Rum Eyaleti

Kısaca: Rum Eyaleti veya Rum Beylerbeyliği (Rumiyye-i Sugra) 1398'de kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. ...devamı ☟

Rum Eyaleti veya Rum Beylerbeyliği (Rumiyye-i Sugra) 1398'de kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Tarihi Rum Eyaleti'nin merkezi ilk önce Tokat sonra Amasya 1526'dan itibaren ise Sivas olmuşdur. 1461'de Trabzon, 15. yüzyılın 2. yarısında Akkoyunlular'dan alınan Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar), 1515'te Safevilerden alınan Kemah ve Bayburt, 1516'da Memlüklere bağlı Dulkadiroğlu Beyliğinden alınan Malatya sancak olarak buraya bağlandı. En geniş döneminde Sivas, Amasya, Tokat, Canik, Çorum, Bozok, Trabzon, Karahisar-ı Şarki, Kemah, Bayburt ve Malatya sancaklarını kapsıyordu. Yönetim zorlukları baş gösterince Karahisar-ı Şarki, Kemah, Bayburt and Trabzon sancakları Erzurum Eyaleti'ne, Malatya sancağı Dulkadir (Kahramanmaraş) Eyaleti'ne bağlandı. 16. yüzyılın sonlarından Trabzon Sancağı Erzurum Eyaleti'nden ayrılarak ayrı bir eyalet oldu. 17. yüzyılda kapladığı alan 82.500 km²'dir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti idari haritasına göre dokuz ili (Sivas, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Yozgat, Tokat, Kayseri'nin doğusunu ve Ordu'nun batısını) kapsar ve 10 sancaktan oluşurdu. Bunlar; Sivas, Amasya, Bozok (Yozgat), Divriği, Canik (Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batısı), Arabgir (Arapkir), Çorum, Tokad, Zile ve Keskin'dir. 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile Rum Eyaleti kaldırılmış yerine Sivas Vilayeti kurulmuştur. } }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rum
3 yıl önce

Pontus Rumları Yunanistan'da -idis,-idi ekli soyadlarını almış, kültürlerini orada hala yaşatmaya devam etmişlerdir.[kaynak belirtilmeli] Rum Eyaleti Rumeli...

Rum, Anadolu, Arapça, Hıristiyan, Irk, Ortodoks, Osmanlı, Taslak, Türkçe, Yunanca, Yunanlar
Trabzon Eyaleti
3 yıl önce

Trabzon Eyaleti ya da Trabzon Beylerbeyliği 1598 yılında kurulan Osmanlı eyaleti. 1461'de Rum Eyaleti'ne bağlı Trabzon sancağı olarak kuruldu. 1520'de...

Fenerli Rumlar
3 yıl önce

Fenerli Rumlar ya da Fenerliler Osmanlı döneminde İstanbul'un Fener semtinde oturan zengin ve nüfuz sahibi Rum ailelere verilen isimdi. Özellikle 18. yüzyılda...

Fenerli Rumlar, 1453, 1671, 1699, 17. yüzyıl, 1711, 1789, 18. yüzyıl, 1829, 19. yüzyıl, Aleksandros Mavrokordatos
Karaman Eyaleti
3 yıl önce

Karaman Eyaleti veya Karaman Beylerbeyliği, 1397-1402 ve 1470'te Konya merkez olmak üzere kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Eyaletin merkezi 1522-1562...

Rum Kırımı
3 yıl önce

Rum Kırımı veya Rum Soykırımı, I. Dünya Savaşı esnası ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşanan, hükûmetin ülkedeki Rum nüfusa karşı uyguladığı...

Osmanlı eyaletleri listesi
3 yıl önce

Trablusgarp Eyaleti Temeşvar Eyaleti Mısır Eyaleti Budin Eyaleti Kanije Eyaleti Cezayir Eyaleti Tunus Eyaleti Habeş Eyaleti Musul Eyaleti Bağdat Eyaleti Anadolu...

Şam Eyaleti
3 yıl önce

Şam Eyaleti veya Şam Beylerbeyliği (Osmanlıca: ایالت شام; Eyālet-i Šām), Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet. 1516'daki Mercidabık Muharebesi'nin...

Rumeli
3 yıl önce

Diyar-ı Rum (Roma ülkesi, Rum ülkesi), Anadolu’da egemen olan Selçuklulara da Rum Selçukluları (Anadolu Selçukluları) denmiştir. Rum+el+i (< Rum Eli: Rum (Ad)...

Rumeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Trakya, Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşması, Arnavutluk, Selanik, Makedonya