Protestan Reform Hareketi

Kısaca: 16. yüzyıl sürecinde Katolik Kilisesi dini amaçlarından uzaklaşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda ilk olarak Almanya'da başlayarak Avrupa ülkelerine de yayılan dini anlamda oluşan yeniliklerin tümüne denmektedir. ...devamı ☟

16. yüzyıl sürecinde Katolik Kilisesi dini amaçlarından uzaklaşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda ilk olarak Almanya'da başlayarak Avrupa ülkelerine de yayılan dini anlamda oluşan yeniliklerin tümüne denmektedir. Reform düşüncesini Almanya'da ilk olarak 1517 yılında Martin Luther ortaya koymuştur. Martin Luther'in düşünceleri sayesinde Protestanlık mezhebi doğmuştur. Daha sonra iki mezhep arasında doğan çatışmalar 1555 yılındaki Ogsburg Antlaşması ile son bulmuştur. Bu anlaşma sonucunda ise Protestanlık Mezhebi ve Protestanlık Kilisesi artık kabul görülmüştür.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Reform (tarih)
3 yıl önce

etkili olur. Bu reform hareketi Hristiyanlığın yeni ve büyük üç mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır. Reform hareketinin önderi Cermen kökenli...

Hollanda Reform Kilisesi
6 yıl önce

Hollanda Reform Kilisesi (Hollandaca : Nederlandse Hervormde Kerk NHK), Hollanda'nın en büyük Protestan kilisesi.16. yüzyıldaki Reform hareketi sırasında...

Reformasyon Günü
3 yıl önce

kabul edilmiştir. 31 Ekim 1517'de Martin Luther'in başlattığı protestan reform hareketi sonrası her yıl 31 ekim'de kutlanır. Martin Luther 95 maddelik...

Protestanlık
3 yıl önce

rahiplik yetkisi olduğuna inanan Protestanlar, Kitab-ı Mukaddes'i Hristiyanlık için tek kaynak saymışlardır. Reform sonrası ortaya çıkan dini akımlar...

Protestanlık, Protestanlık
Württemberg Dükalığı
6 yıl önce

ve 18. yüzyıl boyunca Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndaki Protestan Reform hareketi ve Fransız işgallerinin baskısında kalmıştır. Württemberg Bourbon...

Landskrona
6 yıl önce

Danimarka'da yaşanan Protestan Reform Hareketleri, halk tarafından şiddetle reddedildi. Bu durum şehrin alehine işledi. Reform yanlısı Danimarka kralı...

Anglikanizm
3 yıl önce

bakımdan bir Protestan mezhebi olarak görmektense, bağımsız otonom bir Batı Kilisesi olarak değerlendirmek daha doğrudur. Diğer Reform sonrası kurulan...

Piskopos
3 yıl önce

bir alt görevliler hiyerarşisi gelişti. 16. yüzyılda Reform hareketi sırasında birçok Protestan kilisesi, bir ölçüde yozlaştığı, bir ölçüde de Yeni Ahit'te...