Porsukgiller

Kısaca: PORSUKGİLLER çoğl. blş. Açıktohumlulardan, yassı, sivri yapraklı kozalaklı ağaç veya ağaçsı bitkiler familyası (taxaceae); bu bitkilerde sertdoku ve reçine yoktur; bu bakımdan diğer kozalaklılardan ayrılır; örnek tipi porsuk ağacıdır. ...devamı ☟

porsukgiller
Porsukgiller

Porsukgiller (Taxaceae), iğne yapraklılar (Pinales) takımından porsuk türlerini içeren bitki familyası.

Morfolojik özellikleri

Familya üyeleri bir evcikli veya iki evcikli herdem yeşil ağaç veya çalılardır. Yapraklar spiral veya çaprazvari dizili, iğnemsi veya mızraksı yapıda, alt yüzündeki tek stoma bandı kenarda yer alır veya ortada bulunur, reçine kanalları bulunur veya bulunmaz. Polen kozalakları (erkek çiçekler) yapraklarda tekli veya brahtenin koltuğunda veya apikal sürgünlerin ucunda kümelenmiş vaziyette bulunur. Mikrosporofiller çok sayıda; polen kesesi 3-9 kadar radyal dizilişlidir; polenler kanatsızdır. Yaprak veya brahtelerin koltuğunda tohumlar tek veya ikişerli halde bulunur, saplı veya sapsızdır, bir kaçı üst üste binmiş veya dipteki brahtelerde çaprazvari görüntüdedir. Tohum taslağı tekdir, çiçek eksenin ucuna taşınır. Saplı ve sapsız tohumlar eriksi ve nus meyve tipindedir, sulu meyve tohumu kısmen çevreler veya arillus meyvede tohum tamamen kapanmıştır. Kotiledon sayısı 2`dir, epigeik çimlenme görülür.

Sınıflandırma

Porsukgiller familyası eski sınıflandırma sisteminde Taxales takımı içerisinde yer alıyordu. Ancak yapılan DNA analizleri sonucunda Pinales takımıyla yakından genetik bir bağın olduğu anlaşılmıştır ve Pinales takımına dahil edilmiştir. Bu yüzden Taxales takımı artık kullanılmamaktadır. Ayrıca daha önce bu familyada bulunan ``Torreya`` ve ``Amentotaxus`` cinsi yine genetik testler sonucu Cephalotaxaceae familyasına aktarılmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

porsukgiller

Açık tohumlulardan, örneği porsuk ağacı olan bir familya.

porsukgiller

açıktohumlulardan, örneği porsukağacı olan bir familya.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.