Sezgicilik

Kısaca: Sezgicilik ya da entüisyonizm, felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik, hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır. Henri Bergson akımın kurucusudur, bu nedenle kimi zaman felsefe tarihinde Bergsonculuk olarak adlandırılması da söz konusudur. ...devamı ☟

Alm. Intuitionismus, Fr. intuitionisme, İng. iniuitionism, intuitionalism, es. t. tehaddüsiye

1- Sezgiye us, anlık, kavramsal düşünme karşısında üstünlük veren; sezgiyi bilginin, özellikle felsefe bilgisinin, temeli olarak gören öğreti (Bergson). bkz. sezgi.

2- (Ahlak öğretisi olarak) Eylemlerin iyi ya da kötü oluşlarının, onların değerleri ve sonuçları üzerine herhangi bir düşünüp taşınma ile değil, doğrudan doğruya sezgiyle bilinebileceğini savunan görüş.

3- (Matematikte) Matematiğin temellerinin sezgi yoluyla doğrudan doğruya kesinlikle kavrandığını ileri süren görüş (mathematical intuitionism; kurucusu: L.E.J. Brouwer); bu görüşe göre, insan anlığının yapıcılığından doğan "matematiksel var- oluşlar" ancak sezgi yoluyla sınanabilirler; bu görüşte matematiğin mantık ve felsefe karşısında üstünlüğü de kabul edilir, çünkü ne bilim ne felsefe ne de mantık matematik için bir öndayanak

sezgicilik

Bilginin sezgiyle elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı.

sezgicilik

Türkçe sezgicilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
intuitionism

sezgicilik

bilginin sezgiyle elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sezgicilik
6 ay önce

Sezgicilik ya da entüisyonizm, felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır...

Sezgicilik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu, Belit
Oluşturmacı Matematik
3 yıl önce

Oluşturmacılık çoklukla matematiksel sezgicilik ile karıştırılır; fakat gerçekte sezgicilik oluşturmacılığın bir türüdür. Sezgiciliğe göre matematiğin temelleri...

Oluşturmacı Matematik, Oluşturmacı Matematik
Sezgici Matematik
6 ay önce

Matematik felsefesinde, sezgicilik ya da (eski sezgiciliğinin karşıtı olarak) yeni sezgicilik akımı, matematiğe insanların oluşturucu etkinliği olarak...

Sezgici Matematik, Doğal Sayılar, Küme, Kümeler Kuramı, Matematik, Matematik Felsefesi, Oluşturmacı Matematik, Rasyonel Sayılar, Taslak, Sezgici tip teorisi, Sezgici küme teorisi
Henri Bergson
6 ay önce

felsefe akımının daha doğru olduğunu benimsedi. Düşüncelerinden dolayı Sezgicilik (entüisyonizm) akımını kurdu. Bergson bilimin asıl bilgi kaynağı olduğunu...

Henri Bergson, 1859, 18 Ekim, 1941, 4 Ocak, Felsefe Portalı, Filozof, Matematik sezgicilik, Sezgicilik, Taslak, İmam Gazali
Finitizm
2 yıl önce

dayandırabilmektedirler. Finitizmden daha katı bir yaklaşım Alexander Esenin-Volpin'in ultra sezgicilik (ya da yaygın olarak bilinen adıyla ultra finitizm) akımıdır....

Finitizm, Doğal sayılar, Leopold Kronecker, Matematik Felsefesi, Oluşturmacı Matematik, Alexander Esenin-Volpin, Ultra sezgicilik, Ultra finitizm, Sayılabilir sonsuz
Sezgi
6 ay önce

şeyleri tüm bir devingenliği içinde bütünlüklü kavrayan içten duyma yolu. Sezgicilik Sezgi (Bergson) Medyumluk Trans Tebliğ Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ergün...

Leopold Kronecker
6 ay önce

finitizm anlayışı Kroneker'i, matematiğin temelleri arasında yer alan sezgicilik akımının öncülerinden biri yapmıştır. Leopold Kronecker 7 Aralık 1823'te...

Leopold Kronecker, 1823, 1841, 1845, 1891, 29 Aralık, 7 Aralık, Almanya, Analiz, Aritmetik, Dirichlet
Epistemoloji
6 ay önce

Wittgenstein akımın önde gelen temsilcilerindendir. Entüisyonizm veya sezgicilik felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında...

Epistemoloji, Akılcılık, Bilgi, Deneycilik, Felsefe, Felsefe Portalı, Taslak, İdealizm, DOĞRU BİLGİNİN İMKANSIZLIĞINI SAVUNANLAR, Olgu, DOĞRU BİLGİNİN MİœMKİœN OLDUĞUNU SAVUNANLAR