Refik Saydam

İbrahim Refik Saydam, (d. 8 Eylül 1881, İstanbul – ö.

Refik Saydam kaç yaşında?

Refik Saydam öldüğünde, 60 yaşındaydı.
Refik Saydam, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 61. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 200 gün vardı.
Refik Saydam'ın burcu Başak burcuydu.
Hayır, Refik Saydam 07/08/1942 tarihinde öldü.

Refik Saydam hakkında detaylı bilgi

<b>Refik Sayfam</b>

Eski başbakan
Refik Sayfam Eski başbakan
Refik İbrahim Saydam (1881 - 1942)

Türkiye Cumhuriyetinin 4. Başbakanı İbrahim Refik Saydam 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Askeri Tıbbiyeyi Doktor yüzbaşı olarak bitiren Refik Bey Almanya'da Berlin Askeri Tıp Akademisi'nde Brandenburg, Danzig, Spandou ve Scharite'te eğitim gördü.

Balkan Savaşı'nda Antalya'da ve Çatalca cephesinde Kolera hastalığını önleyici çalışmalar yaptı. 1914'te atandığı sahra genel sağlık müfettiş muavinliği sırasında bakteriyoloji enstitüsünü örgütleyerek tifo, dizanteri, veba ve kolera aşılarının, tetanos ve dizanteri serumlarının burada üretilmesini ve I. Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı. Salgın hastalıklarla mücadelesini Hasankale'de cephe hizmetinde sürdürdü.

Tifüse karşı hazırladığı aşı Tıp Literatürüne geçti ve I. Dünya Savaşında Alman ordusunda ve Türk Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldı. 1919'da 9. Kolordu sağlık müfettişi muavinliği görevi ile Mustafa Kemal'in yanında Samsun'a çıkan Refik Bey Erzurum'da Mustafa Kemal'in karargahı dağıtıldıktan sonra Erzurum askeri hastanesi bulaşıcı hastalıklar servisi şefliğine atandı. Fakat bu görevi kabul etmeyerek ordudan ayrıldı. Erzurum ve Sivas kongresinin çalışmalarına katıldı.

1920'de TBMM'ye Beyazıt milletvekili ve Milli Savunma Vekaletine bağlı Sıhhiye Dairesi Başkanı olarak girdi. İkinci dönemden başlayarak üyeliğini İstanbul milletvekili olarak sürdürdü. Aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım ( Sıhhat ve İçtimai Muavenet ) bakanı seçildi. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Sağlık Bakanı olan Refik Bey 14 yıl sürecek olan bu görevinde sağlık hizmetlerinin temellerini attı. 1924'de Ankara'da ve daha sonra Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve diğer birçok ilde memleket hastaneleri, doğum ve çocuk bakımevleri açtı. Ayrıca bu konuda eleman yetiştirilmesine önem vererek sağlık kursları, tıp öğrenci yurtları 1928'de Hıfzıssıhha Enstitüsünü ve Mektebini, İstanbul ve Ankara'da verem savaş dispanserlerini kurdu.

1931 - 1938 yıllarında zaman zaman Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına vekaleten bakan Refik Saydam, Atatürk'ün ölümünden sonra İçişleri Bakanlığı, CHP genel sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı.

1939 - 1942 yılları arasında Başbakan iken Sağlık konusuna ayrıca önem verem Refik Saydam " Devlet İdaresi A'dan Z'ye bozuktur, düzeltmek ister" diyerek devlet yönetiminde köklü bir reform taraftarıydı. 1942'de İstanbul'un besin sorunun düzenlemesi için yaptığı inceleme gezisinde öldü.

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları
İlgili Konu Başlıkları Tümü

II. Saydam Hükümeti

12- II. Saydam Hükümeti (03.04.1939-09.07.1942) Başvekil: Refik Saydam (İstanbul) Adliye Vekili: Tevfik Fikret Sılay (Konya) 03.04.1939-26.05.1939 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ali Fethi Okyar (Bolu) (26.05.1939-12.03.1941) atandı. Okyar'dan Adliye Vekilliği'ni Hasan ...

I. Saydam Hükümeti

11- I. Saydam Hükümeti (25.01.1939-03.04.1939) Başvekil: Refik Saydam (İstanbul) Adliye Vekili: Tevfik Fikret Sılay (Konya) Milli Müdafaa Vekili: Naci Tınaz (Bursa) Dahiliye Vekili: Faik Öztrak (Tekirdağ) Hariciye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Maliye Vekili: Fuat ...

Refik İbrahim Saydam

Türkiye Cumhuriyetinin 4. Başbakanı İbrahim Refik Saydam 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Askeri Tıbbiyeyi Doktor yüzbaşı olarak bitiren Refik Bey Almanya'da Berlin Askeri Tıp Akademisi'nde Brandenburg, Danzig, Spandou ve Scharite'te eğitim gördü.

1. Refik Saydam Hükümeti

Hükûmet ve parti başkanlığını Refik Saydam'ın yaptığı 11. Türkiye Hükûmetidir. Celal Bayar'ın istifasından sonra hükûmeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından İstanbul milletvekili Refik Saydam'a verildi.

2. Refik Saydam Hükümeti

Hükûmet ve parti başkanlığını Refik Saydam'ın yaptığı 12. Türkiye Hükûmetidir.

Başvekil

Başvekil, Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. yüzyılda sadrazamlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde ise bir müddet hükümet başkanları için kullanılan resmi unvan.

Hıfzıssıhha

Hıfzıssıhha, "sağlıklı yaşamak için gereken önlemlerin bütünü" anlamına gelir. Arapça hıfız (muhafaza etmek) ve sıhha (sağlık) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Hıfzıssıhha sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Kızılay

Kızılay (Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına ...

Fethi Okyar

1880'de Rumeli' de Pirlepe' de doğan Okyar 1904' te Harp Akademisi'ni bitirdi. Selanik'teki 3. Ordu'da görev yaparken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Meşrutiyet'in ilanından sonra Paris askeri ataşeliğine atandı (1908). Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katıldı. 1911' deki ...

Ali Çetinkaya

Ali Çetinkaya (d. 1878, Afyon - ö. 21 Şubat 1949, İstanbul), asker ve siyaset adamı. Kurtuluş Savaşı'nda Ayvalık'ta ilk direnişi örgütlemiş, Cumhuriyet döneminde bayındırlık ve ulaştırma bakanlığı yapmıştır. Afyon Rüştiyesi'nde ve Bursa Askeri İdadisi'nde okudu. 1898'de ...

Celal Bayar

Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı. 1883 yılında Bursa Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra memuriyet hayatına atıldı. Adalet, reji ve bankacılık sahasında memuriyet görevlerinde bulundu. 1908 yılında İkinci ...