Sabitler herhangi bir nedenle ilgili sayılardır. "Sabit" terimi hem matematiksel sabitler için hem de fiziksel sabitler için kullanılsa da farklı anlamlara gelirler.

Sabit

Sabitler herhangi bir nedenle ilgili sayılardır. "Sabit" terimi hem matematiksel sabitler için hem de fiziksel sabitler için kullanılsa da farklı anlamlara gelirler. Matematikte genel olarak c harfi (Counsted ) sembol olarak kullanılır. Genelde türev ve integral problemlerinde karşımıza çıkar. }

sabit

(Arapça) Erkek ismi 1. Değişmeyen, kımıldamayan. 2. Kanıtlanmış, anlaşılmış.

sabit

yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan. gerçekliği saptanmış, tanıtlanmış olan. değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış, değişmez.

sabit

Osmanlıca sabit kelimesinin Türkçe karşılığı.
Duran, yerinde durup hareket etmeyen. * Doğruluğu isbat edilmiş olan.

sabit

Türkçe sabit kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. fixed, constant, stationary, set, settled, immobile, immovable, permanent, stable, firm, attached, changeless, entrenched, established, fast, flat, flat footed, immutable, indelible, invariable, irremovable, put, real, rigid, staid, standing

sabit

Türkçe sabit kelimesinin Fransızca karşılığı.
dormant/e, fixe

sabit

Türkçe sabit kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. beständig, fix, gleich bleibend, konstant, stereotyp, stur

Yanıtlar