riyaziye

Matematik, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı.

RIYAZIYE (türkçe) anlamı
1. Hesap ilmi. Matematik bilgisi. Hesapla alâkalı.
2. Bir yazı çeşidi.
RIYAZIYE (türkçe) anlamı
3. matematik
RIYAZIYE (türkçe) almancası
1. n. Mathe
2. Mathematik

Riyaziye hakkında bilgiler

riyaziye ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: matematik

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ercümend Behzad Lav

Şair Ercümend Behzad Lav 16 Mayıs 1984’te İstanbul’da öldü. Yenilikçi Türk şiirinin öncülerinden olan Lav, aynı zamanda tiyatro ve sinema oyunculuğundan gazeteciliğe, spikerliğe dek uzanan çok yönlü kişiliğe ile tanındı. 1903 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, ...

Matematik

Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.

Darülfünun

Fen ilimleri evi, üniversite. Osmanli Devleti'nde medrese disinda bir darülfünun açilmasi fikri, ilk defa Abdülmecîd Han zamaninda 1845'de Geçici egitim meclisi (Meclis-i muvakkat-i maâ-rif) tarafindan tanzim edilen egitim programinda yer aldi. Böyle müessesenin çalismaya baslamasi ...

Türkler

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ...