Roma Senatosu

Kısaca: Roma Senatosu (Latince: ``Senatus``) MÖ 509`da kurulan Roma Cumhuriyeti ve onun devamı Roma İmparatorluğu`nun başlıca yönetim meclisiydi. Batı Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda sona erdiyse de Roma Senatosu 6. yüzyılın sonlarına kadar toplanmaya devam etmiştir. ``Senatus`` kelimesi Latincede yaşlı anlamına gelen ``senex``den gelir. Etimolojik olarak Senato "Yaşlılar Meclisi" demektir. ...devamı ☟

Roma Senatosu
Roma Senatosu

Roma Senatosu (Latince: ``Senatus``) MÖ 509`da kurulan Roma Cumhuriyeti ve onun devamı Roma İmparatorluğu`nun başlıca yönetim meclisiydi. Batı Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda sona erdiyse de Roma Senatosu 6. yüzyılın sonlarına kadar toplanmaya devam etmiştir. ``Senatus`` kelimesi Latincede yaşlı anlamına gelen ``senex``den gelir. Etimolojik olarak Senato "Yaşlılar Meclisi" demektir.

Tarihi

İnanışa göre Senato, efsaneye göre Roma`nın kurucusu olan Romulus tarafından ``Patres`` (Babanın çoğulu) denilen 100 aile reisinden oluşan bir danışma kurulu olarak kurulmuştu. Daha sonra cumhuriyet kuruluşu sırasında (efsaneye göre) Lucius Junius Brutus senatörlerin sayısını üçyüze çıkardı. Bunlara aynı zamanda ``Conscripti`` (Askere alınmış) deniyordu zira Brutus tarafından askere alınmışlardı. Bu noktadan sonra senato üyelerine ``Patres et Conscripti``, zamanla da ``Patres Conscripti`` (Asker Babalar) denmeye başlandı.

Roma halkı iki sınıfa ayrılıyordu. Senato ve halk (Senatus Populusque Romanus`un kısaltması olan SPQR`da da görüldüğü gibi). Halk senato üyesi olmayan Roma vatandaşlarından oluşuyordu. Yerel güç ``comitia centuriata`` (centuria komisi), ``comitia tributa`` (tribus komisi) ve ``concilium plebis`` (pleb konseyi) aracılığıyla Roma halkının elinde toplanmıştı. İki komis, konsey gibi yasa çıkarırdı ancak konsey ayrıca ``magistralar``ı (memurlar) da seçerdi. Senatonun yasama gücü yoktu. Yalnızca Pleb Konseyi`ne önerilerde bulunurdu.

Yine de senatonun Roma siyasetinde hatırı sayılır bir siyasi gücü (``auctoritas``) vardı. Elçileri gönderen ve kabul eden resmi yapı senatoydu ve eyalet valileri de dahil olmak üzer kamu arazilerinin idaresi için memurları tayin ederdi. Savaşları senato yönetirdi ve devlet tahvillerini de tahsis ederdi. Şehrin baş ``magistraları``nı, konsüllerini ve acil durumlarda diktatörü senato tayin ederdi. Cumhuriyetin son dönemlerinde senato sıkıyönetim ilan eden ve konsülleri "cumhuriyete hiçbir zarar gelmeyecek şekilde sorunlarla ilgilenmek" üzere güçlendiren ``senatus consultum ultimum`` adı verilen kavramı geri getirerek diktatörlük kurmaktan vazgeçmiştir.

``Concilium Plebisin aksine Senato, ``Comitia Centuriata`` ve ``Comitia Tributa`` gibi belirli dini kısıtlamalar altında faaliyet gösteriyordu. Yalnızca kutsal tapınaklarda toplanabiliyordu. Çoğu zaman bu mekan Curia Hostilia olurdu. Ancak yeni yıl törenleri Jupiter Optimus Maximus tapınağında ve savaş toplantıları Bellona tapınağında yapılırdı. Oturumlar toplu dua, kurbanlı sunumu ve kuş falına bakıldıktan sonra başlardı. Senato yalnızca gündoğumuyle günbatımı arasında toplanabilirdi ve diğer meclisler oturum halindeyken toplanamazdı.

Üyelik

Cumhuriyetin orta ve geç dönemlerinde Senato`nun yaklaşık 300 üyesi vardı. Geleneksel olarak çoğunluğun oyunu alan tüm ``magistralar`` - ``questorlar``, ``aedileler`` (``curuliler`` ve ``plebler``), ``praetorlar`` ve ``konsüller`` - yaşam boyu Senato üyesi oluyorlardı. Ancak sulh hakimlerinin senatoya dahil olması tarih içinde çeşitlilik göstermiştir. ``Magistra`` olarak seçilmemiş olan senatörlere ``senatores pedarii`` denirdi ve konuşmalarına izin verilmezdi. Sayıları Sulla döneminde çarpıcı biçimde artmıştır ve MÖ 78-49 yılları arasında ``pedarii``nin neredeyse yarısı (yüzde 49,5) ``novi homines`` (yeni adamlar) idi. Bunlar daha evvel ailesinden üst düzey ``magistralık`` yapmamış kimselerdi. ``Pedarii``nin dışında ``novi homines``in sayıları daha düşüktü. Sulh hakimlerinin (``tribunus``) yaklaşık yüzde 33, ``aedile``lerin yaklaşık yüzde 29, ``praetor``ların yüzde 22 ve konsüllerin yalnızca yüzde 1`i gerçek ``novi homines``den oluşuyordu.Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Roma Senatosu Resimleri

Concordia (mitoloji)
6 yıl önce

yaptırılan ve Forum Romanum'da bulunan tapınaktır. Bu tapınak aynı zamanda Roma senatosu için bir toplantı yeri haline gelmiştir, Roma senatosu sık sık burada...

Concordia (mitoloji), Apollo, Augustus, Ceres (mitoloji), Copia, Diana (mitoloji), Fides, Fortuna (mitoloji), Forum Romanum, Julius Caesar, Juno (mitoloji)
Roma İmparatorluğu
3 yıl önce

"Roma İmparatorluğu" ünlü Latince Imperium Romanum'un Türkçesidir. Bu deyişte imperium sözcüğü bir bölge, vilayet anlamında kullanılmaktadır. Roma İmparatorluğu...

Roma Cumhuriyeti
2 yıl önce

Roma Cumhuriyeti, Antik Roma uygarlığında hükûmetin cumhuriyet şeklinde işlediği dönem. Geleneksel olarak MÖ 509 yılında krallığın devrilmesiyle başlayan...

Roma, Roma İmparatorluğu, Romalılar, Roma Krallığı, Etrüksler, Antik Roma, Sezar, Cumhuriyet, Diktatör, Julio-Claudian hanedanı, Jül Sezar, Monarşi
SPQR
2 yıl önce

S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus; Roma Senatosu ve Halkı), Eski Roma'da cumhuriyet döneminin mutlak yasama yürütme organının simgesi. Logoları şehirde...

S.P.Q.R., Augustus, Roma Cumhuriyeti, Wikimedia Commons
Fides
2 yıl önce

Fides, Roma mitolojisinde inanç, vefa ve sadakatin tanrıçasıydı. İnancın kişiselleştirilmiş halidir. Capitol'deki tapınağında Roma Senatosu yabancı ülkelerle...

Fides, Apollo, Augustus, Ceres (mitoloji), Concordia (mitoloji), Copia, Diana (mitoloji), Fortuna (mitoloji), Julius Caesar, Juno (mitoloji), Jüpiter (mitoloji)
Batı Roma İmparatorluğu
2 yıl önce

Batı Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında Theodosius tarafından ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan antik bir devlettir. Diğer yarısı ise...

Antik Roma
2 yıl önce

Romanlar için "Çingeneler" sayfalarına bakınız. Antik Roma, MÖ 9. yüzyılda İtalya Yarımadası'nda kurulan Roma şehir devletinden doğarak tüm Akdeniz'i çevreleyen...

Eski Roma, 476, 5. yüzyıl, Akdeniz, Antik Yunan, Batı, Batı Avrupa, Bizans İmparatorluğu, Dil, Edebiyat, Hukuk
Pax Romana
2 yıl önce

Pax Romana (MÖ 27 - MS 180), Latince "Roma Barışı" anlamına gelir. Roma İmparatorluğu'nun uzun soluklu barış dönemi için kullanılır. Terim, Roma yönetimi...

Pax Romana, Antoninus Pius, Ara Pacis, Augustus, Britanya, Commodus, Hadrian, Latince, M.í–. 27, Marcus Aurelius, Nerva