Sedat Alp

Kısaca: Türkiye'nin ilk hititoloğu olan Sedat Alp, 1913 yılında Selanik yakınlarındaki Karaferye'da doğmuştur. 1932 yılında Atatürk'ün açılmasını sağladığı bir yarışmayı kazanarak Leipzig ve Berlin Üniversitelerinde eski çağ tarihi, hititoloji, eski Anadolu dilleri ve kültürleri, sümeroloji ve akadistik ve arkeoloji eğitimi almıştır. ...devamı ☟

Sedat Alp Türkiye'nin ilk hititoloğu. Sedat Alp, 1913 yılında Selanik yakınlarındaki Karaferye'da doğmuştur. 1932 yılında Atatürk'ün açılmasını sağladığı bir yarışmayı kazanarak Leipzig ve Berlin Üniversitelerinde eski çağ tarihi, hititoloji, eski Anadolu dilleri ve kültürleri, sümeroloji ve akadistik ve arkeoloji eğitimi almıştır. 1940 yılında doktora sınavını vererek yurda dönmüş ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde hititoloji alanında çalışmalar yapmıştır. 1959 yılında ordinaryüs profesör unvanını alan Alp, 1956- 1958 yılları arasında DTCF dekanlığı görevini yürütmüştür.

Prof. Sedat Alp 10 Ekim 2006 günü Ankara'da evinde vefat etmiştir.

Yayımlanmış eser ve makaleleri

 • Untersuchungen zu den Beamtennamen im Hethitischen Festzeremoniell, Leipzig 1940.
 • Kumarbi Efsanesi (Almanca'dan Tercüme), Türk Tarih Kurumu Yayınları: Dizi-VII, No: 11. Ankara 1945.
 • Hitit Kanunları Hakkında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 5, 1947, s. 465-482.
 • Şırzı'da bulunan Hitit Hiyeroglif kitabesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi V 2, 1947, s.147-151. (Prof. H.G. Güterbock ile birlikte)
 • The Hittite Hieroglyphic Inscription of Şırzı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi V 2, 1947, s. 153-158. (Prof. H.G. Güterbock ile birlikte)
 • Hitit Kıralı IV. (?) Tuthaliya'nın Askeri Fermanı, Belleten XI, sayı 43, 1947, s.383-414.
 • Military Instructions of the Hittite King Tuthaliya IV (?). Belleten XI, sayı 43, 1947 s. 403-414.
 • La désignation du Lituus eiı Hittite, Journal of Cuneiform Studies, I, 1947, s.164-175.
 • Hitit Metinlerinde GIŠkalmuš "Lituus" ve HUB.BI "küpe", Belleten XII, Sayı 46, 1948, s. 301-319.
 • GIS kalmuš"Lituus" and HUB. BI "Earring in the Hittite Textes, Belleten XII, sayı 46, 1948, s. 320-324.
 • Sosyal sınıf NAM.RA'lar ve Ideogram'ın Hititçe Karşılığı. Belleten XIII, sayı 50, 1949, s.245-270.
 • Die Soziale Klasse der NAM.RA-Leute und ihre hethitische Bezeichnung, Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung I, 1950-51, s.113-135.
 • Bemerkungen zu den Hieroglypen des Hethitischen Monuments von Imamkulu, Symbolae Hrozny I, Archiv Orientalni XVIII, 1950, s. 1-8.
 • Hitit hiyeroglif mühür ve kitabelerindeki bazı şahıs adlarının okunuşları hakkında, Ankara 1950.
 • Zur Lesung von manchen Personnennamen auf den hieroglyphenhethitischen Siegeln und Inschriften. Ankara 1950.
 • Hitit Devletinin İç bünyesi, IV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1952, s.38-45.
 • Hititler Hakkında yeni bir kitap münasebetiyle, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi X, 1952, s. 241-248.
 • On the Occasion of a new book concerning the Hittites. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi X, 1952, s.249-256.
 • The N (N)-formations in the Hittite Language, Belleten 18, sayı 72, 1954, s.449-467.
 • Die Lage von Šamuha, Anatolia (Anadolu) I, 1956, s. 77-80.
 • Zu den Körperteilnamen im Hethitischen, Anatolia (Anadolu) II, 1957 s.1-48
 • Amasya civarında Zara Bucağında bulunan Hitit heykeli ile diğer Hitit eserleri, Anatolia (Anadolu) VI, 1961/1962, s. 191-216.
 • Eine hethitische Bronzestatuette und andere Funde aus Zara bei Amasya, Anatolia (Anadolu) VI, 1961/1962, s. 217-243.
 • Kaniš=Aniša = Niša, Erken Hitit Çağının bir Başkenti, Belleten 27, sayı 107, 1963, s. 366-376.
 • Kaniš =Aniša = Niša Eine Hauptstadt der frühhethitischen Periode, Belleten 27, sayı 107, 1963, s. 376-386.
 • Eski Anadolu yazısının Menşeleri, Atatürk Konferansları. Ankara 1964, s. 57-70.
 • Güney-Batı Anadolu'da Bulunan Erken Bronz Çağına Ait Mermer İdol'lar, Belleten 29, Sayı 113, 1965, s. 3-8.
 • Frühbronzezeitliche Marmoridole aus Südwestanatolien, Belleten 29, Sayı 113, 1965, s.9-14.
 • "Anadolu'da" bulunan M.Ö. İkinci Bin Yılına ait altından bir yüz maskesi, Belleten 29, sayı 113, 1965, s. 15-18.
 • Eine goldene Gesichtmaske vom zweiten Vorchristlichen Jahrtausend aus "Anatolien", Belleten 29, Sayı 113, 1965, s. 19-23.
 • Libasyon Kapları "Gaga Ağızlı Desti" ile "Kol Biçimli Alet ve Hitit Metinlerindeki Karşılıkları, Belleten 31, Sayı 124, 1967, s. 5I3-530.
 • Die Libationsgefässe "Schnabelkanne" und "Armförmiges Gerat" und Ihre Hethitischen Bezeichnungen, Belleten 31, Sayı 124, 1967, s. 531-549.
 • Zylinder-und Stempelsiegel aus Karahöyük bei Konya, Ankara 1968. T.T.K. Yayınları: Dizi-V, No. 26, XVI + 310 s. 276 Abbildungen im Texte, 254 Tafeln.
 • Ein hethitisches Stempelsiegel aus der Umgebung von Afyonkarahisar und ein Knopfsiegel aus Yazırhöyük bei Nevşehir, Festschrift P. Meriggi, 1970, s. 1-6.
 • Konya Civarında Karahöyük'te bulunan Silindir ve Damga Mühürleri 1972, T.T.K. Yayınları: Dizi, V, no. 31 XVI + 296 s. metin içinde 276 desen, dışında 254 levha.
 • Hitit Hiyeroglif yazısında şimdiye kadar anlamı bilinmeyen bir unvan, VII. Türk Tarih Kongresi I. Cilt, 1972, s.98-102.
 • Eine weitere Hieroglypheninschrift aus Emirgazi und ein Rollsiegel mit Hieroglyphenlegenden aus dem Gebiet von Adıyaman, südöstlich von Malatya, Festschrift Heinrich Otten, 1973 s. 11-15, 1975.
 • Ištar auf dem Karahöyük, Mansel'e Armağan, 1974, s.703-707.
 • Eine neue hieroglyphenhethitische Inschrift der Gruppe Kızıldağ-Karadağ aus der Nähe von Aksaray und die früher publizierten Inschriften derselben Gruppe, Anatolian Studies Presented to Hans Gustav Güterbock on the Occasion of his 65th Birthday, 1974, s. 17-27.
 • Eski Önasya'da Siyasal İlişkilerden Bölümler, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma Kitabı. S. 425-436, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayın No. 239, 1974.
 • Die Hethiter in Anatolien, Das Parlament 1976, Türkiye Özel Sayısı.
 • Maşat Höyük'te keşfedilen Hitit Tabletlerinin Işığı altında Yukarı Yeşil Irmak bölgesinin Coğrafyası Hakkında, Belleten 41, sayı 164, 1977. s. 637-647.
 • Hitit Kenti Hanhana'nın Yeri, Belleten 4I, sayı I64, 1977, s. 649-652.
 • Remarques sur la géographie de la région du Haut-Yeşilırmak d'après les tablettes hittites de Maşat-Höyük, Florilegium Anatolicum, Mélanges offerts à Emmanuel Laroche, Paris, 1979 s.29-35.
 • Die Lage der Kultstadt Hanhana, Festschrift Elmar Edel, Bamberg 1979, s. 13-16.
 • Hitit Dilinde "Saray" sözünün karşılığı, Belleten 43, sayı 170, 1979, s. 273-280.
 • Das hethitische Wort für "Palast", Studia Mediterranea I, Piero Meriggi dicata I, 1979, s. 17-25.
 • Maşat Höyük'te keşfedilen çivi yazılı Hitit Tabletleri, VIII. Türk Tarih Kongresi I. cilt, 1979, s. 165-196.
 • Die hethitischen Tontafelentdeckungen auf dem Maşat-Höyük, Belleten 44, sayı 173, 1980, s. 254-59.
 • Eski Anadolu'da yazı, Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu s. 19-22, Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI. Dizi, sayı 4I, 1981.
 • Hititlerin dinsel törenlerinde kullanılan temizlik maddesi tuhhueššar üzerinde bir inceleme, Belleten 46, sayı 182, s. 247-254.
 • Beiträge zur Erforschung des hethitischen Tempels, Kultanlagen im Lichte der Keilschrifttexte, Ankara 1983. T.T.K. Yayınları: Dizi - VI, No. 23 ...IV + 382 s., metin dışı 1-13 fotoğraf ve desen.
 • Zum Wesen der kultischen Reinigungssubstanz tuhhueššar, Festschrift A. Kammenhuber.
Die Lage der hethitischen Kultstadt Karahna, Festschrift Kurt Bittel

Tanıtma ve Eleştirileri:

 • H. Bozkurt - M. Çığ - H.G. Güterbock, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Boğazköy Tabletlerinden Seçme Metinler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi II, Sayı 5, 1944, s. 789-794.
 • E. Neufeld, The Hittite Laws, Journal of Cuneiform Studies VI, 1952, s.93-98.
B. Rosenkranz, Beiträge zur Erforschung des Luwischen, Bibliotheca Orientalis XI, 1954, s.208-209.
 • Th. Beran, Die hethitische Glyptik von Boğazköy I, Orientalistische Literaturzeitung 66, 1971, s. 362-364.

  Ödülleri

  * İtalya Cumhurbaşkanı'nın Commendatore Nişanı (1957)
 • Almanya Cumhurbaşkanı'nın Liyakat Nişanı (1972)
 • Paris College de France Madalyası (1980)
 • Almanya Cumhurbaşkanı'nın Yıldızlı Liyakat Nişanı (1991)
 • İtalya Cumhurbaşkanı'nın Grande Ufficiale Nişanı (1991)
 • Türkiye Tanıtma Vakfı Ödülü (1992)
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Onur Ödülü (2001)
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu Onur Ödülü (2001)
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Onur Ödülü (2002)
 • Aydın Doğan Vakfı Arkeoloji Ödülü (2003)

  Uluslararası Akademiler ve Meslek Kuruluşlarına Üyelikleri

 • İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Şeref Üyesi (1994)
 • Uluslararası Hititoloji Kongrelerinin Kurucusu
 • Çorum'da toplanan I. (1990) ve III. (1996) Uluslararası Hititoloji Kongrelerinin Başkanı
 • Çorum Belediye Meclisi tarafından verilen, kentin dünyada tanıtılmasına katkılarından dolayı Çorum Fahri Hemşehrisi unvanı (1996)
 • Würzburg Üniversitesi'nden Fahri Doktora (1997)
 • British Academy Üyesi (1998)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sedat
3 yıl önce

siyasetçi Sedat Ağçay (d. 1981), Türk futbolcu Mehmet Sedat Aloğlu (d. 1950), Türk sanayici Sedat Alp (1913–2006), Türk tarihçi ve arkeolog Sedat Altınöz...

Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü
6 yıl önce

Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü, başlangıçta Sedat Simavi Vakfı, daha sonra ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin...

Mehmet Sedat Aloğlu
6 yıl önce

Mehmet Sedat Aloğlu, (d. 1950, İstanbul), Türk siyasetçi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. ABD New Haven Üniversitesi'nde...

Mehmet Sedat Aloğlu, 1950, Siyasetçi, TBMM, Türk, Türkiye, İstanbul, İstanbul Üniversitesi
Sedat Yüce
6 yıl önce

Sedat Yüce (d. 1976, İzmir), Türk şarkıcıdır. 1993 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ndeki yarışmacılardan Şebnem Özsaran'ın arka vokali olarak...

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü
6 yıl önce

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü, başlangıçta Sedat Simavi Vakfı, daha sonra ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin...

2012 Sedat Simavi Ödülleri
6 yıl önce

2012 Sedat Simavi Ödülleri, Sedat Simavi Ödülleri'nin 36.'sıdır. Ödüller 25 Aralık 2012 Salı günü saat 19.30’da İstanbul The Marmara Taksim Oteli’nde düzenlenen...

Metamorfoz (albüm)
6 yıl önce

Öztürk, Kıvanç Baruönü, Can Şengün, Tamer Yılmaz, Sedat Mehder, Avo Yermagyan, Murat Erdoğan, Alp Ersönmez, Ulaş Ağce, Barış Büyük, Ozan Kurtuluş, Murat...

Metamorfoz (albüm), Türkiye ülke bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti, Almanya ülke bayrağı, Almanya, Avrupa ülke bayrağı, Avrupa Birliği, Tarkan, 17 Nisan, 1 Şubat, 2007
Sedat Baran
6 yıl önce

Sedat Baran, (d. 1918, İstanbul) - (20 Eylül 1998), Türk siyaset adamı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı...