1- Düşüncenin ayrı öğelerini, ya da ayrı düşünce veya ideolojileri mantıksal bir tarzda bir araya getirme işlemi. 2- Söz konusu birleştirme faaliyetinin ürünü olan şey.

SENTEZ (fransızca) türkçe anlamı
1. synthèse [la]
SENTEZ (türkçe) anlamı
bireşim.
SENTEZ (türkçe) anlamı
2. 1 . Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma
3. bireşim
4. 2 . felsefeYalından karmaşık olana
5. külliden cüziye
6. zorunludan olasıya
7. ilkeden onun uygulanmasına
8. genel yasadan bireysel duruma
9. nedenden etkiye
10. öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi
11. bireşim
12. terkip
SENTEZ (türkçe) ingilizcesi
1. [sentir] v. feel
2. have feeling
3. sense
4. smell
5. taste
6. n. synthesis,
SENTEZ (türkçe) fransızcası
1. synthèse [la]
SENTEZ (türkçe) almancası
1. n. Synthese

Sentez hakkında bilgiler

1- Düşüncenin ayrı öğelerini, ya da ayrı düşünce veya ideolojileri mantıksal bir tarzda bir araya getirme işlemi. 2- Söz konusu birleştirme faaliyetinin ürünü olan şey.

Basit kimyasal maddelerden kompleks bileşiklerin türetilmesi. Günlük hayatta kullanılan birçok madde sentez yoluyla elde edilir. Her ne kadar anorganik maddelerin sentezleri de sınai önem taşıyorsa da sentezde en büyük pay organik maddelerin sentezindedir.

Anorganik kimyada önemli sınai sentezler olarak, sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ve amonyak gazının sentezleri sayılabilir. Organik kimya sahasındaki sentezlerle de parfümler, ilaçlar, boyar maddeler, reçineler vs. ürünler elde edilmektedir. Sentez metodları özellikle organik kimya alanında 1828 yılından sonra büyük gelişmeler kaydetmiştir. Alizarin, indigo ve idantren boyalarının sentezleriyle endüstriyel sentezler önem kazanmaya başlamış ve bugüne kadar milyonlarca bileşik, sentez yoluyla elde edilmiştir.

Kimyasal sentezlerin amacı, başlıca üç ana hedefe yöneliktir: Belli bir ürün için sanayinin talebini karşılamak; kompleks yapılı tabii organik bileşiklerin yapılarını aydınlatmak ve tabii halde bulunmayan yeni kimyasal bileşikler üretmek. Sanayinin ihtiyacını karşılamak için yapılan sentezlere sayısız misaller vermek mümkün olmakla beraber sun’i gübrelerin hammaddelerinden olan amonyağın, azot ve hidrojenin senteziyle elde edilmesidir. Bugün sanayide elyaf, plastik, ilaç, boyarmadde ve sabun olarak kullanılan pekçok kimyasal madde sentez yoluyla türetilmektedir.

Diğer taraftan canlılarda bulunan birçok karmaşık tabii bileşiğin, mesela alkaloit ve proteinlerin kimyasal yapıları, ancak bu tabii maddelerin sentez yoluyla üretilmesinden sonra aydınlatılabilmiştir.

Belirli bir maddenin, kimyasal ve fiziksel özelliklerine dayanılarak, bir molekül yapısı tasarlanabilirse, bu yapıya uygun olarak sentezle hazırlanan bileşik, söz konusu tabii maddeyle aynı olduğunda, tasarlanan yapının doğruluğu tespit edilmiş olur.

Tabii halde bulunmayan özel yapıdaki bir maddenin sentez yoluyla elde edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi de kimyasal yapı ve reaksiyon teorilerinin denenmesine imkan sağlar.

Şarkı Sözleri

Onur Akın tarafından söylenen sentez adlı şarkının sözleri.

çıkılır meleğim çıkılır
nehirden okyanusa
patikadan dağa çıkılır
atomdan insana güzelim
kavgadan hürriyete çıkılır

çıkılır sultanım çıkılır
tohumdan toprağa
yağmurdan umuda çıkılır
aşktan çocuğa kadınım
memeden süte çıkılır

çıkılır kadifem çıkılır
rüyadan gerçeğe
zulümden barışa çıkılır
ölümden inanca canım
özlemden sana çıkılır

çıkılır kara gözlüm çıkılır
destandan tarihe
çarmıhtan isa'ya çıkılır
insandan tanrıya küçüğüm
isyandan vatana çıkılır
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Modern Evrimsel Sentez

Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır.Modern sentezin ana katkısı ...

Modern Sentez

Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır. 1930'lar ve sonrasında daha ...

Kimyasal Sentez

kimyasal sentez, birden fazla maddenin bir olayda kendi özelliklerini kaybedip, yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri özelliğine denir.

Sentez (anlam Ayrımı)

Sentez, Felsefede yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim. Kimyada ise element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay ...

Ego

Ego, kişilik yapısının doğrudan doğruya dış ve iç ortamlarla ilgili bölümüdür. Id'den (bkz.) gelen içgüdüleri, toplumsal ve emosyonel bakımdan uygun eylemlere doğru kanalize eder. Bu işlemde çeşitli mekanizmalar sözkonusudur: algılama, motor hareket, gerçekliğin ...

Hemoglobin

Hemoglobin, Kanda solunum organından dokulara oksijen, dokulardan solunum organına ise karbondioksit ve proton taşıyan protein. Eritrositlerin içerisinde bulunurlar. Oksijeni +2 değerlikli demir içeren hem molekülleri ile bağlarlar. Başlıca sentez yeri eritrosit üretimi sırasında ...