Pax Romana

Kısaca: Pax Romana (MÖ 27 - MS 180), Latince "Roma Barışı" anlamına gelir. Roma İmparatorluğu'nun uzun soluklu barış dönemi için kullanılır. ...devamı ☟

Pax Romana
Pax Romana

`" target="_blank"> ın fetihleriyle ulaştığı en geniş topraklar] Pax Romana (İ.Ö.27-İ.S. 180), Latince "Roma Barışı" anlamına gelir. Roma İmparatorluğu`nun uzun soluklu barış dönemi için kullanılır. Terim, Roma yönetimi ve Roma Hukuk Sistemi altında, aralarında kavga eden rakip liderlerin ve eyaletlerin, bazen sert bir şekilde, barıştırılmasından çıkmıştır. Roma`da "Pax Romana"`yı sağlayan lider Augustus Caesar` dır

Karakteristik Özellikleri

Bu süre boyunca Roma` lılar hala devamlı olarak komşu devletler ve kabilerle özellikle de Germen Kabileler ve Persler` le savaşmaya devam etti. Aynı zamanda soylu aileler arasındaki politik huzursuzluk da devam ediyordu. Bununla beraber, "Pax Romana" Roma`da ne M.S. 3. yüzyıldaki gibi sürekli kan dökülen büyük çaplı iç savaşların olmadığı ne de üç yüzyıl önceki İkinci Pon Savaşı`nda olduğu gibi ciddi bir istilanın bulunmadığı görece bir sükunet dönemidir.

Dönemin, Augustus`un M.Ö. 27` de 1. yüzyılda` ki "Büyük Roma İç Savaşı"`nın bitişinin ilanıyla başladığı ve İmparator Marcus Aurelius`un ölümü M.S. 180 ya da oğlu Commodus`un ölümü M.S. 192 ile sona erdiği kabul edilir. Bu dönemde Roma`da ticaret korsanlar tarafından engellenmeden ya da düşman kuvvetleri tarafında yağmalanmadan yapılabilmiştir. Yine de her zaman barış hakim değildi. Sık sık isyancılar ortaya çıktıysa da hemen bastırıldı. Örneğin Britanyalı kabileler (Queen Boudica ve Iceni) M.Ö. 60`da insafsız Roma yönetimine karşı isyan etti ve Britanya bozgununun ardından kılıçtan geçirilen ve açlıktan ölenler hariç en az 150.000 kişi hayatını kaybetti.

Buna ek olarak, bu süre boyunca her iki sınırda da çatışmalar ve Roma zaferleri devam etti. Trajan, yönetimi sırasında Perslerle ciddi bir mücadeleye girişti ve Marcus Aurelius yönetiminin neredeyse son on yılının tamamını imparatorluğun mevziilerini koruyarak geçirdi. Aslında Roma`nın Pax Romana boyunca sürekli çatışmalar içinde olduğu söylenebilir. Ne var ki, iç eyaletler savaşlardan büyük ölçüde uzak kaldılar, böylece de imparatorlukta barış görüntüsü hakim oldu.

Pax Romana` nın "Beş İyi İmparatoru"

Nerva
Nerva
]
Trajan
Trajan
]
Hadrian
Hadrian
]
Hadrian
Hadrian
]
Marcus Aurelius
Marcus Aurelius
]Bakınız

"Pax Romana" terimi, Dünyada gerçek ya da kurgusal istikrar dönemlerinin tanımlanmasınada etki etmiştir.Örnek olarak;

NotlarLinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pax Syriana
6 yıl önce

eder. Pax Syriana'nın arkasındaki fikir, Suriye'nin diplomatik ve askeri güç olarak Lübnan'da barışı koruyabilmesidir. Terim, Pax Romana ve Pax Britannica'dan...

Pax Syriana, Askeri, Ateşkes, Hegemonya, Latince, Lübnan, Lübnan İç Savaşı, Orta Doğu, Pax Americana, Pax Britannica, Pax Mongolica
Pax Americana
3 yıl önce

modern zamanların Roma İmparatorluğu rolünü yükler (bkz. Pax Romana). Birleşik Devletler sık sık I. Dünya Savaşı'nda ve öncesinde Pax Britannica çözülmesini...

Pax Americana, 17 Nisan, 1815, 19. yüzyıl, 1905, 1914, 1945, 2002, 2003, 2004, 8 Ocak
Pax Europeana
6 yıl önce

ya da üye olmayı denedi. Pax Americana Pax Britannica Pax Mongolica Pax Praetoriana Pax Romana Pax Ottomana Pax Sinica Pax Syriana ^ Tsoukalis, Loukas...

Pax Europeana, Avrupa, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, II. Dünya Savaşı, Latince, Macaristan, NATO, OSCE, Pax Americana, Pax Britannica
Pax Mongolica
3 yıl önce

Avrupa boyunca ticaret merkezlerini birbirine bağlıyordu. Pax Americana Pax Britannica Pax Hibica Pax Europeana Pax Romana Pax Ottomana Pax Sinica...

Pax Mongolica, Barış, Cengiz Han, Moğol, Moğol İmparatorluğu, Pax Americana, Pax Britannica, Pax Europeana, Pax Hispanica, Pax Ottomana, Pax Romana
Pax Sinica
6 yıl önce

altına almaya yetmeyeceğine inanmaktadırlar. Pax Americana Pax Britannica Pax Europeana Pax Mongolica Pax Romana Pax Ottomana Pax Hibica Çin Yüzyılı...

Pax Sinica, 1990, 21. yüzyıl, Doğu Asya, Ekonomik, Latince, Ming Hanedanı, Pax Americana, Pax Britannica, Pax Europeana, Pax Hispanica
Pax Hispanica
3 yıl önce

bitene kadar dokuz yıl daha barışı korudu. Pax Americana Pax Britannica Pax Mongolica Pax Praetoriana Pax Romana Pax Ottomana Pax Sinica Pax Syriana...

Pax Hispanica, 1579, 1598, 1604, 1609, 1621, Avrupa, Fransa, Latince, Londra Antlaşması, Pax Americana
Pax Britannica
3 yıl önce

Test Dept'in 1990'da çıkan albümünün adı Pax Britannica'dır. Pax Americana Pax Europeana Pax Mongolica Pax Romana Pax Hibica Pax Ottomana Pax Sinica...

Pax Britannica, 1815, 1870, 1897, 1905, 1985, 1990, 22 Haziran, Almanya, Avrupa, Birleşik Devletler
Pax Germanica
6 yıl önce

"Pax Germanica in the future-historical" in Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, pp. 451–467. Pax Romana Pax Americana Pax Britannica Pax Cybertronia...

Pax Germanica, 1871, Alman, Almanya, II. Dünya Savaşı, Latince, Otto von Bismarck, Pax Americana, Pax Britannica, Pax Cybertronia, Pax Europeana