Sentez

Kısaca: 1- Düşüncenin ayrı öğelerini, ya da ayrı düşünce veya ideolojileri mantıksal bir tarzda bir araya getirme işlemi. 2- Söz konusu birleştirme faaliyetinin ürünü olan şey. ...devamı ☟

1- Düşüncenin ayrı öğelerini, ya da ayrı düşünce veya ideolojileri mantıksal bir tarzda bir araya getirme işlemi. 2- Söz konusu birleştirme faaliyetinin ürünü olan şey.

Basit kimyasal maddelerden kompleks bileşiklerin türetilmesi. Günlük hayatta kullanılan birçok madde sentez yoluyla elde edilir. Her ne kadar anorganik maddelerin sentezleri de sınai önem taşıyorsa da sentezde en büyük pay organik maddelerin sentezindedir.

Anorganik kimyada önemli sınai sentezler olarak, sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ve amonyak gazının sentezleri sayılabilir. Organik kimya sahasındaki sentezlerle de parfümler, ilaçlar, boyar maddeler, reçineler vs. ürünler elde edilmektedir. Sentez metodları özellikle organik kimya alanında 1828 yılından sonra büyük gelişmeler kaydetmiştir. Alizarin, indigo ve idantren boyalarının sentezleriyle endüstriyel sentezler önem kazanmaya başlamış ve bugüne kadar milyonlarca bileşik, sentez yoluyla elde edilmiştir.

Kimyasal sentezlerin amacı, başlıca üç ana hedefe yöneliktir: Belli bir ürün için sanayinin talebini karşılamak; kompleks yapılı tabii organik bileşiklerin yapılarını aydınlatmak ve tabii halde bulunmayan yeni kimyasal bileşikler üretmek. Sanayinin ihtiyacını karşılamak için yapılan sentezlere sayısız misaller vermek mümkün olmakla beraber sun’i gübrelerin hammaddelerinden olan amonyağın, azot ve hidrojenin senteziyle elde edilmesidir. Bugün sanayide elyaf, plastik, ilaç, boyarmadde ve sabun olarak kullanılan pekçok kimyasal madde sentez yoluyla türetilmektedir.

Diğer taraftan canlılarda bulunan birçok karmaşık tabii bileşiğin, mesela alkaloit ve proteinlerin kimyasal yapıları, ancak bu tabii maddelerin sentez yoluyla üretilmesinden sonra aydınlatılabilmiştir.

Belirli bir maddenin, kimyasal ve fiziksel özelliklerine dayanılarak, bir molekül yapısı tasarlanabilirse, bu yapıya uygun olarak sentezle hazırlanan bileşik, söz konusu tabii maddeyle aynı olduğunda, tasarlanan yapının doğruluğu tespit edilmiş olur.

Tabii halde bulunmayan özel yapıdaki bir maddenin sentez yoluyla elde edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi de kimyasal yapı ve reaksiyon teorilerinin denenmesine imkan sağlar.

sentez

Türkçe sentez kelimesinin İngilizce karşılığı.
[sentir] v. feel, have feeling, sense; smell; taste
n. synthesis

sentez

bireşim.

sentez

Fransızca sentez kelimesinin Almanca karşılığı.
fühlen, riechen

sentez

Fransızca sentez kelimesinin Türkçe karşılığı.
synthèse [la]

sentez

Türkçe sentez kelimesinin Fransızca karşılığı.
synthèse [la]

sentez

Türkçe sentez kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Synthese

sentez

1 . Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.
2 . felsefeYalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim, terkip.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimyasal sentez
1 yıl önce

Kimyasal sentez, birden fazla maddenin bir olayda kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri olayı. Kimyasal sentez kimyasal...

Modern Evrimsel Sentez
1 yıl önce

Modern evrimsel sentez (kısaca modern sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler...

Modern evrimsel sentez, Biyolojik Evrim, Doğal seçilim, Evrim Kuramı, Gen, Gen havuzu, Gregor Mendel, Moleküler biyoloji, Mutasyon, Rekombinasyon, Genetik kayma
Organik sentez
1 yıl önce

Organik sentez, kimyasal sentezin özel bir dalıdır ve organik bileşiklerin kasıtlı olarak yapılandırılmasıyla ilgilidir. Organik moleküller genellikle...

Sentez (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Sentez, Felsefede yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye...

Protein biyosentezi
1 yıl önce

da sentez süresince ATP ve GTP hidrolizi ile yüksek miktarda enerji harcanır. Ayrıca, hücreler ürettikleri enerjinin büyük kısmını protein sentezinde görev...

Kemosentez
1 yıl önce

veya H2O yerine H2S veya sadece H2 kullanmak suretiyle karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiyaç gösteren, yani aktivasyon enerjisine...

Kemosentez, Azot, Bakteri, Demir, Fotosentez, Glikoz, Güneş, Hidrojen, Işık, Karbondioksit, Karbonhidrat
Hemoglobin
1 yıl önce

Oksijeni +2 değerlikli demir içeren hem molekülleri ile bağlar. Başlıca sentez yeri eritrosit üretimi sırasında kemik iliğidir. Yaş, cinsiyet ve türe göre...

Hemoglobin, Anemi, Demir, Eritrosit, Hem, Karbondioksit, Kemik iliği, Oksijen, Protein, Proton, Retikülosit
DNA replikasyonu
4 yıl önce

değişmemiştir. Çoğalmanın genel tarzı açıklık kazandıktan sonra araştırmalar, DNA sentezinin tüm ayrıntıları üzerine yoğunluk kazanmıştır. Günümüzde bilinen, DNA'nın...