Sanskrit

Kısaca: Sanskrit, kelime olarak cilalanmış, düzenlenmiş, kusursuzlaştırılmış manalarını taşımaktadır. ...devamı ☟

Sanskrit
Sanskrit

Sanskrit, kelime olarak cilalanmış, düzenlenmiş, kusursuzlaştırılmış anlamlarına gelmektedir. bkz. Sanskritçe

Sanskrit

1. anlamı sanskrit.

Sanskrit

Sanskrit İngilizce anlamı ve tanımı

Sanskrit anlamları

  1. (a.) Of or pertaining to Sanskrit; written in Sanskrit; as, a Sanskrit dictionary or inscription.
  2. (noun) The ancient language of the Hindoos, long since obsolete in vernacular use, but preserved to the present day as the literary and sacred dialect of India. It is nearly allied to the Persian, and to the principal languages of Europe, classical and modern, and by its more perfect preservation of the roots and forms of the primitive language from which they are all descended, is a most important assistance in determining their history and relations. Cf. Prakrit, and Veda.

Sanskrit tanım:

Kelime: San·skrit
Söyleniş: 'san-"skrit, 'san(t)-skr&t
İşlev: noun
Kökeni: Sanskrit samskrta, literally, perfected, from sam together karoti he makes
1 : an ancient Indo-Aryan language that is the classical language of India and of Hinduism
2 : classical Sanskrit together with the older Vedic and various later modifications of classical Sanskrit -- see INDO-EUROPEAN LANGUAGES table
- Sanskrit adjective
- San·skrit·ic /san-'skri-tik/ adjective
- San·skrit·ist /-"skri-tist/ noun

Sanskrit

İngilizce Sanskrit kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. sánscrito (el antiguo lenguaje hindú)

Sanskrit

İngilizce Sanskrit kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sanskrit, langue indo-européenne, langue littéraire classique de l'Inde

Sanskrit

İngilizce Sanskrit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sanskrit, antike indische Sprache, Literatursprache Indiens

Sanskrit

İngilizce Sanskrit kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. sanscrito

Sanskrit

İngilizce Sanskrit kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. sânscrito (a antiga língua indiana)

Sanskrit

i. Sanskrit dili

Sanskrit

Fransızca Sanskrit kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. Sanskrit, Sanskritic, pertaining to the Sanskrit language of ancient India

Sanskrit

Almanca Sanskrit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ancient Indic language, classical literary language of India

Sanskrit

Türkçe Sanskrit kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Sanskrit] n. ancient Indic language, classical literary language of India n. Sanskrit, ancient Indic language, classical literary language of India adj. Sanskrit, Sanskritic, pertaining to the Sanskrit language of ancient India

Sanskrit

İngilizce Sanskrit kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Sanskriet (oud-Indische taal)

Sanskrit

n. ancient Indic language, classical literary language of India n. Sanskrit, ancient Indic language, classical literary language of India adj. Sanskrit, Sanskritic, pertaining to the Sanskrit language of ancient India

Sanskrit

Flemenkçe Sanskrit kelimesinin Fransızca karşılığı.
(linguïstiek) sanscrit; sanskrit

Sanskrit

Fransızca Sanskrit kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(linguistique) Sanskrit; Sanskriet

Sanskrit

hint-avrupa dilleri grubundan olan, klasik hint din ve edebiyat dili. bu dille yazılmış olan.

Sanskrit

Fransızca Sanskrit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. sanskrit

Sanskrit

Fransızca Sanskrit kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(linguistique) sanscrito

Sanskrit

Fransızca Sanskrit kelimesinin Portekizce karşılığı.
(linguistique) sânscrito

Sanskrit

Fransızca Sanskrit kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(linguistique) sánscrito

Sanskrit

Almanca Sanskrit kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sanskrit (m)

Sanskrit

Almanca Sanskrit kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. sanscrito (m)

Sanskrit

Almanca Sanskrit kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. sánscrito (m)

Sanskrit

Almanca Sanskrit kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. Sanskrit (n)

Sanskrit

Türkçe Sanskrit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sanskrit

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Budizm kavramları
3 yıl önce

gelenekler şunlardır: İngilizce (İng.) Pāli: Theravāda Budismi Sanskrit (veya Budist Karışık Sanskrit): öncelikle Mahāyāna Budizmi Birmanca (Bir): Birman Budizmi...

Buda
3 yıl önce

Buddha, Sanskrit dilinde “uyanmak, idrak etmek, bilinçlenmek” anlamına gelen “budh” fiilinin geçmiş zaman kipidir. "Uyanmış, idrak etmiş, bilinçlenmiş”...

Buddha, Asil Sekiz Yol, Bodhisattva, Budizm, Dört Asil Hakikat, Kurtuluş (Ezoterizm, Teozofi ve Mistisizm ), Mahayana, Mokşa, Nirvana, Taslak, Tibet Budizmi
Suşruta
3 yıl önce

Suśruta (Sanskrit dilinde: çok ünlü) antik Hindu cerrah Sushruta Samhita. Kitabının yazarı olarak bilinmektedir. Cerrahinin kurucu babası olarak adlandırılmaktadır...

Hint mitolojisi
3 yıl önce

Hint mitolojisi, Sanskrit yazınında varlığını bulan ve Hinduizmle ilintili anlatılar bütünüdür. Nepal ve Hint kültürünün bir alt kümesi olarak algılanan...

Hint rakamları
3 yıl önce

ஐ Georges Ifrah, The Universal History of Numbers. John Wiley, 2000. Sanskrit Siddham (Bonji) Numbers7 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde...

Hindoloji
3 yıl önce

toplumları ana konusunu oluşturur. Klasik Hindoloji, en başından itibaren Sanskrit Filolojisi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalara 19. yy.ın ilk...

Samsara
3 yıl önce

Samsara ya da saṃsāra (Sanskrit: संसार; Tibetçe: khor wa; Moğolca: orchilong), Sanskrit kökenli modern dillerde birincil olarak "dünya" anlamında kullanılır...

Reenkarnasyon, Samsara, Ankh, Antik çağ, Brezilya, Budist, Budizm, Ekminezi, Gnostik, Hindu, Kabbala
Teluguca
6 yıl önce

Telugu alfabesi Brahmi alfabesinin bir formu olarak doğmuştur. Telugu dili Sanskrit ve Prakrit dillerinden oldukça etkilenmiş olup edebi özellik taşıyan tek...