Prometheus

Kısaca: Yunan Mitolojisi'nin en ilginç tipidir. İlk erkek insanı Tanrılardan öc almak için o yaratmıştır. İlk dişi insan olan Pandora'yı da ondan öc almak için tanrılar yaratmıştır. ...devamı ☟

Prometheus
Prometheus

Yunan Mitolojisi'nin en ilginç tipidir. İlk erkek insanı Tanrılardan öc almak için o yaratmıştır. İlk dişi insan olan Pandora'yı da ondan öc almak için tanrılar yaratmıştır. Bu tasarımda ister erkek ister dişi olsun insan, bir öc alma öğesidir. Nitekim Prometheus'da öc anlamına gelen Yunanca tisis kökünden türetilen bir titan'dır, bir dev'dir. Ama Yunan mitolojisinin öbür devleri gibi doğadışı, korkunç ve acaip bir yaratık değildir. Tersine çok akıllı, duygulu ve iyicil bir yaratıktır. Bencilliklerinden ve despotluklarından ötürü tanrılara, özellikle de Zeus'a kızmaktadır. İnsanları da evrende kendine benzer varlıkları çoğaltmak için yaratır. Tanrıların tanrısal serüvenine karşı, Prometheus'un insansal serüveni böyle başlar.

Olympos tanrılarının kuvvet ve kudretine karşılık, Prometheus'da kurnazlık ve zeka vardır. Titanların isyanları sırasında tarafsızlığını korumuş ve başkaldırmamış bir Titan oğlu olarak Zeus'un gözüne girmeyi başarmıştı. Zeus onu Olympos'daki ölümsüzlerin arasına aldı. Oysa o Zeus ve arkadaşlarına karşı kin besliyordu. Dedelerinin öcünü almak için, kendi gözyaşıyla yoğurduğu balçıktan ilk insanı yarattı. Sonra onun acizliğine acıyarak, Hephahistos (Ateş Tanrısı) alevler saçan ocağından bir kıvılcım çaldı ve insanlara armağan etti.

Hesiodos'a göre İapetos'la ve Klymene'nin oğludur. Atlas, Menoitios ve Epimetheus'un kardeşidir. Bazı metinlerde Prometheus'un annesi Asia ve kardeşi Athos olarak gösterilir. Prometheus, öteki kardeşleri gibi, tanrısal düzene kafa tutmuş, karşı çıkmış ne var ki öteki kardeşlerinden farklı olarak sonunda insanlar yaratmak ve onlara ateşi (yaratıcılığı, bilimi, uygarlığı) vermekle bu düzeni değiştirmeyi başarmıştır. Bu yüzden de Zeus tarafından Kafkas dağında zincire vurulmuş ve Prometheus Desmotes (zincire vurulmuş Prometheus) adıyla anılmıştır. Tanrılarca görevlendirilen bir kartal, sürekli olarak, her gece yeniden oluşan karaciğerini kemirmektedir. Onu Kafkas dağının tepesindeki bu işkenceden bir insan, bir ölümlü olan Herakles kurtarır. Prometheus; "Zeus tahtından düşmedikçe benim işkencelerimin sonu yoktur" der, böylelikle insanlığa özgürlüğün yolunu göstermiş olur.

Bu arada Zeus, kendisini hiçe sayan insanlara da bir ders vermek için, Hephaistos'a su ve balçıktan ilk bakirenin heykelini yaptırdı ve kalbine ruh yerine Prometheus'un ateşi çaldığı yerden aldığı bir kıvılcımı koydu ona Pandora ismini verdi. Onu insanlara yollarken eline verdiği kutuda ise tüm kötülük ve ızdıraplar vardı. Zeus böylece insanlardan da intikamını aldı.

Zincire vurulmasındaki asıl neden Zeus'un ondan korkuyor olmasıdır. Geleceği görme yetisi olan bir titan'dır ve bu yetisini kullanarak Zeus'un Kronos'u tahttan indirmesine yardımcı olmuştur. Gelecekte de Prometheus'un bu özelliğini kendisinin tahttan düşürülmesi için de kullanacağından korkan Zeus, Prometheus'un ateşi (bilgiyi) çalarak insanlara vermesi ile ondan kurtulmak için gerekli fırsatı elde etmiştir. Bu işkence 30 yıl kadar sürdü, sonra Zeus onu affetti ve tekrar ölümsüzler arasına aldı.

Prometheus

Prometheus İngilizce anlamı ve tanımı

Prometheus anlamları

  1. (noun) The son of Iapetus (one of the Titans) and Clymene, fabled by the poets to have surpassed all mankind in knowledge, and to have formed men of clay to whom he gave life by means of fire stolen from heaven. Jupiter, being angry at this, sent Mercury to bind Prometheus to Mount Caucasus, where a vulture preyed upon his liver.

Prometheus tanım:

Kelime: Pro·me·theus
Söyleniş: -thE-&s, -"thyüs
İşlev: noun
Kökeni: Latin, from Greek PromEtheus
: a Titan who is chained and tortured by Zeus for stealing fire from heaven and giving it to mankind

Prometheus

İngilizce Prometheus kelimesinin İspanyolca karşılığı.
npr. prometeo (m)

Prometheus

İngilizce Prometheus kelimesinin Fransızca karşılığı.
npr. prométhée imyth. (m)

Prometheus

İngilizce Prometheus kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. prometheus (m)

Prometheus

İngilizce Prometheus kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Mitol) Prometeo

Prometheus

İngilizce Prometheus kelimesinin Portekizce karşılığı.
npr. prometeu (m)

Prometheus

Almanca Prometheus kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Titan who stole fire from heaven for the benefit of mankind and was punished for this by the gods (Greek Mythology)

Prometheus

Flemenkçe Prometheus kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Prometheus, Titan who stole fire from heaven for the benefit of mankind and was punished for this by the gods (Greek Mythology)

Prometheus

İngilizce Prometheus kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
npr. prometheus

Prometheus

Almanca Prometheus kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. prometeo (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.