Cebirin Temel Teoremi

Matematikte cebirin temel teoremi karmaşık değişkenli polinomların köklerinin varlığıyla ilgili temel bir sonuçtur. D'Alembert-Gauss teoremi olarak da anılmaktadır.

p(x)=a_nx^n+a_x^+...+a_0 şeklindeki karmaşık katsayılı bir polinomunun kökleri, p(x) polinomu içersinde x bilinmeyeni yerine konduğunda 0 sonucu veren değerlerdir. Cebirin Temel Teoremi sabit olmayan (yani derecesi en az bir olan) kompleks katsayılı her p(x) polinomu için en az bir kompleks kök olduğunu ifade eder.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cebirin Temel Teoremi ilgili konular

 • Sanal

  Gerçek olmayan (irreel), zihinde tasarlanan, hayâlî sayılar. Sanmak’tan sanal, daha çok matematikte kullanılan yeni bir terimdir. Bu sayılar
 • Cebirin Temel Teoremi

  Matematikte cebirin temel teoremi karmaşık değişkenli polinomların köklerinin varlığıyla ilgili temel bir sonuçtur. D'Alembert-Gauss teoremi
 • Hesabın Temel Teoremi

  Kabaca türev almakla integral alma işlemlerinin birbirinin tersi olduğunu ifade eden teoremdir.
 • Hiperbolik sayılar

  Gerçel sayılarda olmayan ve karesi 1 olan bir sayının kümeye katılmasıyla üretilen kümeye hiperbolik sayılar kümesi denir.
 • Cauchy integral teoremi

  Cauchy integral teoremi, karmaşık düzlemdeki holomorf fonksiyonların çizgi integralleri hakkında önemli bir teoremdir. Esasen, teoremin ifade e
 • Gerçel analiz

  Gerçel analiz ya da bilinen diğer ismiyle reel analiz, gerçel sayılar kümesi ile uğraşan bir matematiksel analiz dalıdır. Özelde, gerçel sa
 • Tam fonksiyon

  Karmaşık analizde, tam fonksiyon veya başka bir deyişle integral fonksiyonu, karmaşık düzlemin tümünde holomorf olan karmaşık değerli bir
 • Temel cebir teorisi

  Matematikte cebirin temel teoremi karmaşık değişkenli polinomların köklerinin varlığıyla ilgili temel bir sonuçtur. D'Alembert-Gauss teoremi
 • Sıfır (karmaşık analiz)

  sıfırı, veya kökü ''f''(''a'') = 0 eşitliğini sayılan karmaşık ''a'' sayısına verilen bir addır. Başka bir deyişle, holomorf fonksiyonl
Cebirin Temel Teoremi
Cebirin Temel Teoremi