--}}

Semavi Dinler

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Ortadoğu kökenli dinlerdir. Kronolojik sırasıyla ibrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık, İslam'dır.

Görüşler

  • Taner Avatar
    Taner - 3 ay önce
    İslam dininin sembolü olarak neden ay ve yıldız kullandınız islamiyetin doğusundan selahatin eyyubinin kudusu fethine kadar hiç bir halife veya islam devleti ay ve yıldız kullanmamıştır . Neden ay ve yıldız islamın sembolü olarak inatla benimsetilmeye çalışılıyor ay günleri sümerler ve öncesinde birçok Türk kavmi tarafından kullanılmıştır. Muhammed ve sonrasında (dort imam) ay ve yıldız gerek islam sancağı gerekse sembol olarak kullanıldığını bilimsel bir veri kanıt veya ispat var ise paylaşırmısınız

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Semavi Dinler
Semavi dinler