Sapma

Kısaca: Sapma, genel olarak yön değiştirme anlamına gelmektedir. Herhangi bir referans noktasına göre belli bir açıyla seyreden bir cismin seyir açısı değiştiğinde, o cisim sapmış olur. ...devamı ☟

Sapma, genel olarak yön değiştirme anlamına gelmektedir. Herhangi bir referans noktasına göre belli bir açıyla seyreden bir cismin seyir açısı değiştiğinde, o cisim sapmış olur. Havacılıkta "yaw" teriminin Türkçe karşılığına denk gelen, fakat sadece uçaklar değil, tüm araçlarda sağa ya da sola dönüşü ifade eden hareket ismidir. Uçaklar, kuyruklarında bulundurduğu dümenlerle, gemilerse kıçlarında bulundurduğu dümenlerle sapma hareketi gerçekleştirirler. Ayrıca bilim dünyasında genel kabul görmüş herhangi bir teori veya kanunun birşekilde çökertilmesi ve yanlışlığının ispatlanmasına da denmektedir.Örneğin zamanda yolculuk kavramı fiziğin temel iki baskın teoremi yani kuantum mekaniği ve genel göreliliğe taban tabana zıt bir kavramdır.Ayrıca nedensellik ilkesine de ters düşmektedir.Günün birinde zamanda bir yolculuk olursa bu bilinen tüm fizik yasalarının temelini oluşturan kuantum mekaniği ve genel görelilik teoremlerini çökertecek,böylece bilinen tüm fizik yasaları da geçersiz olacaktır.Sonuçta kuantum mekaniği ve genel görelilikte bir sapma(geçersizlik) olacaktır. İlgili bağlantılar * Uçuş denetimleri * Dümen

Kaynaklar

Vikipedi

Sapma

Aberration, deviation

Sapma

Türkçe Sapma kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. refractive
n. deviation, refracting, declination, perversion, turn, bias, declension, deflection, deflexion, departure, detour, divagation, drift, excursion, inequality, lapse, obliqueness, obliquity, swing, warp

Sapma

sapmak eylemi; kimi sözcüklerin kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu.
serbest bir mıknatıslı iğnenin denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı, aberasyon.
bir ışının saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu ile ilk doğrultusu arasında oluşan açı.

Sapma

Türkçe Sapma kelimesinin Fransızca karşılığı.
déviation [la], aberration [la], dérive [la], écart [le], virage [le], déclinaison [la]

Sapma

Türkçe Sapma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Deklination

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Standart sapma
3 hafta önce

Standart sapma, Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir anakütle, bir örneklem, bir olasılık dağılımı veya bir rassal değişken, veri değerlerinin...

Yapay sapma
2 yıl önce

Yapay sapma ya da deviasyon; bir pusulada yerel, yapay manyetik alanlar (metal malzemeler, elektrikli cihazlar vs.) nedeniyle meydana gelen sapma. Dünya'nın...

Doğal sapma
3 hafta önce

Doğal sapma ya da varyasyon, gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açı farkı. Doğal sapma Dünya'nın manyetik alanından kaynaklanır. Gerçek kuzey veya...

Toplumsal sapma
3 hafta önce

Sapma davranışı,  çoğunluğun onayladığının dışında kalan ayıplanan sapan davranışlarını cezalandırılan bir davranıştır. Sapma davranışlar kültürün içeriği...

Sapma (astronomi)
3 yıl önce

yıldızlardan gelen ışığın Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketi sebebiyle sapmasına verilen isimdir. Işık kırılması konusuyla karıştırılmamalıdır. 1996'da...

Kuzey
3 hafta önce

yılında sapma açısı 3 derece 14 dakikadır. Yıllık sapma eksi 0.9 dakikadır. 1999 için 9 yıl X 0.9 = 8.1 dakikalık daha sapma olur. 1999 sapma açısı 3...

Kuzey, Batı, Coğrafya, Doğu, Güney, Kuzey kutbu
Dümen
3 hafta önce

Dümen, deniz ve hava taşıtlarının sapma hareketini gerçekleştirmesine yarayan, dikey stabilize üzerindeki kumanda yüzeyi. Hidrolik ve joystick olmak üzere...

Dümen, Gemi, Sac, Yelpaze, Kıç
Varyasyon katsayısı
3 hafta önce

dağılımı için bir normalize edilmiş istatistiksel yayılma ölçüsüdür. Standart sapma, yani   σ {\displaystyle \ \sigma } ,nin ortalamaya yani   μ {\displaystyle...