Ruslar

Ruslar
Ruslar

Ruslar

Rus, genellikle Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimselere denir. Rus, genellikle Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimselere denir. Dünya çapında yaklaşık 136 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rus Amerikası
3 yıl önce

alan ve 1733 – 1867 yılları arasında Rus İmparatorluğuna ait olan sömürge bölgelerinin adıdır. Amerika'nın Ruslar tarafından sömürgeleştirilmesi ile başlayan...

Rus-Japon Savaşı
3 yıl önce

yetersizdi. Öte yandan komutanlık düzeyindeki başarısızlıkların da etkisiyle Ruslar Lüshun'un düşüşü (Ocak 1905) ve Mukden Muharebesi'yle (Şubat-Mart 1905)...

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı
3 yıl önce

verdi. Kışın yaklaşması dolayısıyla Ruslar kendilerine ait olan Besarabya'ya geri çekildiler. 7 Mayıs 1829'da Rus ordusu 60.000 askerle tekrar saldırıya...

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı
Rus hükümdarları listesi
3 yıl önce

tarafından kurulan Moskova Knezliği 14. yüzyılda tüm Rus toprakları üzerinde kontrolünü pekiştirdi. Ruslar, Moğollardan bağımsız davranmaya başladılar. Bu...

Osmanlı-Rus Savaşları
3 yıl önce

Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı (Osmanlı Zaferi) 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi) 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi) 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı...

Osmanlı-Rus Savaşları, Osmanlı-Rus Savaşları
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
3 yıl önce

Savaş sırasında isyanları süren ve Ruslar tarafından desteklenen Sırplar 1817 yılında özerklik kazandılar. Ruslar Gürcistan üzerindeki egemenliklerini...

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
Rus Devrimi (1917)
3 yıl önce

hareketini denetlemek gibi ayrıcalıklar istemişlerdir. I. Dünya Savaşı'nın Ruslar için en olumsuz dönemine rastlayan Şubat Devrimi orduyu başkaldırıya hazır...

Rus-Çerkes Savaşı
3 yıl önce

Rus ordusu savaşı kazandı. 1859 yılında, Ruslar Osmanlı hükûmeti ile detayları görüşmeye başladılar. Ruslar Çerkesleri yok etmek istiyordu, Osmanlılar...