Ekolojik Genetik

Kısaca: Ekolojik genetik, canlılar arasındaki ilişkiler ve canlılarla ortamları arasındaki ilişkiler bağlamında genetiğin araştırmasıdır. Moleküler genetik genlerin yapı ve işlevlerini moleküler seviyede incelerken, ekolojik genetik (ve onunla ilgili bir saha olan popülasyon genetiği) doğal canlı topluluklarında fenotipik evrim üzerinde çalışır. ...devamı ☟

Ekolojik genetik
Ekolojik Genetik

] Ekolojik genetik, genetiği ekolojik alanda çalışan bir genetik altdalıdır.

Ekolojik genetik, populasyon genetiği ile yakın olarak, canlıların oluşturduğu populasyonları genetiksel açıdan araştırır.

Bu çalışmalar genellikle böcekler ve bunun gibi kısa ömrü olan canlılar üzerinde yapılır. Buradaki amaç, yeniden yapılandırılan gelecek nesili görebilmektir. Bu yüzden çalışılacak canlı için, çiçeklenme zamanı, ilaç toleransları, radyasyon ve bunun gibi birçok konuda geçmişe ait bilgilerin toplanmış olması önemlidir.

genetik-taslak genetik commons

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekolojik genetik Resimleri

Genetik çeşitlilik
2 yıl önce

ile ekolojik çeşitlilik arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Genetik çeşitlilik merkezi Genetik varyasyon Genetik varyasyon (insan) Genetik değişkenlik...

Genetik
3 yıl önce

ve genetiğin yöntemlerini kullanarak çalışır. Ekolojik genetik: Genetik çalışmaları ekolojik alanda sürdüren bir genetik altdalıdır. Ekolojik genetik, canlıların...

Aristo, Tıp, Avusturya, Babil, Bezelye, Bilim, Genetik, Adaptasyon, Adenin, Alel, Amino asit, Arabidopsis thaliana, Bakteri, Baz eşleşmesi, Baz çifti, Beslenme
Popülasyon genetiği
2 yıl önce

İngiltere'de ekolojik genetik dalının bir öncüsü olan E. B. Ford, insandaki kan grubu gibi genetik polimorfizm aracılığıyla, genetik çeşitliliği korumadaki...

Popülasyon genetiği, Doğal seçilim, Ekolojik genetik, Epidemiyoloji, Gen, Gen frekansı, Gen havuzu, Genetik, Genetik danışma, Genom, Genotip
Genetik sürüklenme
3 yıl önce

sıklıklarının değişimidir. Genetik sürüklenme, küçük bir grup canlının genetik havuzunda tamamen şans eseri oluşmuş değişikliklerdir. Genetik sürüklenme bir popülasyondaki...

Ronald Fisher
2 yıl önce

biliminde kompüter uygulanmasına ilk örnek olmuştur. Ronald Fisher ekolojik genetik alanında yaptığı çalışmalar doğal seçimin gücünün o zaman kadar kabul...

Adaptasyon
3 yıl önce

belirleyen genetik temel, çevre yüzünden oluşmaz; genetik varyant önceden de vardır ve onu taşıyan bireye bir avantaj sağlaması yüzünden bulunur. Genetik varyantların...

Adaptasyon, Dil, Edebiyat, Taslak
Simpatrik türleşme
6 yıl önce

Bu modelde ıraksama (diverjans), gen alış verişi yoluyla popülasyonları genetik olarak birbirine benzer tutma eğiliminde olan gen akışının olmaması nedeniyle...

Organik tarım
3 yıl önce

elementer kükürt gibi ekolojik sisteme ve insan sağlığına zararlı kabul edilmeyen ilaç uygulamaları yapılması mümkündür. Ekolojik (organik) üretim yapan...

Organik tarım, Hormon, Kantitatif tarım, Organik Tarım, Kantitatif, Kimyasal gübre, İlaçlama, Sürdürülebilir tarım