Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayrıca izlence olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüz Türkçe kullanımı içinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, bu bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür. ...

PROGRAM (inglizce) türkçe anlamı
1. f. programlamak
2. planlamak
3. [program (Amer.) ] i. program
4. yapım
5. gösteri
6. plan
7. yazılım
PROGRAM (türkçe) anlamı
8. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü
9. izlence: Ne yapacaksa
10. yapmada kurar
11. hatta programını yanındakilere de söylerdi.- Ö. Seyfettin. Yapılacak bir işin bölümlerini
12. bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı. Okullarda
13. haftanın belli günlerinde
14. belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Tören
15. gösteri
16. gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. Siyasi partinin
17. toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Radyo ve televizyonda sunulan
18. haber
19. müzik
20. eğlence vb. gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.
21. 2. anlamı İng. programme i.
22. f. (-med
23. -ming) program
24. (elektronik hesap makinaları) çalışma yönergesi
25. düzen
26. f. programlamak
27. program yapmak
28. düzenle- mek. program music olaylar sırasına veya bir sahne serisine göre düzenlenmiş müzik.
29. programme
30. 3. anlamı bilgisayar programı. bkz. programme. (bilgisayar) programlamak
31. izlence
1. [program (Amer.) ]n. plan
2. project,schedule
3. agenda
4. written order of events
5. public presentation
6. show that is broadcast on television or radio
7. planned group of activities
8. prospectus
9. syllabus
10. computer program (also programme)
11. v. schedule
12. plan
13. write a system of operating instructions for a computer (Computers)
14. supply a computer or other machine with a set of pre-written instructions (also programme)
15. n. programme
16. program
menu,
PROGRAM (türkçe) ingilizcesi
17. [program (Amer.) ]n. plan
18. project,schedule
19. agenda
20. written order of events
21. public presentation
22. show that is broadcast on television or radio
23. planned group of activities
24. prospectus
25. syllabus
26. computer program (also programme)
27. v. schedule
28. plan
29. write a system of operating instructions for a computer (Computers)
30. supply a computer or other machine with a set of pre-written instructions (also programme)
31. n. programme
32. program
33. menu,

Program İngilizce anlamı ve tanımı

Program anlamları
    (noun) Same as Programme.
Program tanım:
Kelime: pro·gram
34. Söyleniş: 'prO-gram
35. -gr&m
36. İşlev: noun
37. Kökeni: French programme agenda
38. public notice
39. from Greek programma
40. from prographein to write before
41. from pro- before graphein to write -- more at CARVE
42. 1 [Late Latin programma
43. from Greek] : a public notice
44. 2 a : a brief usually printed outline of the order to be followed
45. of the features to be presented
46. and the persons participating (as in a public performance) b : the performance of a program
47. especially : a performance broadcast on radio or television
48. 3 : a plan or system under which action may be taken toward a goal
49. 4 : CURRICULUM
50. 5 : PROSPECTUS
51. SYLLABUS
52. 6 a : a plan for the programming of a mechanism (as a computer) b : a sequence of coded instructions that can be inserted into a mechanism (as a computer) c : a sequence of coded instructions (as genes or behavioral responses) that is part of an organism
53.
Program ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Broadcast
54. Curriculum
55. Plan
56. Platform
57. Programme
58. Syllabus
59.
PROGRAM (türkçe) fransızcası
1. programme [le]
2. planning [le]
PROGRAM (türkçe) almancası
1. n. Programm
Program (ingilizce) italyancası
1. [program (Amer.) ] s. programma
2. piano
3. progetto
4. cartellone
5. programma radiofonico o televisivo
6. prospetto
7. programma per computer
8. v. programmare
9. pianificare
10. (inform.) elaborare un programma o un sistema di istruzioni operative per un computer
Program (ingilizce) ispanyolcası
1. [program (Amer.) ] s. programa
2. itinerario
3. prospecto
4. temario
5. programa de cómputo
6. aplicación
7. v. programar
8. sistematizar
Program (ingilizce) portekizcesi
1. [program (Amer.) ] s. programa
2. v. programar
3. planejar
4. desenvolver um sistema de instruções operacionais para um computador (informática)
5. fornecer um computador ou outra máquina com um grupo de instruções pré-escritas (no inglês britânico escreve-se programme)
Program (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. program
2. programma
3. programmaboekje
4. agenda
5. ww. programmeren

Program hakkında bilgiler

Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayrıca izlence olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüz Türkçe kullanımı içinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, bu bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür. Bu sebeple okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelgelere; tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kağıtlara; siyasi partilerin, toplumsal örgütlerin veya hükümetin açıkladığı ana ilkelerin tümüne de genel olarak Program ismi verilmektedir.

Program teriminin bir diğer önemli kullanım alanı da bilgisayar bilimindedir. "Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı" olarak tanımlanan terim, yalnızca günlük hayatta kullanılan bir bilgisayar terimi olarak kalmamış aynı zamanda bazı programlama dillerinde bizzat bir standart olarak teknik terim haline gelmiştir (Örneğin : FORTRAN 90 dili dahiline alınmış PROGRAM terimi, yazılan bu programın bilgisayar tarafından nerede başlayıp nerede bittiğini anlaması için kullanılmaktadır:

PROGRAM test
REAL taban, boy, alan
PRINT *, 'Üçgen için taban ve boy giriniz.'
READ *, taban, boy
alan = (1.0/2.0) * taban * boy
PRINT *, 'Üçgenin alanında kullanılan taban ', taban
PRINT *, 've boy ', boy, ' iken toplam alan ', alan, ' olarak hesaplanmaktadır '
STOP
END PROGRAM test


Program bilgisayar programlama dilleri ile bilgisayarlara verilen istekler (komutlardır).Bu programlama dilleri üç farklı kategoride sınıflanır.

Alt seviye programlama dilleri:Makine koduna oldukca yakın programlama dilleridir.Makina hakimiyeti oldukca gelişmiştir.Bu programlama dillerini bilen kişilerin mikro işlemciler hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Assembly programlama dili gibi

Orta seviye programla dilleri:Oldukca esnek olan bu diller hem üst hem alt seviye programlama yapabilirler. C programlama dili gibi

Üst Seviye programlama dilleri:Olay tabanlı programlama dilleri olarak da adlandırılırlar yanlız bu programlama dilleri sadece belirli fonksiyonlar etrafında çalışırlar ve programlama hakimeyitini azaltırlar (bu nedenle virusler çok nadir olarak üst seviye programlama dili kullanarak yazılırlar) bunun yanında en hızlı ve en etkili programlama dilleri bu kategoridedir. örneğin visual basic gibi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Program Sayacı

Program Sayacı (İngilizce: Program Counter ya da kısaca PC) işlemcilerin içinde bir sonraki okunacak komutun bellek adresini tutan bir yazmaçtır. Tasarımın durumuna göre işlemcinin o saat vuruşunda işlediği buyruğun ya da bir sonraki işleyeceği buyruğun bellek adresini tutabilir.

Program Kredisi

Program kredisi Hükümetlerin, bir başka hükümetten veya milletlerarası bir kuruluştan anlaşmalar yoluyla, muayyen bir projeye bağlı olmaksızın, kalkınma planlarının dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere sağladıkları fonlar. Bu fonların harcanması belli bir projeye ...

Electronic Stability Program

ESP, Bosch tarafından geliştirilmiş, otomobilerde kullanılan bir sürüş yardımcı sistemidir. Açılımı Electronic Stability Program (Elektronik Denge Programı) olan sistemi ilk defa Mercedes firması 1995 yılında CL modellerine opsiyonel olarak sunmaya başlamıştır.

Program Doğrulama

Bilgisayar bilimlerinde, program doğrulama, verilen bir programın belli bir önkoşul ve sonkoşula göre doğru olup olmadığının matematiksel yöntemler kullanılarak kanıtlanmasıdır.

Program Yapımcısı

Program yapımcısı; Yapımın oluşturulmasında tüm çalışmaları idare eden, gerekli planlamaları yapan kişidir. Yabancı programların yayın haklarını satın alarak kendi ülkesinde uygular. Programla ilgili fikirleri bulur. Yapımın bütçesini belirler. Gereken mali imkanları ve ...

Program Yönetmeni

Program Yönetmeni; programın hazırlanmasından izleyiciye sunulmasına kadar geçen sürecin tamamından sorumlu kişidir. Görüntü ve ses malzemesini plana uygun olarak naklen, canlı, banttan ya da film şeklinde yayınlamak üzere programı, ekibi ve programa katılan kişileri yönetir. ...

Yazılım (program)

Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayrıca izlence olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüz Türkçe kullanımı içinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, bu ...