluşturmaktadır....

Ekolojik genetik
3 yıl önce

Theodosius Dobzhansky sayılabilir, Dobzhansky meyve sineklerindeki kromozom polimorfizmleri üzerinde çalışmıştır. Rusya'da genç bir genetikçiyken Dobzhansky Sergei...

Ekolojik genetik, Böcek, Ekoloji, Genetik, Genom, Habitat, Kantitatif genetik, Klasik genetik, Moleküler genetik, Populasyon, Populasyon genetiği
Simpatrik türleşme
6 yıl önce

Türleşme Allopatrik türleşme Parapatrik türleşme Peripatrik türleşme Polimorfizm Poliploitlik Hibrit türleşmesi Adaptif radyasyon Kladistik Filogenetik...