Sadukiler

Kısaca: Sadukiler, eski bir Yahudi mezhebi. Bunlar Tanrı`nın Dünya`yı yaratıp sonra, Dünya`yı kendi haline bıraktığına inanırlardı. Halen bu düşüncede Yahudi olup olmadığı kesin değildir. Farisiliğe karşıdır. Yahudi aristokrasisini temsil eder, ruhun ölümsüzlügüne, ölülerin dirileceğine ve meleklere inanmazlar. Yazılı metinlere inanırlar, nakli yani sözlü inançlara karşı çıkarlar. ...devamı ☟

Sadukiler, eski bir Yahudi mezhebi. Bunlar Tanrı`nın Dünya`yı yaratıp sonra, Dünya`yı kendi haline bıraktığına inanırlardı. Halen bu düşüncede Yahudi olup olmadığı kesin değildir. Farisiliğe karşıdır. Yahudi aristokrasisini temsil eder, ruhun ölümsüzlügüne, ölülerin dirileceğine ve meleklere inanmazlar. Yazılı metinlere inanırlar, nakli yani sözlü inançlara karşı çıkarlar. Yahudilik-taslak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ferisiler
3 yıl önce

savunmalarından kaynaklanıyordu. Sadukilerle, Ferisilerin ayrıldıkları hususlardan birisi de diriliş inancıydı. Sadukiler, mevcut kaynaklara göre, ölülerin...

Arap Yarımadası'Ndaki Yahudi Kabileler
3 yıl önce

Yehuda'yı işgal etmesi ve Titus'un Kudüs'ü yıkmasından sonra kovulanlar (Sadukiler, Esseniler, Zadokiler, Beytusiler) kendilerine çöllerde ev kurdular, 135'te...

II. Aristobulus
6 yıl önce

Ferisilere sempati duyuyordu. Buna zıt olarak babası Aleksander Yanay ise Sadukiler taraftarıydı. Aristobulus, babasının Sadukici tavrını benimseyip abisine...

I. Aristobulus
6 yıl önce

geçip annesini ve diğer üç kardeşini hapse attı. Babası gibi kendisi de Sadukiydi ve Yahudi kimliğini erozyona uğrattı. Aristobulus'un hakimiyeti döneminde...

Şelomtzion
6 yıl önce

kendilerinin korunması için Sadukiler kraliçeye başvuruda bulundu. Partiler arası çatışmadan çekinen Şelomtzion, Sadukileri Kudüs'ten çıkarıp yaşamaları...

II. Hurkanus
6 yıl önce

görüşlerini benimseyip Ferisileri desteklemekteydi. Babası Aleksander Yanay ise Sadukiler safhasında yer alıyordu. Hurkanus, babasının Sadukici görüşlerini benimseyen...

Melek
3 yıl önce

Rafael, Uriel, yani Ölüm meleği (Azrail) olan. Yahudi mezheplerinden Sadukiler melek ve cin inancını bu inancın Yahudiliğe Babil ve İran inançlarından...

Melek, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Azrail, Cebrail, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh
Yahudilik
3 yıl önce

temelini oluşturan) bazı temel özellikleri Sadukilerden de kabul görmemiştir. Sadece Tora'yı esas alan Sadukiler gibi, 8. ve 9. yüzyıllarda bazı Yahudiler...

Musevilik, 1135, 1204, 1727, 1786, 1791, 1849, 1948, 90, ABD, Abraham ibn Ezra