Potasyum Hidroksit

Kısaca: ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. --> ...devamı ☟

potasyum hidroksit
Potasyum Hidroksit

Kimyasal Adı Potasyum hidroksit, Potas kostik
Kimyasal Formül KOH
Molekül ağırlığı 56.10564 g/mol
CAS numarası [1]
Yoğunluk 2.044 g/cm³
Ergime noktası 406 °C
Kaynama noktası 1320 °C
SMILES


Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşik. Akkor derecede uçucu olan, 360 oC`de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. Alkalik bir baz olan potasyum hidroksidin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.

Potasyum hidroksit tarımda özellikle asidik toprakların Ph derecesini dengelemek alkalik yapmak amacıyla sıkça kullanılır. Ayrıca tarım ilaçlarının yapımında da kullanılır. Bunun yanında tıpta, endüstriyel kimyada da kullanılır.

Potasyum hidroksit endüstriyel kimyada geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geri dönüşümlü kağıtların yapımı,sıvı sabun yapımı ve bir çok temizlik ürününün üretiminde potasyum hidroksitten yararlanılır.

Ayrıca veteriner hekimliğinde bazı hayvan ilaçlarının yapımında kullanılmaktadır.Potasyum hidroksit CO2 tutucudur bu yüzden bitkisel deneylerde yararlanılmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Potasyum hidroksit
3 yıl önce

Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşik. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C'de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte...

Potasyum hidroksit, Asidik, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, IUPAC adlandırma sistemi, Kaynama noktası, Kağıt, Molekül ağırlığı, Ph, SMILES, Tarım
Hidroksit
3 yıl önce

inorganik bileşikler hidroksitler olarak adlandırılır. Başlıca hidroksitler: Sodyum hidroksit (NaOH) Potasyum hidroksit (KOH) Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) Amonyum...

Hidroksit, Amonyak, Anyon, Baz, Hidrojen, Hidroksil, Kalsiyum hidroksit, Kimya, Oksijen, Potasyum hidroksit, Sodyum hidroksit
Potasyum iyodat
3 yıl önce

olabilir. Suda ve sülfürik asitte çözünür; alkolde çözünmez. Potasyum hidroksit gibi potasyum içeren bir bazın iyodik asit ile reaksiyona sokulması suretiyle...

Potasyum
3 yıl önce

Potasyum, bir kimyasal elementtir. Simgesi K (Arapça: al qalija → Latince: kalium) ve atom numarası 19 dur. Potasyum adını izole edildiği Potas olarak...

Füzyon, Element, Kimya, Elementler, Periyodik Cetvel
Potasyum sülfat
3 yıl önce

Potasyum sülfat, formülü K2SO4 olan, yanmaz, suda çözünebilen beyaz kristal yapıda bir potasyum tuzudur. Genellikle potasyum ve kükürt kaynağı olarak gübrelerde...

Potasyum asetat
3 yıl önce

Potasyum asetat (KCH3COO) asetik asitin postasyum tuzu.  Potasyum hidroksit ve potasyum karbonat gibi potasyum içeren bazlar ile asetik asitin işleme sokulmasından...

Potasyum kromat
3 yıl önce

değerlendirilmektedir. Potasyum kromat, potasyum hidroksitin potasyum bikromatla reaksiyonu sonucu elde edilir. K2Cr2O7 + 2 KOH → 2 K2CrO4 + H2O Potasyum ve sodyum...

Potasyum nitrat
3 yıl önce

+ KNO3 Potasyum nitrat amonyum nitrat ve potasyum hidroksitin birleştirilmesi ile yapılabilir. NH4NO3 + KOH → NH3 (gaz) + KNO3 + H2O Potasyum nitrat nitrik...

Potasyum nitrat, Atmosfer, Azot, Bitkiler, Gübre, Kimya, Nitrik asit, Potasyum, Taslak, Potasyun hidroksit, Potasyum klorür