Sedimantasyon

Kısaca: Aradığınız konu alyuvar çökelme hızı ise ilgili maddeye bakınız. Çökelme, bir çözelti ya da süspansiyondaki katı parçacıkların dibe çökmesi. ...devamı ☟

English: sedimentation (Nefroloji terimi) Bir sıvının içerdiği maddelerin dibe çökmesi

Sedimantasyon

Türkçe Sedimantasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sedimentation, blood sedimentation

Sedimantasyon

tortu oluşması, çökelme.
pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılan bir tür kan muayenesi.
yerb. tortulaşma.

Sedimantasyon

Türkçe Sedimantasyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
sédimentation [la]

Sedimantasyon

1 . Tortu oluşması, çökelme.
2 . tıp (***)Pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılan bir tür kan muayenesi.
3 . jeolojiTortulaşma.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tortulanma
6 yıl önce

kimyasal tortul kayaçlara örnek verilebilir. İnsanlarda da çeşitli sedimantasyon faaliyetleri oluşabilir. Tortulanmalar daha çok su (akışsal süreç),...

Antikor
3 yıl önce

sağlarlar. İmmünglobulinler; IgG, IgM, IgA, IgD, IgE tipleri vardır. sedimantasyon katsayısı: 75 insan serumunda bulunan miktar: 10–15 mg/ml molekül ağırlığı:...

Antikor, Glikoprotein, Molekül, Organik, Organizma, İmmun sistem
Ribozom
3 yıl önce

ve 5S rRNA (3 tane). (S = Svedberg birimi = Sedimantasyon (çökelme) katsayısı. 1X10 -13 sn’de sedimantasyon katsayısı 1S olarak kabul edilir.) Ribozomlar...

Ribozom, Angstrom, Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Koful
Ankilozan Spondilit
3 yıl önce

değerli ve ucuz bir testtir. Sedimantasyonun düşmesi olumlu bir göstergedir. CRP (C Reaktif Protein): Eritrosit sedimantasyon hızı gibi vücutta bağışıklık...

Ankilozan spondilit, Akciğer, Gen, Göz, Kalp, Omurga, Romatizma, Yumuşak doku, Yorgunluk, Barsak, HLA-B27
Tortum Gölü
3 yıl önce

derinliğinde su altı eşiği ayırır. Çay tarafından göle her yıl 2,5 milyon m³ sedimantasyon malzemesi taşınarak, göl dipten doldurulmaktadır. 1947-2010 yılları...

Polimiyozit
3 yıl önce

yüzde eritemli döküntüler çıkar, boyun ve omuzlara kadar yayılabilir. Sedimantasyon hızını artıran bir iltihap sendromu genellikle vardır. Kas biyopsisi...

Polimiyozit, Ağrı, Bacak, Biyopsi, Hastalık, Kanser, Kas, Sedimantasyon, Sendrom, İltihap, İçorgan
Tortul kayaçlar
3 yıl önce

giderilir, ancak sedimantasyon bu doğal süreçlerin çalışamadığı ve fosilleşmeye neden olan istisnai koşullara katkıda bulunabilir. Sedimantasyon hızı yüksek...

Tortul kayaçlar, Bazalt, Boksit, Coğrafya, Diatomit, Dolomit, Dünya, Kalker, Kalseduan, Kil, Kireçtaşı
Tortum Çayı
3 yıl önce

ÖZELLİKLERİ". Tortum Gölü’nün (Uzundere-Erzurum) Güneybatısında Aktüel Sedimantasyon ve Siltasyona Bağlı Alan-Kıyı Çizgisi Değişimleri. Türk Coğrafya Dergisi...