Semavi dinler

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Ortadoğu kökenli dinlerdir.
Kronolojik sırasıyla ibrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık, İslam'dır.

Semavi dinler

İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik dinleri.

Yanıtlar