tohum

Tohum, döllenmeden sonra tohum taslağının gelişmesiyle meydana gelir. Bir tohumda içten dışa doğru embriyo, besi dokusu ve tohum kabuğu olmak üzere üç kısım bulunur.

TOHUM (türkçe) anlamı
1. bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
2. spermatozoit
3. soy sop
4. döl
5. nesil
6. sülale
7. ortaya bir sonuç çıkaran
bir sonucun oluşmasına neden olan şey.
TOHUM (türkçe) anlamı
8. 1 . Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.
9. 2 . mecaziSoy sop
10. döl
11. nesil
12. sülale
13. Tohumu kurudu.-
14. 3 . mecaziOrtaya bir sonuç çıkaran
15. bir sonucun oluşmasına sebep olan şey:
16. Ruhuna ve hafızasına serpilen bu tohumlar onda zamanla çiçeklerini açar ve meyvelerini verir.- A. Ş. Hisar.
17. 4 . Spermatozoit.
18. Atasözü
19. deyim ve birleşik fiiller
20. tohuma kaçmak
tohumu dökülmek
TOHUM (türkçe) anlamı
21. (Türkçe) - Kendisinden bitki üreyen tane. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
TOHUM (türkçe) ingilizcesi
1. adj. germinal
2. seminal
3. n. seed
4. germ
5. ovum
6. pref. spermo,
TOHUM (türkçe) fransızcası
1. graine [la]
2. germe [le]
3. semence [la]
4. ferment [le]
5. levain [le]
TOHUM (türkçe) almancası
1. n. Anlage
2. Keim
3. Saat
4. Samen

Tohum hakkında bilgiler

Tohum tohumlu bitkilerin çoğalmasında rol oynayan üreme ve yayılma organı. Döllenmeden sonra olgunlaşıp, gelişmiş tohum taslağı (ovulüm) ve içerisinde meydana gelen embriyondan ibarettir. Tohumlar şekilleri, büyüklükleri ve renkleri bakımından farklı bitkilerde değişiktir. Tohumda dıştan içe doğru tohum kabuğu (testa), besi dokular (pesiperma, endosperma) ve embriyo bulunur. Testanın yüzeyi etli, sert veya kabuksu olabilir. Sert olan testanın yüzeyi düzgün ve parlak veyahut da girintili çıkıntılı veya tüylü olabilir. Dış görünüş bakımından testa üzerindeki küçük açıklık (mikropil), tohumun bulunuş durumu itibariyle farklı yerlerinde olabilir ve bu özellik tohumlar için karakteristiktir. Bazı tohumların bazı yerleri de olgunlaşma esnasında etlenir. Mikropil bölgesinde bulunan etlenmiş çıkıntıya karunkula denir.

Tohumlar, besin maddelerini ihtiva eden özel bir dokunun bulunup bulunmamasına göre besi dokulu tohumlar, besi dokusuz tohumlar olarak iki kısma ayrılır. Özel bir besi dokunun bulunmadığı durumlarda tohumun çimlenmesi için gerekli olan besin maddesi embriyoda, özellikle çeneklerde toplanır (Fasulyede olduğu gibi). Besi dokulu tohumlarda genellikle küçük olan embriyo, ya besi doku içerisine gömülüdür veya bir tarafına itilmiştir.

Tohumlardaki yedek besin maddeleri nişasta, protein, yağ ve hücre çeperinde birikmiş olan selülozdan ibarettir. Besin maddesinin fazla oluşuna göre tohumlar unsu, yağsı veya sert boynuzsu özellik gösterirler.

Tohumun içerisindeki embriyonun uygun şartlar bulunca gelişerek ana bitkiye benzer bitki vermek üzere tohumdan çıkıp serbest hale geçmesi, çimlenme olarak bilinir. Tohumlar olgunlaştıktan sonra çimlenene kadar az su ihtiva ettiklerinden bu arada hayati faaliyetleri yavaş cereyan eder. Tohumun bu haline uyku hali denir. Bazan senelerce uyku halinde kalıp, çimlenme hususiyetlerini muhafaza ederler.

Tohumların yayılması bitkilerin hayatlarının devamı bakımından önemlidir. Tohumların yayılmasında rol oynayan tesirler rüzgar, su ve hayvanlardır. Rüzgarlarla dağılan bitkilerin tohumları küçük, hafif (1/200 mg) olup, uçmayı kolaylaştıran hava keseleri veya kanatlara sahiptir. Hayvanlar aracılığıyla dağılan tohumlar, hayvanlara takılıp uzaklara iletilebilmek için tüy, diken, çengel gibi organlara sahiptirler. Bazan da hayvanlar tarafından yenen tohumlar, sindirim sisteminde çimlenme hususiyetlerini kaybetmeden dışkıyla atılarak uzaklara kadar taşınabilirler. İnsanların da tarım ve ekonomik ihtiyaçlar sebebiyle tohumların yayılmasında önemli rolü vardır.

Tohum çimlenmesi için üç şartın birlikte bulunması gerekir. Bunlar: 1) Yeterli sıcaklık, 2) Yeterli nem, 3) Yeterli oksijendir.

Embriyo

Embriyo kesesindeki yumurta hücresinin döllenmesiyle oluşan yapıya zigot denir. Zigotun gelişerek oluşturduğu yapıya ise embriyo denir. Tohumun canlı olan kısmıdır.

Kısımları:
  • Embriyodaki ilk yaprakçıklara kotiledon yani çenek denir. Açık tohumlu bitkilerin embriysunda ikiden fazla çenek bulunur. Bunlara polikotiledonlu bitkiler denir. Kapalı tohumlu bitkiler ise tek çenekli yani monokotiledon ve çift çenekli yani dikotiledon olarak ikiye ayrılırlar.


Kotiledonlar, besin depo etmekten ve çimlenmeden sonra toprak üstüne çıkarak fotosentezden sorumludurlar.

  • Embriyonik gövde bölgesine Plumula denir. Embriyodan gelişen bu meristematik yapı olgun bitkide gövdeyi oluşturmuş olur.


  • Embriyonik kök bölgesine Radikula denir. Embriyodan gelişen bu meristematik yapı ise olgun bitkide kökleri oluşturmuş olur.


  • Kotiledonlar ile radikula arasında kalan bölgeye Hipokotil denir.


  • Kotiledonların üstünde kalan bölgeye ise Epikotil denir.


Besi dokusuBitkinin erişkin olmadan önceki beslenme yeridir.

Tohum kabuğuYapısında süberin, lignin, kütin gibi maddeler bulundurur. Bu maddeler sayesinde sert bir hal almıştır. Su ve gazlara karşı geçirgenliği azdır. Böyece çimlenme oluncaya kadar aşırı su kaybı ve diğer zararlı etkenlere karşı korunma sağlanmış olur. Kaynak: Rehber Ansiklopedisi Vikipedi

Şarkı Sözleri

Goktan tarafından EFSANE albümünde söylenen tohum adlı şarkının sözleri.

Efsun tarafından söylenen tohum adlı şarkının sözleri.bir tohum olarak düştüm dünyaya
rüzgar savurdu çeşit çeşit
beni rüyaya
hiç hazır değilken düştüm sevdaya
sevdan savurdu çeşit çeşit
beni belaya

Erhan Güleryüz tarafından söylenen tohum adlı şarkının sözleri.tohumunda ayrılık varsa aşkın
mahsulun gözyaşıdır
benim gibi ağır ağır öder yürek cezasını
susar yalan
tohumunda ayrılık varsa aşkın
mahsulun gözyaşıdır
benim gibi ağır ağır ödersin
zamanla geçer yaran
yalan yalan
yalan değil benim sevdam
seni sonsuza kadar seveceğim
yalan yalan
yalan yalandı herşeyin
seni sonsuza kadar affetmeyeceğim

mevsimlerden sonbahardayım
artık çok geç yağmurlardayım
ben vazgeçtim, yalnızlardayım
seni affedemem


Ferhat Tunç tarafından söylenen tohum adlı şarkının sözleri.

ek derin nerine düştüm perizlerine
hoyrat bir kafan ile küstüm kürelerine
çıkamasın bahara sır kalırsın be dile
çıkamasın bahara çürür kalırsın be dile

cevherim kararmadı bengi suyum durmadı
kar altında köklendi işlemdinin cedelince
ökün ayı gelince uc verdim filizlendi
uc verdim filizlendi güle doğru öpülünce.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Marul Tohum Tahtakurusu

Marul tohum tahtakurusu (``Liorhyssus hyalinus``), Rhopalidae familyasından marullarda zarara neden olan bir bitki zararlısı türü.5-7,5 mm boyda, sarımsı, kırmızımsı veya siyahımsı renktedir.

Tohum Taslağı

Tohum taslağı, Ovül olarak da bilinir, döllenmeden sonra olgunlaşıp tohumları oluşturan yapı.

Svalbard Küresel Tohum Deposu

Svalbard Küresel Tohum Deposu, Norveç'te bir depoda dünyadaki bütün bitki tohumlarını muhafaza etmeyi amaçlayan projedir. Depo, Norveç'in Longyearbyen şehrinde yer alır. 2008 yılında açılmıştır.

Tohum Dağılımı

Tohum dağılımı, tohumların ana bitkiden dağılımı ve taşınımı sürecidir. Bitkilerin sınırlı hareketliliği bulunduğundan üremek için abiyotik ve biyotik taşıyıcılardan oluşan dağılım taşıyıcılarına gerek duyarlar. Tohumlar ana bitkiden tek tek ya da grup hâlinde hem ...