Risale-I NurRisale-i Nur, Said Nursi`nin farklı bir tarzda kaleme aldığı,Kuran-ı Kerim`i kendi bakış açısıyla yorumladığı eserlerdir. Said Nursi,yazdığı bu eserlerin kendine ilham yoluyla yazdırıldığı kanısındadır. Yazar, Kuran-ı Kerim`i baştan sona tefsir etmek amacıyla önce İşaratul İcaz isimli eseri yazmıştır. Bu eser, Fatiha Suresi`ni ve Bakara Suresi`nin ilk 33 ayetini sırayla tefsir etmektedir. Eser Arapçadır. Yazar, Kuran`ın tamamını bu şekilde 60-70 cilt olarak tefsir etmeyi düşünürken, gelişen olaylar onu Türkçe bir Kuran tefsiri yazmaya sevk eder.

Barla, Kastamonu ve Emirdağ`da, ayrıca Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde de 23 yıl boyunca tefsiri yazmaya devam eder.

Risale-i Nur, Kuran`ın baştan sona tüm ayetlerini değil, özellikle iman ve hakikatle ilgili bin civarında ayetini açıklar. Açıklanan bu ayetlerin ışığında, diğer ayetleri de yorumlayabilecek bir altyapı kazandırmayı hedefler.

Risale-i Nur`da, “Namaz nasıl kılınır? Farzları ve sünnetleri nelerdir?” gibi konulara girilmez. Ama, “Namaz niçin kılınır? Niçin belli vakitlerde eda edilir?” türünden soruların cevabı ispatlı bir şekilde ele alınır.

Tasavvuf kültürü temeline oturtulmuş olan Risale-i Nur serisinde o zamana kadar ki tasavvufi birikim günün şartlarına uyarlanmıştır. İman kurtarmak asıl gaye şeklinde özetlenmiştir.

Said Nursi, Mevlana`nın Mesnevi`siyle Risale-i Nur`u şöyle kıyaslamıştır:

Külliyat Eserleriİlgili Linkler

Kaynaklar

Vikipedi

risale-i nur

Osmanlıca risale-i nur kelimelerinin Türkçe karşılığı.
f. Nurun Risalesi. Kur'an'dan alınan âyetlerin tefsiri ile tahkikî iman dersi veren kitap. Büyük mücahid Bediüzzaman Hazretlerinin eserleri.(Risale-i Nur'un vazifesi:... Hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imanî olan hakikatlarla, gayet kat'i ve en mütemerrid zındık feylesofları dahi imana getiren kuvvetli bürhanlarla Kur'ana hizmet etmektir. Ş.)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Risale-i nur
3 yıl önce

hizmeti, . ve bu görevi hakkıyla yapan Risale-i nur Ahir zamanın büyük mehdiliğini temsil etmekteydi. Ancak risale-i nur "iman ve Kur'an hizmeti" adını verdiği...

Risale-i Nur, Afyonkarahisar (il), Asa-yı Musa (Risale-i Nur), Bakara Suresi, Barla, Barla Lahikası (Risale-i Nur), Denizli (il), Emirdağ, Emirdağ Lahikası (Risale-i Nur), Eskişehir (il), Fatiha Suresi
Nur Cemaati
3 yıl önce

Nur Cemaati, Nurcular veya Risale-i Nur hareketi, Said Nursi tarafından telif edilen Risale-i Nur adlı eserlerin bilgileri istikametinde teşekkül eden...

Nur, Din, Emirdağ Lahikası, Risale-i Nur, Said Nursi, Fethullah Gülen
Sözler
6 yıl önce

 [ölü/kırık bağlantı] ^ a b c Beki, Niyazi, Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri ve yerleri, Sorularla Risale  ^ Said Nursî. "Onuncu Söz", Sözler....

Sözler, Allah, Kitap, Kur`an, Risale-i Nur, Said Nursí®, Taslak, İslam
Mesnevî-i Nuriye
3 yıl önce

Badıllı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Mesnevî mecmuası, Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Mukkaddime Farklı zamanlarda...

Mesneví®-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursi, Abdülmecid Nursi
Sirac-ün Nur
6 yıl önce

Sirac-ün Nur; Said Nursi'nin Risale-i Nur adlı külliyatında bulunan kitaplarından biridir. Sirac-ün nur ışık saçan nur anlamına gelmektedir. İçeriğinde...

Sikke-i Tasdik-i Gaybi
6 yıl önce

başka risalelerle beraber girmiş, hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş. Madem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur’un ehemmiyetini...

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Kitap, Said Nursí®, Taslak
Muhakemat
3 yıl önce

yılında kaleme aldığı eserlerinden biridir. Yine Risale-i Nur külliyatında bulunan İşaratü'l-İ'caz kitabının bir girişi önsözü olarak yazılmıştır. Türkçe...

Muhakemat, Kitap, Said Nursí®, Taslak
Şualar
6 yıl önce

Şuâlar (Osmanlıca Türkçesi: شعاغلر), Said Nursi'nin Risale-i Nur adlı külliyatında bulunan kitaplarından biridir. Şuâ, ışın demektir. Kitapta kainattan...

Şualar, Kitap, Said Nursí®, Taslak