Hidroksit

Hidroksit, kimya biliminde, oksijen ve hidrojen atomları içeren diatomik anyonun adıdır. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu ortaya çıkar.

çeviri

Hidroksit, kimya biliminde, oksijen ve hidrojen atomları içeren diatomik anyonun adıdır. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu ortaya çıkar. Bilinen en basit diatomik iyonlardan biridir.

Hidroksil grubu içeren inorganik bileşikler hidroksitler olarak adlandırılır. Başlıca hidroksitler:Bir baz olarak hidroksit

Hidroksit içeren çoğu bileşik baz yapıdadır.

Sulu çözeltilerde çözündükçe hidroksit iyonu açığa çıkaran maddelere Arheniyus bazı denir. Örnek olarak Amonyak verilebilir. NH3:

NH3(g) + H2O(l) unicode|a‡Œ NH4+(aq) + OHaˆ’(aq) AŞAĞIDAKİ BÖLÜM ÇEVİRİ YAPILDIKÇA AÇILABİLİR Thus, hydroxide ions are heavily involved in acid-base reactions as well as the special double displacement reaction called neutralization.

Salts containing hydroxide are called base salts. Base salts will dissociate into a cation and one or more hydroxide ions in water, making the solution basic. Base salts will undergo neutralisation reactions with acids. In general acid-alkali reactions can be simplified to

OHaˆ’ + H+(aq) a†’ H2O


by omitting spectator ions.

Solubility

Most inorganic hydroxide salts are insoluble in water, except for those with cations from Group I, NH4+, Ba2+, Sr2+, Ca2+ (little) or Tl+.

Applications

Hydroxides and hydroxide ions are relatively common. Many useful chemicals and chemical processes involve hydroxides or hydroxide ions. Sodium hydroxide (lye) is used in industry as a strong base, potassium hydroxide is used in agriculture, and iron hydroxide minerals such as goethite and limonite have been used as low grade ``brown`` iron ore. The aluminium ore bauxite is composed largely of aluminium hydroxides.

Ligand

The hydroxide ion is a kind of ligand. It donates lone pairs of electrons, behaving as a Lewis base. Examples of complexes containing such a ligand include the aluminate ion [1]aˆ’ and aurate ion [2]aˆ’. -->

Ayrıca bakınızNotlarKaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

hidroksit

Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hydroxide

hidroksit

gerçek hidroksil grupları içeren bazların ya da hidratlı oksitlerin genel adı.

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin Fransızca karşılığı.
hydroxyde [le]

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hydroxid

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hidroksit ilgili konular

 • Baz

  BAZ, kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötrali
 • Alkali

  ALKALİ Alm. Alkali (n.), Fr. Alcali (m.), İng. Alkali. Metal bileşiklerinin bazıları için kullanılan isim. Arapça al-gili kelimesinden gelen b
 • Hidroliz

  Hidroliz Alm. Hydrolyse (f), Fr. Hydrolyse (f), İng. Hydrolysis. Bir bileşiğin su vasıtası ile bölündüğü kimyasal bozunma reaksiyonu. Bu rea
 • Hidroksit

  Hidroksit, kimya biliminde, oksijen ve hidrojen atomları içeren diatomik anyonun adıdır. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu ortaya çıka
 • Sabunlaşma

  Esterlerin su alarak alkol ve asitlere ayrışması reaksiyonudur. Sabunlaşma esterleşmenin tersi olan bir reaksiyondur.Sabunlaşma denilince esterl
 • Kalsiyum fosfat

  Kalsiyum fosfat, ortofosfatlar (PO43-), metafosfatlar veya pirofosfatlar (P2O74-) ve özellikle hidrojen veya hidroksit iyonlar ile beraber kalsiyum i
 • Potasyum hidroksit

  ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. -->
 • Bilgi-63

  Sabun, hayvanlarda ya da bitkilerde bulunan bir yağ asidinin, sodyum ya da potasyum hidroksit gibi bir alkali ile nötralize edilmesiyle elde edilir.
 • Tampon Çözeltiler

  Kimyâda az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilâvesiyle, hidrojen iyonu derişimi değişmeyen çözeltiler. Çok seyreltik asit veya bazın
 • Alkalimetri

  Alkalimetri, standart baz çözeltisi yardımı ile örnekteki asit miktarının tayini.