Marksist

Kısaca: Marksizm, Bilimsel sosyalizm olarak bilinen ideolojinin kurucu isimlerinden Karl Marx'ın görüşlerini temel alan öğretinin genel adıdır. Marksizm bu anlamda bir ögreti olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünsellik içerir. Marksist iaw Marksizm düşüncesini savunan kişidir. ...devamı ☟

Marksist
Marksist

Marksizm, Bilimsel sosyalizm olarak bilinen ideolojinin kurucu isimlerinden Karl Marx'ın görüşlerini temel alan öğretinin genel adıdır. Marksizm bu anlamda bir ögreti olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünsellik içerir. Marksist iaw Marksizm düşüncesini savunan kişidir.

Marksist

Marksçı.

Marksist

Türkçe Marksist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Marxist

Marksist

marksçı.

Marksist

Türkçe Marksist kelimesinin Fransızca karşılığı.
marxiste

Marksist

Türkçe Marksist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Marxist adj. marxistisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Marksizm
3 yıl önce

yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx'ın ve Friedrich...

Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Diyalektik materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Marksist Feminizm
2 yıl önce

Marksist feminizm, marksizm ve feminizmin bileşimi olan bir feminist harekettir. Marksist feminizmde kadınlar sosyal haklar konusunda diğer konulara oranla...

Marksist feminizm, Feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm, Kültürel feminizm, Lezbiyen feminizm
Marksist Bakış
6 yıl önce

İlk sayısı Aralık 2004'te çıkan Marksist Bakış dergisi, işçi sınıfı ve gençlik mücadelelerine Marksist bir önderlik yaratmak ve bu doğrultuda devrimci...

Marksist Bakış, 2004, Adana, Ankara, Dergi, Marksizm, Niğde, Taslak, İstanbul
Marksist ekonomi
6 yıl önce

Marksist ekonomi veya Marksist ekonomi tarzı, heterodoks bir ekonomik düşünce tarzı. Temelleri Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yapılan araştırmalarda...

Altyapı ve Üstyapı
2 yıl önce

Marksist üstyapı, Marksist toplum kuramında, insan öznelliği ve toplumun maddi varlığının birlikteliğinin özgün biçimidir. Biçim bir dereceye kadar nesnel...

Marksist demokrasi
3 yıl önce

Marksist demokrasi, insanların arasındaki maddi ve manevi (düşünce, çıkar gibi) her tür ayrılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırma amacıyla ortaya atılan...

Marksist demokrasi, ,
Sosyalist revizyonizm
2 yıl önce

Sosyalist revizyonizm, Marksist hareketin içinde revizyonizm sözcüğü, önemli Marksist öncüllerin çeşitli fikirlerinin, ilkelerinin ve teorilerinin genellikle...

Marksizm-Leninizm
3 yıl önce

üretim biçimlerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. Marksist-Leninist ideoloji kişiye ait özel mülkiyete karşı değil, büyük ölçekli...

Leninizm, Marksizm-Leninizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Bolşevik, Buharin, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm