Bakara Suresi

Kısaca: Bakara Sûresi (Arapça: سورة البقرة), Kur’an’ın diziminde ikinci sırasında yer alan bu sûre Kur'anın en uzun sûresi olup, 286 ayetten oluşmaktadır. ...devamı ☟

Bakara suresi, Kur`an`ın, ayrıntılı bir özeti durumunda olan ve 286 ayetten oluşan bir sure.

Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. ``Kur`an-ı Kerimin en uzun suresi olup, 286 ayettir. Hacim itibariyle Kur`an`ın 1/12`sini teşkil eder. Kur`an`ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır. Sure bir mukaddime, dört ana maksat ve bir neticeden oluşur.

``Mukaddime:`` Kur`an`ın şanını, görevini bildirir ve ondaki hidayetin temiz kalb taşıyanlar nezdinde aşikar olup kalbi hasta ve bozuk olanların ondan yüz çevireceklerini bildirir.


  • ``Birinci maksat:`` Bütün insanları İslam`a davet eder.
  • ``İkinci maksat:`` Özellikle Ehl-i Kitabın yanlışlarını düzeltip Kur`anı tasdik etmeye çağırır.
  • ``Üçüncü maksat:`` Bu dinin ahkamını ayrıntılı olarak bildirir.
  • ``Dördüncü maksat:`` Bu hükümlerin yerine getirilmesini sağlayacak müeyyidelere ve teşvik edici hususlara yer verir. Netice: Mezkur maksadları içeren daveti kabul edenleri tanıtır; onların dünya ve ahiretteki akıbetlerini açıklar.


Bakara ismi 67-71 ayetlerinde yer alan bakara kıssasından alınmıştır. Bir ineği kesmek gibi cüz`i bir vak`anın ayrıntılı olarak anlatılması, hatta bu uzun sureye adının verilmesi tuhaf gelebilir. Fakat Kur`an temel bir kanun ve prensibin tezahürünü ifade eden cüz`i olayları bazan ayrıntılı olarak anlatarak o genel prensibi zihinlere yerleştirmek ister. Kur`an-ı Kerim, Hz.Musa ` ın risaletiyle, İsrailoğulları`nın seciyelerine girmiş olan sığıra tapınma fikrini kesip öldürdüğünü, bu olay ile anlatmaktadır.

Enfal Suresi}}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

A'raf Suresi
2 yıl önce

“el-A’râf ” kelimesinden almıştır. Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır...

A'raf Suresi, A'la Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Araf, Asr Suresi
Mutaffifin Suresi
6 yıl önce

tr/mutaffifin-suresi ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/mutaffifin-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/83-mutaffifin-suresi ^ Şevkani,...

Mutaffifin Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Enfal Suresi
2 yıl önce

https://islamansiklopedisi.org.tr/enfal-suresi ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/enfal-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/8-enfal-suresi...

Enfal Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Sure
2 yıl önce

sure 286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Nisa Suresi
2 yıl önce

Nisâ Suresi (Arapça: سورة النساء; Sūratu’n-Nisā), Kur'an'ın dördüncü suresidir. 176 ayetten oluşur. Medine'de indirildiğine inanılan sure, ismini Arapça...

Nisa Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Haram
2 yıl önce

katındandır' diyenlere! Vay ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!" (Bakara suresi, 79) Bölgesel anlayışların etkisi; Özel durumlar dışında Haram ve helal...

Haram, A`râf, Allah, Arapça, Bakara, Kurt, Leş, Maide, Mübah, Nahl, Türkçe
Sabancı Merkez Camii
2 yıl önce

Ana kubbede 9 m çapında Bakara Suresi'nin 255. ayeti “Ayet-el Kürsi) yazılıdır. Güney cephede bulunan kuşak yazısı ise Nur Suresi nin 35., 36., 37. ve 38...

Sabancı Merkez Camii, 13 Aralık, 1988, 1998, Adana, Hz. Muhammed, Kuran, Osmanlı, Selimiye Camii, Seyhan, Sultanahmet Camii
Mahmut Sami Ramazanoğlu
6 yıl önce

Ashab-ı Kiram (RA) (1-2) Musâhabe (1-6) Mükerrem İnsan Fatiha Suresi Tefsiri Bakara Suresi Tefsiri Dualar ve Zikirler ^ a b www.biyografi.net/ 18 Ocak 2013...