Senato

Kısaca: Senato, bazı ülkelerde yasama organının bir parçası olarak görev yapan kurumdur. Senatolar genellikle çift meclisli ülkelerde bulunur ve daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir. ...devamı ☟

Senato, bazı ülkelerde yasama organının bir parçası olarak görev yapan kurumdur. Senatolar genellikle çift meclisli ülkelerde bulunur ve daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir.

Dünya tarihindeki ilk senato Roma İmparatorluğu tarafından M.Ö. 8. yüzyılda kuruldu ve M.S. 6. yüzyıla kadar devam etti. Ayrıca Bizans İmparatorluğu da Doğu Roma İmparatorluğu olarak M.S. 4. yüzyıldan başlayarak 13. yüzyılda 4. Haçlı Seferi Konstantinopolis'i (İstanbul) işgal etmesine kadar senato kurumunu devam ettirdi.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede senatolar yasama kurumunun bir parçası olarak görev yapmaktadırlar.

Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteydi ve TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki meclisten oluşuyordu. 1961 anayasasında göre Cumhuriyet Senatosu üç çeşit üyeden oluşuyordu. 150 adet olan birinci grup üyeler halk tarafından seçiliyordu. 15 adet olan ikinci grup üyeler ise Cumhurbaşkanınca seçiliyordu. İlk iki grup üyelerin görev süresi altı yıldı. Üçüncü grup üyeleri ise ömür boyu görev yapıyorlardı. Bunlara “tabii üyeler” deniliyordu. Bunlar da kendi içinde iki gruba ayrılıyorlardı. Bunlardan birincisi Milli Birlik Komitesi başkan ve üyeleriydi. İkincisi ise eski Cumhurbaşkanlarıydı.

Cumhuriyet Senatosuna aday olabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak ve yüksek öğrenim yapmış olmak gerekiyordu. Tabii üyeler dışındaki üyelerinin görev süresi ise 6 yıldı. Ancak seçimler 2 yılda bir yapılıyordu ve her seçimde üyelerinin sadece üçte biri yenileniyordu. Hükümet, Cumhuriyet Senatosuna karşı değil, Millet Meclisine karşı sorumluydu. Güven oylaması sadece Millet Meclisinde yapılıyordu. Cumhuriyet Senatosunun güvensizlik oyuyla hükümeti düşürme yetkisi yoktu.

1980 yılından sonra tekrar tek meclisli sisteme geri dönüldü ve senato kurumu 19 yıllık bir çalışma süresinden sonra Türkiye'de yürürlükten kalktı.

senato

1 . Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis.
2 . Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı.
3 . Senatörlerin toplandıkları yer.
4 . tarihEski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.

senato

İtalyanca senato kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. senate, house of parliament, deliberative body, upper chamber

senato

Türkçe senato kelimesinin İngilizce karşılığı.
[senato (m) ] n. senate, house of parliament, deliberative body, upper chamber n. senate

senato

eski roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi; senatörlerin toplandıkları yer. (kimi ülkelerde) yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı.

senato

İtalyanca senato kelimesinin Fransızca karşılığı.
(politica) sénat (m)

senato

İtalyanca senato kelimesinin Almanca karşılığı.
n. senat

senato

Türkçe senato kelimesinin Fransızca karşılığı.
sénat [le]

senato

Türkçe senato kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Senat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.