Sarmal

Kısaca: maddeler üzerinde kuvet uygulandığındaşekillerde az ya da çok değişimler olur .:) ...devamı ☟

Sarmal
Sarmal

Sarmal (helis, heliks veya helezon), burgu şekilli, üç boyutlu bir şekildir. Sarmal şekilli gündelik nesnelere örnek olarak silindirik yay, vida, ve minare merdiveni gösterilebilir." Helices" by Sí¡ndor Kabai, The Wolfram Demonstrations Project." Helical Staircase" by Sí¡ndor Kabai, The Wolfram Demonstrations Project. Sarmallar biyolojide de yer alır, DNA molekülü birbirine sarılmış iki sarmaldan oluşur, çoğu proteinde de alfa sarmal olarak adlandırılan sarmal yapılar bulunur. Sıfat hali için sarmalsal (helisel, helikal, veya helezoní) kullanılır. Tipleri Sarmallar dönüş yönlerine göre sağ elli veya sol elli olarak nitelendirilirler. Sağ elli bir sarmal şöyle tanımlanabilir: hayalinizde sarmalı sağ elinizle tutun, baş parmağınız sarmalın eksenine paralel yönde olsun, diğer parmaklarınızı da sarmalın oyuklarının içine yerleşsin. Eğer parmaklarınızın uçları başparmağınıza doğru yönlenmişse sarmal sağ ellidir. Yoksa, sol elli. Bir diğer tanıma göre, sarmalın ekseni boyunca baktığınızda sarmalın saat yönünde dönmesi, sarmalın sizden uzaklaşıyor gibi görünmesine neden oluyorsa sarmal sağ ellidir, yoksa sol elli. Ellilik (veya kirallik) sarmalın bir özelliğidir, bakış açısına göre değişmez: sağ-elli bir sarmal döndürülerek veya çevrilerek sol-elli olamaz, ancak aynadan yansıması ile sol elli görülür (keza, sol-elli sarmal da sağ-elli olamaz). Çoğu vida sağ-elli sarmal şekillidir. Biyolojideki alfa sarmal, DNA'nın A ve B halleri de sağ-elli sarmallardır. DNA'nın Z hali sol-ellidir. Bir çift sarmal, geometrik anlamda, aynı eksene sahip iki eşleşik sarmaldır, bunlardan biri ötekinin eksen boyunca ötelenmiş halidir." Double Helix" by Sí¡ndor Kabai, The Wolfram Demonstrations Project. Konik sarmal, bir konik yüzey üzerindeki sarmaldır, koninin tepesine olan uzaklık eksene göre olan açının üssel bir fonksiyonudur. Dairesel bir sarmalın sabit eğriliği ve torsiyonu olur. Sarmalın hatvesi, sarmal ekseni boyunca ölçülen, sarmalın bir tam dönüşünün genişliğidir. Bir eğrinin teğetinin bir doğruyla yaptığı açı sabitse, bu eğriye genel sarmal denir. MatematikMatematikte sarmal, 3 boyutlu uzayda bir eğri tipidir. Kartezyen koordinat sisteminde aşağıdaki üç denklem bir sarmalı tanımlar}: : x = \cos(t),\, : y = \sin(t),\, : z = t.\, Sağ-elli bir koordinat sisteminde, t paramatresi artarken, (x,y,z) noktası sağ-elli bir sarmal çizer, bunun çapı 1, z-ekseni boyunca hatvesi 2Ï€'dir. Silindirik koordinat sisteminde (r, θ, h), aynı sarmal şöyle tanımlanır: : r = 1,\, : \theta = t,\, : h = t.\, Çapı a, hatvesi 2Ï€b olan bir sarmal bu denklemlerle tanımlanır: : x = a\cos(t),\, : y = a\sin(t),\, : z = bt.\, Bir sarmalı matematiksel olarak oluşturmanın bir diğer yolu, sanal argümanlar kullanan kompleks değerli üssel bir fonksiyonun (e^xi) grafiğini çizmektir (bkz. Euler formülü) Döndürme, öteleme ve ölçeklemeler dışında, tüm sağ-elli sarmallar yukarda tanımlanan sarmala eşdeğerdir. Eşdeğer sol-elli sarmal birkaç yoldan oluşturulabilir, en kolayı x, y veya z bileşenlerinden birinin negatifini almaktır. Kartezyen koordinatlarla :t\mapsto (a\cos t, a\sin t, bt), t\in [1]a olarak ifade edilen, a çaplı ve 2Ï€b havleli bir dairesel sarmalın uzunluğu T\cdot \sqrt, eğriliği \frac ve torsiyonu \frac'dir.

Kaynaklar

}

Sarmal

Helical, helix, spiral

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sarmal galaksi
3 yıl önce

Sarmal galaksi ya da sarmal gök ada, orijinal olarak Edwin Hubble tarafından 1936 tarihli çalışması The Realm of the Nebulae'da tanımlanan bir galaksi...

Sarmal gökada, Biçimsel Gökada Sınıfları, Eliptik gökada, Gökada, Gökbilim, Güneş, Hubble düzeni, Logaritma, Momentum, Samanyolu, Taslak
Çubuklu sarmal galaksi
6 yıl önce

Çubuklu sarmal galaksi ya da çubuklu sarmal gök ada, olağan bir sarmal galaksiden farklı olarak merkezinde çubuk biçiminde bir yıldız topluluğuna sahiptir...

İkili sarmal
3 yıl önce

Geometride çift sarmal, aynı eksene sahip, bir öteleme işlemi ile fark eden, iki eşleşik sarmaldır. Moleküler biyolojide çift sarmal terimi DNA'nın yapısına...

Topaklanmış sarmal galaksi
6 yıl önce

Topaklanmış sarmal gökada, büyük dizayn sarmal gökadanın işlevsel olarak tersi olan bir sarmal gökada türüdür. büyük dizayn gökadaların iyi tanımlanmış sarmal yapısının...

Macellansı sarmal
6 yıl önce

Macellansı sarmal gökadalar, Sm (ve SAm, SBm, SABm) olarak sınıflandırılan gökadalardır. Bu gökadalar tek kollu bir sarmal yapıya sahiptir ve prototipi...

Sarmal galaksiler listesi
6 yıl önce

Sarmal Gökada, Hubble düzeni'ne göre bir gökada sınıfıdır. Adlarını yıldızların oluştuğu parlak kollarına borçuludurlar. Bu kollar yaklaşık logaritmik...

Alfa sarmal
6 yıl önce

Protein ikincil yapısında yaygın bir motif olan alfa sarmal (α-sarmal), sağ-elli burgulu bir biçimdir, omurgadaki her bir N-H grubu, kendinden dört amino...

Tomurcuk
3 yıl önce

Embriyonik yaprak ve çiçeklerin ikisine de sahip tomurcuklar. Sarmal (Dağınık) diziliş İki sıralı sarmal (Almaçlı): Bir sürgün üzerinde bulunan tomurcukların karşılıklı...

Tomurcuk, Botanik, Sürgün, Taslak, Yaprak