Proleter enternasyonalizm

Proleter enternasyonalizm, işçi sınıfına ait bütün dünyadaki insanların millete bakmaksızın dünya devrimini gerçekleştirmek için birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Marksist sosyal sınıf teorisidir. Komünist Manifesto`nun son dizesi "``Dünyanın bütün işçileri, birleşin!"``, proleter enternasyonalizmin sloganıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: proleter enternasyonalizm, antonio gramsci, artı-değer, artı-emek, asya tipi üretim tarzı, burjuva, değişim değeri ve kullanım değeri, diyalektik materyalizm, dünya devrimi, emek gücü, emperyalizm
Proleter enternasyonalizm
Proleter Enternasyonalizm
} Proleter enternasyonalizm, işçi sınıfına ait bütün dünyadaki insanların millete bakmaksızın dünya devrimini gerçekleştirmek için birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Marksist sosyal sınıf teorisidir. Komünist Manifesto`nun son dizesi "``Dünyanın bütün işçileri, birleşin!"``, proleter enternasyonalizmin sloganıdır.

İşçilerin birlik olması (sendikaların kurulması ve güçlenmesi) patronlara karşı daha önemli bir pazarlık gücü getirir. Uluslarası düzeyde bütün işçilerin birlik olması ise patronların artık istediği gibi hükmedemeyeceği anlamına gelmektedir. Proletaryanın ``sınıfsal çıkarları``, bütün insanlığın gelecek çıkarları ve özlemleriyle özdeş anlamda ele alındığından dolayı, proletarya ulusal nitelikte degil enternasyonal niteliktedir. Marksist siyasal teori, insanlığın kurtuluşunun proletarya enternasyonalizminin bir eseri olacağını varsayar.

Proleter enternasyonalizmin aynı zamanda milliyete dayalı savaşlara karşı caydırıcı bir güç olacağı varsayılmaktadır. Çünkü milliyetleri farklı olan fakat ortak çıkara sahip insanların, aynı sınıfa ve ortak toplumsal çıkarlara sahip oldukları diğer insanlara karşı silahlanmak istemeyeceği düşünülmektedir. Marksist teoriye göre proleter enternasyonalizmin karşıtı burjuva milliyetçiliğidir.

Ayrıca bakınızKaynaklar ve dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

antonio gramsci artı-değer artı-emek asya tipi üretim tarzı burjuva değişim değeri ve kullanım değeri diyalektik materyalizm dünya devrimi emek gücü emperyalizm
...

Okuma Önerileri

Devrimci Yol
1 yıl önce

Devrimci Yol hareketi (DEV-YOL), 1974 sonrası THKP-C'nin fikri ve örgütsel olarak devamı niteliğindedir. 1974 affı sonrası eski THKP-C ve DEV-G

Devrimci Yol, 12 Eylül, 12 Eylül darbesi, 12 Mart, 12 Mart Darbesi, 1900, 1950, 1960, 1970, 1974, 1975
Marksist Leninist Komünist Parti
1 yıl önce

== Kuruluş ==Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), 10 Eylül 1994 yılında kuruldu. Kuruluş Kongresi (1. Kongre) belgeleri, onun teorik, siyasa

Marksist Leninist Komünist Parti, VP:D, Marksist Leninist Komünist Parti, Kaynak gösterme, Tarafsız bakış açısı
Proleter enternasyonalizm
3 yıl önce

Proleter enternasyonalizm, işçi sınıfına ait bütün dünyadaki insanların millete bakmaksızın dünya devrimini gerçekleştirmek için birlik

Proleter enternasyonalizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
İşçi enternasyonalizmi
3 yıl önce

Proleter enternasyonalizm, işçi sınıfına ait bütün dünyadaki insanların millete bakmaksızın dünya devrimini gerçekleştirmek için birlik

Proleter enternasyonalizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF)
3 yıl önce

Kızıl Ordu Fraksiyonu (Rote Armee Fraktion) (RAF)1967 yılında Andreas BAADER ve Ulrike MEINHOFF tarafından kurulan örgüt, 1968 yılında Frankf

Enternasyonalizm
2 yıl önce

Enternasyonalizm, hangi etnik kökenden olursa olsun dünya üzerindeki tüm insanların birbiri ile eşit sayılmasını öngören görüştür.

Enternasyonalizm, Enternasyonalizm
Milliyetçilik
2 yıl önce

Milliyetçilik dil, tarih ve kültür birliğine dayalı ulusun ve devletin mutlak ve temel bir değer olduğunu kabul eden anlayış. Bireylerin devl

Milliyetçilik, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, ABD, Afrika, Alman, Almanya, Anarşizm, Asya, Atatürk, Avrupa
Proleter
3 yıl önce

Proletarya (Latince proles kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir.

Proletarya, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Artı değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek fazlası
Kızıl ordu
1 yıl önce

Kızıl Ordu, S.S.C.B.'nin ordusudur. Adının ''Kızıl'' olması, komünist rejimi korumasından dolayıdır. II. Dünya Savaşı'nda içine bütün

Kızıl ordu, Kızıl ordu
Enternasyonalist
3 yıl önce

Enternasyonalizm, hangi etnik kökenden olursa olsun dünya üzerindeki tüm insanların birbiri ile eşit sayılmasını öngören görüştür.

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.