Siyasi Tarih

Kısaca: Devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişme, gelişme, yıkılışlarından ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerinden söz eden disiplindir. Bu tanımdan esinlenerek buna uluslararası ilişkiler tarihi de diyebiliriz. Genel olarak baktığımızda "siyasi tarih" terimi iki kavramı içermektedir. Bunlar: 1) Devletlerin kuruluşlarını, geçirdikleri gelişmelerini, devlet içindeki bireylerin ya da grupların çatışmalarını ve devletlerin dünya tarihi içindeki yer ve ön ...devamı ☟

Devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişme, gelişme, yıkılışlarından ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerinden söz eden disiplindir. Bu tanımdan esinlenerek buna uluslararası ilişkiler tarihi de diyebiliriz. Genel olarak baktığımızda "siyasi tarih" terimi iki kavramı içermektedir. Bunlar:

1) Devletlerin kuruluşlarını, geçirdikleri gelişmelerini, devlet içindeki bireylerin ya da grupların çatışmalarını ve devletlerin dünya tarihi içindeki yer ve önemini inceleyen siyasi tarih;

2) Uluslararası ilişkilerin temel birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin tarihini inceleyen siyasi tarih.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siyasi Tarih
1 yıl önce

ilişkilerinin tarihini inceleyen siyasi tarih. Buna İngilizcede "diplomatic history" denilmektedir. Bir tarih çalışmasının, siyasi tarih disiplinine ait...

Siyasi tarih, Franklin D. Roosevelt, Fransız ihtilali, Joseph Stalin, Winston Churchill
Siyasi parti
1 yıl önce

Siyasi parti (eskiden fırka, farklı görüşe sahip topluluk), benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere...

Siyasi Parti, 1830, 1889, 18 Ekim, 1908, 21 Mayıs, 8 Kasım, ABD, Anarşist, Avrupa, Demokrasi
Siyasi ekonomi
1 yıl önce

Siyasi iktisat aslen üretim, alım-satım ve bunların kanun, gümrük ve devlet ile ilişkilerinin incelenmesine verilen addır. Siyasi iktisat kavramı ahlak...

Türkiye'deki siyasi partiler listesi
1 yıl önce

almaksızın siyasi parti kurma hakkına sahiptir. Büyük partiler, genel seçimlerde oyların %10'undan fazlasını alan ve parlamentoda temsil edilen siyasi taraf...

Azerbaycan'daki siyasi partiler listesi
1 yıl önce

Azerbaycan’daki siyasi partiler listesi, Azerbaycan’da etkin olan veya olmuş siyasi partiler. Azerbaycan’da siyasi partiler ve onların faaliyetleri "Siyasi partiler...

Tarih
1 yıl önce

seçimi, sunuş şekli, tarih çalışmasının amacı, tarihçinin kişisel siyasi-ideolojik tercihleri, tarihçinin eser verdiği dönemin siyasi-ideolojik koşulları...

Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Bilgi, Coğrafya, Dil bilimi, Eski Yunan, Felsefe, Filoloji, H.G. Wells, Hegel
Siyasi Coğrafya
1 yıl önce

Siyasi coğrafya, siyasi otorite ve organizasyonlar tarafından alınan kararlar üzerinde coğrafi etmenlerin etkisini, siyasi kararların uygulanmasının coğrafi...

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi
5 yıl önce

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partilerin listelendiği maddedir. Dağlık Karabağ'da çok...