Hidroksit

Kısaca: Hidroksit, kimya biliminde, oksijen ve hidrojen atomları içeren diatomik anyonun adıdır. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu ortaya çıkar. ...devamı ☟

çeviri

Hidroksit, kimya biliminde, oksijen ve hidrojen atomları içeren diatomik anyonun adıdır. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu ortaya çıkar. Bilinen en basit diatomik iyonlardan biridir.

Hidroksil grubu içeren inorganik bileşikler hidroksitler olarak adlandırılır. Başlıca hidroksitler:Bir baz olarak hidroksit

Hidroksit içeren çoğu bileşik baz yapıdadır.

Sulu çözeltilerde çözündükçe hidroksit iyonu açığa çıkaran maddelere Arheniyus bazı denir. Örnek olarak Amonyak verilebilir. NH3:

NH3(g) + H2O(l) unicode|a‡Œ NH4+(aq) + OHaˆ’(aq) AŞAĞIDAKİ BÖLÜM ÇEVİRİ YAPILDIKÇA AÇILABİLİR Thus, hydroxide ions are heavily involved in acid-base reactions as well as the special double displacement reaction called neutralization.

Salts containing hydroxide are called base salts. Base salts will dissociate into a cation and one or more hydroxide ions in water, making the solution basic. Base salts will undergo neutralisation reactions with acids. In general acid-alkali reactions can be simplified to

OHaˆ’ + H+(aq) a†’ H2O


by omitting spectator ions.

Solubility

Most inorganic hydroxide salts are insoluble in water, except for those with cations from Group I, NH4+, Ba2+, Sr2+, Ca2+ (little) or Tl+.

Applications

Hydroxides and hydroxide ions are relatively common. Many useful chemicals and chemical processes involve hydroxides or hydroxide ions. Sodium hydroxide (lye) is used in industry as a strong base, potassium hydroxide is used in agriculture, and iron hydroxide minerals such as goethite and limonite have been used as low grade ``brown`` iron ore. The aluminium ore bauxite is composed largely of aluminium hydroxides.

Ligand

The hydroxide ion is a kind of ligand. It donates lone pairs of electrons, behaving as a Lewis base. Examples of complexes containing such a ligand include the aluminate ion [1]aˆ’ and aurate ion [2]aˆ’. -->

Ayrıca bakınızNotlarKaynaklar

Vikipedi

hidroksit

Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hydroxide

hidroksit

gerçek hidroksil grupları içeren bazların ya da hidratlı oksitlerin genel adı.

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin Fransızca karşılığı.
hydroxyde [le]

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hydroxid

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hidroksit
3 yıl önce

inorganik bileşikler hidroksitler olarak adlandırılır. Başlıca hidroksitler: Sodyum hidroksit (NaOH) Potasyum hidroksit (KOH) Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) Amonyum...

Hidroksit, Amonyak, Anyon, Baz, Hidrojen, Hidroksil, Kalsiyum hidroksit, Kimya, Oksijen, Potasyum hidroksit, Sodyum hidroksit
Potasyum hidroksit
3 yıl önce

Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşik. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C'de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte...

Potasyum hidroksit, Asidik, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, IUPAC adlandırma sistemi, Kaynama noktası, Kağıt, Molekül ağırlığı, Ph, SMILES, Tarım
Sodyum hidroksit
3 yıl önce

bilinen sodyum hidroksit (kostik soda veya sud kostik de denir), NaOH formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Sodyum katyonları Na+ ve hidroksit anyonları...

Sodyum hidroksit, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, IUPAC adlandırma sistemi, Kaynama noktası, Kimya, Molekül ağırlığı, SMILES, Taslak, Yoğunluk, Kimyasal Formül
Kalsiyum hidroksit
3 yıl önce

Kalsiyum hidroksit, sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur. Suda çözündüğünde hamurumsu...

Kalsiyum hidroksit, Beton, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, IUPAC adlandırma sistemi, Kaynama noktası, Kimya, Kireç, Molekül ağırlığı, Petrol, SMILES
Magnezyum hidroksit
3 yıl önce

Magnezyum hidroksit (Mg(OH)2), magnezyum elementinin elde edilmesinde kullanılan bir cevherdir. Toprak alkali metallerinden (2A) magnezyum ile hidroksit (OH-)...

Baz
3 yıl önce

OH− (hidroksit) iyonu ve elektron çifti verebilen maddelerdir. Bazlar da, asitler gibi tehlikeli maddelerdir. Suda iyonlaştıklarında hidroksit (OH−)...

Baz, Su, Elekron
Antiasitler
3 yıl önce

Bazı antiasit ilaçlarda kullanılan aktif maddeler: Alüminyum hidroksit Magnezyum hidroksit Alüminyum karbonat Kalsiyum karbonat Sodyum bikarbonat Hydrotalcite...

Antiasitler, Asit, Baz, Dispepsi, Doktor, Duodenum, Gastrit, Mide, Reflü, Salgı, Tıp
Amonyum hidroksit
3 yıl önce

altında satılan ürünler aslında amonyağın sulu çözeltisi olan amonyum hidroksittir. Kimyasal formülü : NH 4 OH {\displaystyle {\ce {NH4OH}}} Erime noktası...