Hidroksit, kimya biliminde, oksijen ve hidrojen atomları içeren diatomik anyonun adıdır. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu ortaya çıkar.

Hidroksit

çeviri

Hidroksit, kimya biliminde, oksijen ve hidrojen atomları içeren diatomik anyonun adıdır. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu ortaya çıkar. Bilinen en basit diatomik iyonlardan biridir.

Hidroksil grubu içeren inorganik bileşikler hidroksitler olarak adlandırılır. Başlıca hidroksitler:

Bir baz olarak hidroksit

Hidroksit içeren çoğu bileşik baz yapıdadır.

Sulu çözeltilerde çözündükçe hidroksit iyonu açığa çıkaran maddelere Arheniyus bazı denir. Örnek olarak Amonyak verilebilir. NH<sub>3</sub>:

NH<sub>3</sub>(g) + H<sub>2</sub>O(l) unicode|a‡Œ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>(aq) + OH<sup>aˆ’</sup>(aq) AŞAĞIDAKİ BÖLÜM ÇEVİRİ YAPILDIKÇA AÇILABİLİR Thus, hydroxide ions are heavily involved in acid-base reactions as well as the special double displacement reaction called neutralization.

Salts containing hydroxide are called base salts. Base salts will dissociate into a cation and one or more hydroxide ions in water, making the solution basic. Base salts will undergo neutralisation reactions with acids. In general acid-alkali reactions can be simplified to

OH<sup>aˆ’</sup> + H<sup>+</sup>(aq) a†’ H<sub>2</sub>O


by omitting spectator ions.

SolubilityMost inorganic hydroxide salts are insoluble in water, except for those with cations from Group I, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, Ba<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup> (little) or Tl<sup>+</sup>.

Applications

Hydroxides and hydroxide ions are relatively common. Many useful chemicals and chemical processes involve hydroxides or hydroxide ions. Sodium hydroxide (lye) is used in industry as a strong base, potassium hydroxide is used in agriculture, and iron hydroxide minerals such as goethite and limonite have been used as low grade ``brown`` iron ore. The aluminium ore bauxite is composed largely of aluminium hydroxides.

Ligand

The hydroxide ion is a kind of ligand. It donates lone pairs of electrons, behaving as a Lewis base. Examples of complexes containing such a ligand include the aluminate ion [1]<sup>aˆ’</sup> and aurate ion [2]<sup>aˆ’</sup>. -->

Ayrıca bakınız

Notlar

<references/>Kaynaklar

Vikipedi

hidroksit

Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.

hidroksit

gerçek hidroksil grupları içeren bazların ya da hidratlı oksitlerin genel adı.

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hydroxide

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin Fransızca karşılığı.
hydroxyde [le]

hidroksit

Türkçe hidroksit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hydroxid

İlgili konuları ara

Yanıtlar