riyaziye

Matematik, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı.

RIYAZIYE (türkçe) anlamı
1. Hesap ilmi. Matematik bilgisi. Hesapla alâkalı.
2. Bir yazı çeşidi.
RIYAZIYE (türkçe) anlamı
3. matematik
RIYAZIYE (türkçe) almancası
1. n. Mathe
2. Mathematik

Riyaziye hakkında bilgiler

riyaziye ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: matematik

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ercümend Behzad Lav

Şair Ercümend Behzad Lav 16 Mayıs 1984’te İstanbul’da öldü. Yenilikçi Türk şiirinin öncülerinden olan Lav, aynı zamanda tiyatro ve sinema oyunculuğundan gazeteciliğe, spikerliğe dek uzanan çok yönlü kişiliğe ile tanındı. 1903 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, ...

Matematik

Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.

Darülfünun

Fen ilimleri evi, üniversite. Osmanli Devleti'nde medrese disinda bir darülfünun açilmasi fikri, ilk defa Abdülmecîd Han zamaninda 1845'de Geçici egitim meclisi (Meclis-i muvakkat-i maâ-rif) tarafindan tanzim edilen egitim programinda yer aldi. Böyle müessesenin çalismaya baslamasi ...

Türkler

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ...

Kronoloji - Osmanlı 3

1680 Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası) 1682 Osmanlı-Rus Antlaşması 1682 Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü 1683 II.

Selçuklular

Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başlarında İslamı kabul ettiler. Selçuklular; Çin'den, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, ...

Kronoloji Osmanlı Tarihi

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) * 1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi * 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

Sanayi-i Nefise Mektebi

Sanayi-i Nefise Mektebi, 1 Mart 1883'de kurulmuş ve bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla eğitime devam eden sanat okuludur (akademi).Sanayi-i Nefise Mektebi, Paris'te hukuk ve resim öğrenimi görmüş Osman Hamdi Bey'in, II.Abdülhamit tarafından Sanayi-i Nefise Mektebi ...

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında yaklaşık 625 sene hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, ...

Rub'-i Daire

Rub'-i daire namaz vakitlerinin hesaplanmasında, yükseklik ölçülmesinde ve bazı trigonometrik hesapların yapılmasında kullanılan el aleti. Geometrik şekillerden ibaret olup, dörtte bir daire şeklinde tahta üzerine işlendiği için buna rubutahtası (rub'-ı daire tahtası) da ...