Saltanat, Osmanlı Saltanatı veya Padişahlık (Osmanlıca: ملك )...

SALTANAT (türkçe) anlamı
1. Kudret
2. kuvvet
3. Hâkimiyet
4. padişahlık
5. Tantana
6. gösteriş
7. debdebe
8. Şatafatlı hayat. Bolluk. Zenginlik. (Bak: Siyaset)
SALTANAT (türkçe) anlamı
9. bir ülkede hükümdarın
10. padişahın
11. sultanın egemen olmasına dayalı yönetim.
12. bolluk ve zenginlik
13. gösterişli yaşayış.
14. birinin bir işte
15. bir yerde bulunan kimseler üzerindeki egemenliği.
SALTANAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. sultanate
2. reign
3. sovereignty
4. court
5. grandeur
SALTANAT (türkçe) fransızcası
1. sultanat [le]
2. règne [le]
SALTANAT (türkçe) almancası
1. n. Regierung

Saltanat hakkında bilgiler

Saltanat, Osmanlı Saltanatı veya Padişahlık (Osmanlıca: ملك ) Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan yönetim şekline verilen addır. Yönetim şekli Osmanlı Hanedanı mensubu padişahın görünüşte mutlak egemen olmasına dayalıdır. Saltanat kelimesi Türkçe'de gösteriş ve zenginlik anlamında da kullanılır. Saltanat'ın bazı dönemlerinde, padişahın yetkin olmamasından dolayı, Haseki Sultan'lar veya Valide Sultan'lar (hatta Mihrimah Sultan örneğinde görüldüğü gibi, padişah kızı) devlet yönetimine müdahale etmişler, hatta zaman zaman bizzat devleti yönetmişlerdir. Bu dönem Kadınlar saltanatı olarak bilinir. Dönem büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemine denk gelir. Kanuni Sultan Süleyman’ın yaşlılık döneminde (1550 civarı) başlamış, 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazam oluşuna kadar devam etmiştir. Saltanat, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğu'nun münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile kaldırılmıştır. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 (1920)'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla Türk Tarihinin en uzun ömürlü devleti Osmanlı Devletinin 623 yıllık yaşantısı resmen sona ermiştir. == Saltanatın sınırlanması == 1876 yılında II. Abdülhamit tarafından I. Meşrutiyet ilan edildi. 3 Ocak 1877'de Osmanlı'da ilk seçim yapıldı. Rusya'da bundan memnun değildi. 20 Nisan 1877'de Rusya Osmanlıya savaş ilan etti. Savaştan dolayı II. Abdülhamit 13 Şubat 1878'de parlomentoyu feshetti. 30 yıl askıda kalmasından sonra yine II. Meşrutiyet ilan edildi. Bunla birlikte Osmanlılar Trablusgarp Savaşı ve I. Dünya savaşında savaştı. Osmanlının I. Dünya Savaşında yenilmesiyle Meclis-i Mebusan 23 Nisan 1920'ya kadar açık kaldı. 28 Ocak 1920'de Son Osmanlı Meclisi Misak-ı Milli'yi kabul etti. 23 Nisan 1920'de yerini TBMM meclisine bırakmıştır. == Saltanatın kaldırılması ve sonrası == 1 Kasım 1922'de Saltanat TBMM tarafından kaldırılmış ve Saltanatın kaldırılmasıyla Türkiye kurulmuştur. 17 Kasım 1922'de Son Padişah VI. Mehmet Vahidettin, Osmanlı'nın sonu olduğunu anlamış ve tahtından çekilerek Osmanlı Devleti'ni feshetmiştir. Aynı zaman TBMM'ye tahtından çekildiğini bildirmiştir. Böylece Son padişah Vahdettin'in 17 Kasım 1922'de tahtından çekilmesiyle aynı günde Türkiye'nin başkenti Ankara'ya taşınmıştır. Vahdettin'den sonra son halife Abdülmecit, TBMM tarafından halife seçilecektir. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barışı imzalanacaktır.. İstanbul'un işgali 2 Ekim 1923'e kadar sürecektir. 3 Mart 1924 yılında Halifelik TBMM tarafından kaldıralacak ve bütün Osmanlı üyeleri Türkiye'den kovulacak, son padişah Vahdettin ve son halife Abdülmecit de dahil olacaktır. Türkiye 1 Ocak 1926'da Miladi takvime geçecektir. Son padişah Vahdettin'in 16 Mayıs 1926 yılında sürgündeyken ölene kadar kalacağı yer San Remo olacaktır. 1926'de son padişah Vahdettin'in mezarı Türkiye'ye kabul edilmeyince Suriyelilerce Şam Sultan Selim Cami Mezarlığına gömülecektir. == Ayrıca bakınız == *Saltanatın kaldırılması *Kadınlar saltanatı *Padişah *Hilafet *Hilafetin Kaldırılması

Kaynaklar

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki saltanat maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Murat Dalkılıç tarafından söylenen saltanat adlı şarkının sözleri.

bak bize bir var bir yokmuş eskiden
nasılda idareten yaşıyormuşuz ayrı ayrı telden
sen bana ben sana tuzaklar sermeden
kalbe zeval vermeden yaşayamaz olduk aşkı
sözler tutulmadı kalpler sınıfta kaldı
yeniden başlasak hayırlısı mı bilmem
yüzde kaç olur hata payı
zaman kaybedince hakkımız yanmış

aslında hiç öyle kolay olmadı
ağlaya ağlaya gözyaşı kalmadı
fikri firar akıl senden başkasını almadı
ne gençlik çağının hovardalıkları
ne yazın kalpteki kıpırdanışı
şu bendeki saltanatı kaldıran olmadı
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Divan

Divan İslam devletlerinde idari, mali, askeri meselelerin ve her türlü davaların görüşülüp gerekli hükümlerin verildiği toplantı ve toplanılan yer. Kelimenin tarih içinde ortaya çıkışı, hazret-i Ömer zamanına kadar uzanır. Hazret-i Ömer zamanında Medine’de hükumet ...

Pride

Pride şu anlamlara gelebilir: