melek

Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος) , dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Allah'a hizmet etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır.

MELEK (türkçe) anlamı
tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan tinsel varlık.
MELEK (türkçe) anlamı
1. 1 . Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.
2. 2 . mecaziTerbiyeli
3. uysal kimse:
4. Yanlarındaki kızlar ise sahici birer melekti.- S. F. Abasıyanık.
5. Atasözü
6. deyim ve birleşik fiiller
melek gibi
MELEK (türkçe) anlamı
7. (Arapça) Kadın ismi 1. Allah'ın nur­dan yarattığı varlıklar. Allah'ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Ha­lim
8. selim güzel huylu kimse.
MELEK (türkçe) ingilizcesi
1. [Melek]n. angel
2. cherub
3. goody goody,
MELEK (türkçe) fransızcası
1. ange [le]
2. séraphin [le]
MELEK (türkçe) almancası
1. n. Cherub
2. Engel
3. Himmelsbote

Melek hakkında detaylı bilgi

Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος), dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Allah'a hizmet etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır.

Bu maddede bir dini terim olan Melek genel bir biçimde incelenmiştir. Herhangi bir din veya inancın konu üzerine detaylı görüşü için o dine bağlı maddeye göz atınız.

İslam dininde melek konusu hakkında daha fazla bilgi için İslam'da melek maddesine bakınız.

Musevilik'de Melek

Musevilik'de İbranice'si Mal'akh olan melek, Tanrı tarafından belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla yaratılan, günahsız yaratıklardır.

Museviliğe göre meleklerin cinsiyeti olmaz ve yemek içmek gibi ihtiyaçları da yoktur ancak, görevleri icabı insan kılığına büründüklerinde bir cinsiyete sahip gibi görünebilirler ve bu durumdayken yiyip içebilirler.

Melekler doğrudan Tanrı'nın direktiflerine göre hareket ederler ve inisiyatif kullanamazlar. Musevilikte başlıca büyük melekler şunlardır.

Mihael, Gavriel, Rafael, Uriel ve Ölüm meleği (Azrail) olan Malah Hamavet.

Talmud'un Bava Batra 16a bölümüne göre:

הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות הוא שטן דכתיב
Şeytan, Kötü dürtüler ve Ölüm meleği aynı şahsiyetlerdir.


İslam dinine göre melek

Meleklere inanmak İslam dini akidesinin bir parçasıdır, yani iman esaslarındandır. Buna göre İslam dininde meleklerin varlığına ve İslam dininin melek görüşüne inanmayan kişi iman etmiş olmaz. Konuya Kur'an'da 2/285 ve 2/177'de değinilmiştir.

İslam dininde melekler, yemeyen, içmeyen, erkeklik ve dişiliği olmayan, uyumayan, günah işlemeyen, gözle görülmeyen, nurdan varlıklar olarak nitelenmiştir. Görevleri, mahlukatı Allah'ın ismiyle seyredip, Allah'ın kudret ve sanat eserlerini o türlerde görerek, Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ve tesbih etmek, ve Allah'a ibadet etmektir. Ayrıca insanlar dışındaki mahlukatın Allah'a karşı yaptıkları ibadeti Allah'a sunmakla yükümlüdürler. Bunun yanında hayvanların ve bitkilerin görevlerini onlara ilham etmek ve irade ile olan hareketlerine müdahale etmek, vaziyetlerini bir şekilde düzenlemek ile de vazifelidirler. İslam inancına göre meleklerin bu görevleri onların ibadetleridir. Mahlukat üzerinde gerçek bir tasarrufları yoktur. Yaptıkları ancak Rablerine karşı dua etme konumunda kalarak, neticeyi Allah'ın yaratmasını istemeleridir. Bu islamdaki tevhid inancının bir gereğidir. Tevhid inancına gire evrende olan bütün herşey Allah tarafından yaratılır. İnsan, melek ve benzeri bütün mahlukatın iradeleriyle istemeleri ise, vücuda getirilmek istenen şeyin yaratılmasını Allah'tan talep etmekten ibarettir.Said Nursi, Sözler - 24.Söz 4.Dal

İslam dinine göre meleklerin iradeleri vardır. Fakat şeytan tarafından musallat olunmadıkları için bu iradelerini insan gibi kötü yönde kullanabilme kabiliyetleri yoktur. Dolayısıyla günahsız varlıklardır. Aynı sebepten ötürü makamları sabittir. Siad Nursi, Sözler - Yirmi Dördüncü Söz - s.318

İslam dininde, Kur'an'da veya hadislerde meleklerin sayıları ve çeşitleri tam olarak belirtilmemiştir. Yine de bazı melek çeşitleri ve görevleri gerek Kur'an'da, gerekse hadislerde belirtilmiştir. İslam dininde özellikle dört büyük melek olarak anılan dört baş melek vardır. Bunlar: Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail'dir.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki melek maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Candan Ercetin tarafından _ albümünde söylenen melek adlı şarkının sözleri.


biliyorum
sen bir meleksin
bana yardım için gönderildin

biliyorum
sen bir meleksin
zor günlerimde çıkageldin

yüzümü güldürdün
başımı döndürdün
acımı dindirdin
yolumdan çevirdin

eğlendirdin
sakinleştirdin
ehlileştirdin
ve daha bir sürü şey

canım mısın sen
benim misin
her şeyim misin sen
hoş geldin melek
sefalar getirdin

ya gelmeseydin
yetişemeseydin
beni bulamasaydın
ne yapardım
yarım kalırdım melek

biliyorum
sen bir meleksin
seni sevmem için gönderildin

biliyorum sen bir meleksin
son demlerimde çıkageldin

ya gelmeseydin
yetişemeseydin
beni bulamasaydın
ne yapardım
yarım kalırdım melek
yanlış yapardım melek

Duman tarafından Seni Kendime Sakladım albümünde söylenen melek adlı şarkının sözleri.


kendisi bir garip melek
ardına düşmeniz gerek

öyle bir an gelir melek
farkına varmanız gerek

öyle bir an gider melek
farkına varmanız gerek

aldırmazsan aldırma
ama kendini kandırman gerek

kandırmazsan kandırma
o zaman sana anlatmam gerek

.......

senden daha melek

Serdar Ortaç tarafından Mesafe albümünde söylenen melek adlı şarkının sözleri.


zor geliyor insana kaçması dertli bir aşktan
zor geliyor başlamak her şeye sil yeni baştan

istemiyor, kendini boşluğa fırlatıp atmak
istemiyor, eski bir aşkı tadında bırakmak

baktım o güzel yüreğini kapadın deli aşklara
zalim, beni attığın gibi atamam seni bir kenara

insan unutur üzenleri
allah unutur mu hiç

hain, perişan gönüllere ilacım
beni sende iç

umurunda mı bana verdiğin acının süresi
yüreğimdeki nefretin bile sana yok gidesi

arkandan ağladım ama
yalan oldu söylediklerin
maziden korkmadım ama
sıradan mı istediklerim

ne olursun uyma şeytana
çıkacak bak söylediklerim
beni zalim belledin ama
yeri cennet tüm meleklerin

Vahim tarafından söylenen melek adlı şarkının sözleri.

ben ilk değilim olamamda bundan sonra
sense meleklere layıksın
hemde kostümü olmayanlara

çünkü sen öylesine temiz
öylesine günahsız
öyle safsın ki

seni üzdüğüm için seni sewmediğim için
af diliyorum hem senden hem allahtan...
seni üzdüğüm için seni sewemediğim için
af diliyorum meleğin olamadığım için...

Kirkalti tarafından söylenen melek adlı şarkının sözleri.

anlatmak gerek bazen
taş üstünde taş geçmişte bir yerde
unutulmuş bir dua benimki
titrer sarhoş dudaklarımda

şimdi her yanımda
senden binlerce iz var
yıllar geçmiş ne fark eder
aslında, artık ne o masum çocuk
ne de benim kadınım var
pişman olsan ne fark eder yokluğumda

susmak gerek bazen,
kabullenmek geçmişi bir oyun gibi
sana dair her özlemi
silsem hayatımdan

kabuslardan gaflet uykundan
silkin ölü toprağından
taş kesildin işgüzarlıktan
kurtar artık ruhunu kör kuyulardan

şimdi her yanında
ondan binlerce iz var
yıllar geçmiş ne fark eder
aslında, artık ne o masum çocuk
ne de senin kadının var
pişman olsa ne fark eder yokluğunda

Barış Kömürcüoğlu tarafından söylenen melek adlı şarkının sözleri.

utanmadım döktüm yaşımı
sensiz yemedim aşımı
duvarlara mı vurayım bu akılsız başımı (3 defa)


seni nasıl kaybettim ben
nasıl seni bırakıp gittim ben (2 defa)

şimdi bir melek gelse
dile benden ne dilersen dese
on kere yüz kere bin kere seni dilerim
istersen yak beni
ister sokaklara at
ister ah et vah et sevme
kapına köleyim
yoluna öleyim
sensiz gülmeyeyim
sen yoksan yarınları
bir daha görmüyeyim

Yakup Ekin tarafından söylenen melek adlı şarkının sözleri.

herkezin olurum biraz var gururum
seni çok seviyor kalbimin bu sorunu
seninle bitmiyor peşinde sürüklüyor
başımın belası bu kalbim söz dinlemiyor

melek yüzlüm haberin yok mu senin
düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin
melek yüzlüm haberin yok mu senin
düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin

herkezin olurum biraz var gururum.
seni çok seviyor kalbimin bu sorunu.
seninle bitmiyor peşinde sürüklüyor.
başımın belası bu kalbim söz dinlemiyor.

melek yüzlüm haberin yok mu senin.
düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin.
melek yüzlüm haberin yok mu senin.
düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin.

Kutsi tarafından söylenen melek adlı şarkının sözleri.

kaybedecek zamanımız yok sevgilim
bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor
bırak bizi kendi halimize
aşka borçlu kalmayalım

ayrılığın esiri olmak yerine
her saat her dakika göz göze yanyana kalalım
benim senden başka kimim var ki
yalancı rüyalara kanmayalım

ecel kapıyı çalmak zorunda kaldığında
bana son sözün ne diye merak ediyorum
hayatın gerçekleriyle karşılaştığında
cennetin kapılarında bekliyorum

sen beni gülümseten bir meleksin
hayat bağlı kalmama tek sebepsin

kaybedecek zamanımız yok sevgilim!!

Sad tarafından söylenen melek adlı şarkının sözleri.

yükseklerde desteksiz uçuşan iki melek
rötara takılmış kanatları onarıp
onları tekrar cennetine göndermek gerek
daralan gönülleri ferahlatmak için
çağlayan şelalelerin önüne yuva kurup
uçuşan partikül sayısı kadar
düğümlenen sıkıntıları çözsek tek tek
derinlerde yatan sevgimin emsalini göremeyen
gözlerimin içindeki derin karanlıkta meleğim
elinde feneri hiç bıkmadı usanmadı
ruhumun berbat bataklıklarında bunalmadı
beni hiç bırakmadı yanımdan ayrılmadı
şimdi ellerimin arasında meleğim nazik
büyük bir şefkatle gözümüzden sakınmamız şart oldu
ruhum şad oldu kaybolan saatler saniyeler saliseler
bizi ebedi birlikteliğimize doğru savurdu
bu kadar gerçeğin arasında
sad birden kendi melankolik aleminde kayboldu
ulaşılabilecek bir ışık var
günümün boğucu karanlığında
şükür ki yalnız değilim
yanımda bebeğim arkamda iki üç dost
seyir defterim beşbin sayfa oldu
gözyaşlarım birikti koyu bir göl oldu
yüreğimin ateşine dayanamadı buhar oldu
sanki büyük bir raslantıydı
olasılıkları düşününce bugün anlık geriye dönünce
keşfedilen her güzellik bugünüme uzanmalı
fikrim ayrılmamalı yarime canı gönülden sımsıkı sarılmalı
onunla ebediyete ulaşmalı gerçek aşkı en derinden tatmalı
beni yolumda yalnız bırakmayan sevdama borcumu
el pençe divan aşkımla yüreğine sunmalı
hayat çok çatallı yolda ne kadar yalnız yürünebilir ki
yanında aşkın yoksa biri kafamı tutup cehenneme sokup çıkarsa
bana o acıyı en içten tattırsa
doğru adım atabilmem için beni her an uyarsa
nefsin sağlam temelinde saklı bir iblis
kod sokar zehirli aklıma bide uysa
şifreler bağlanmış kökeninde rabbim
yüreğime serpin elinizde bir damla günahından arındılmış su varsa
iki melek omuzlarımda sağdaki daha çok yazsa
beni cennetime utançsız ulaştırsa
tamu hendeğinde zelil şeytan artık utansa
nadide kelamlarım kulaklara ulaşıp
gönülleri bir bir çalsa yarını bırakma şansa
kudretli zaman düğüm olup tez elden sonuna ulaşsa.

Hadise tarafından söylenen melek adlı şarkının sözleri.

artık bakma yüzüme
konuşma bitti
ve sözün yok

aşksa gitti bak işte
yalanlara kurban
ve özrün yok

sana yetse
kalbim mutluluk olurdu
aşkın sonundaki varışın

yarı yolda
döndün ihanetinle
onunlaymış senin yarışın

bulamazsın
dokunamazsın
bendeki sana yabancı bir yürek
meleğindim
kanadımı kırdın
uçmuyor artık
aşkınla o melek

uçmaz artık o
ne yapsan da
olamazsın
yüzüme bakma
bir yabancıyım tanımazsın
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Melek Tavus

Yezidilik inancında Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrı.Yezidi inancında ''Melek Tavus'', insanları yarattıktan sonra kendi yarattığı insanlar önünde eğilmemiş ancak bu Tanrı Azda tarafından farklı yorumlanarak ...

Damat Melek Mehmed Paşa

Damat Melek Mehmet Paşa III. Selim saltanatında 4 Mayıs 1792 - 19 Ekim 1794 tarihleri arasında iki yıl beş ay onaltı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Damat Melek Mehmet Paşa

Damat Melek Mehmet Paşa, (d. 1719 - ö.

Dört Büyük Melek

Dört büyük melek İslam dininde şu meleklerdir:Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil`dir.

Gece Melek Ve Bizim Çocuklar (film)

Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar 1993 yapımı film.

Melek-vari Belirlenimsizlik

Jaakko Hintikka tarafından 1972 yılında ``Language games and information`` (``Dil oyunları ve bilgi``) isimli kitapta yayınlanan bir fikir olan melek-vari belirlenimsizlik, birkaç seçeneği olunca her zaman kendisini sonuca doğru götürecek olan seçimi yapan bir belirlenimsizlik ...

Melek Ahmed Paşa

Melek Ahmet Paşa Avcı Mehmet saltanatında 5 Ağustos 1650 - 21 Ağustos 1651 tarihleri arasında bir yıl onyedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Melek Ahmet Paşa

Melek Ahmet Paşa (d. ? - ö.

Melek Girmez

Osmanlı İmparatorluğu`nda yeniçeri ocağının bozulup önüne geçilemez hale geldiği zaman İstanbul Bahçekapı`daki bekar odaları ve çevresi hakkında kullanılan tabir.

İslam'da Dört Büyük Melek

Bu madde İslam'daki dört büyük melek hakkındadır. Bütün dinlerdeki büyük melekler için Büyük Melekler maddesine bakınız.

Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar

Gece, Melek ve Bizim Çocuklar, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı 1993 yapımı Türk sinema filmi. Filmde travesti ve seks işçisi bireylerin yanı sıra toplum tarafından ötekileştirilmiş insanların sosyal yaşantısı ana konu; aşk çevresinde işlenmiştir.

Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar (film)

Gece, Melek ve Bizim Çocuklar 1993 yapımı Atıf Yılmaz filmi. 1 Nisan 1994 tarihinde gösterime girmiştir.

Kara Melek

Kara Melek 1997 yapımı, dram/macera türünde Star TV'de yayınlanan, başrollerini Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ve Zerrin Arbaş'ın oynadığı televiyon dizisidir. Kara Melek yayınlandığı dönemlerde yüksek rating alan bir dizi olmuştur.