Sosyal Organizasyon

Sosyal organizasyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kurum

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyal statü
2 yıl önce

Sosyal statü veya toplumsal konum, bir bireyin belirli bir toplum ve kültür içindeki konumu. Bireyin sosyal çevre ve sosyal organizasyon içindeki yerini...

Sosyal adalet
2 yıl önce

sosyal adalet başlığı altında değerlendirilir. İhtiyaç üzerine kurulan siyasi organizasyonlar ise hak taksiminin ve sosyal adalet kavramının, sosyal alanda...

Sosyal adalet, ,
Sosyal demokrasi
2 yıl önce

Sosyal demokrasi, reformist ve tedrici metotlarıyla birlikte demokratik toplumculuğu kurmayı hedefleyen politik bir ideolojidir. Bir diğer tanımda sosyal...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
Sosyal liberalizm
2 yıl önce

Sosyal liberalizm, modern liberalizm veya reform liberalizmi olarak da bilinir, bireysel özgürlük ve sosyal adalet arasında denge kurmayı amaçlayan politik...

Sosyal liberalizm, Açık toplum, Liberalizm, Neoliberalizm, Radikalizm, í–zgürlük, İnsan hakları, Liberal International, European Liberal Democrat and Reform Party, Liberalism worldwide, Liberal demokrasi
Sosyal girişimcilik
5 yıl önce

Sosyal girişimcilik, öncelikli toplumsal sorunları, maddi fayda ve kâr ön planda olmaksızın ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik yapılan...

Erol Güngör (sosyal psikolog)
2 yıl önce

(Verbal) Yapılarda Estetik Organizasyon” adlı teziyle doktor oldu. 1966'da ABD Colorado Üniversitesi'nde tanınmış sosyal-psikolog Kenneth Hammond'un...

Erol Güngör (sosyal psikolog), 1938, 1978, 1982, 1983, 24 Nisan, 25 Kasım, Devlet Planlama Teşkilatı, Kalp krizi, Kültür Bakanlığı, Kırşehir
Dünya Sosyal Forumu
2 yıl önce

dünya görüşlerini küresel çapta bir araya getiren en kapsamlı organizasyondur. İlk Dünya Sosyal Forumu 25 Ocak-30 Ocak 2001 tarihleri arasında Porto Alegre`de...

Dünya Sosyal Forumu, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 25 Ocak, 30 Ocak, 31 Ocak, 5 Şubat, Bamako
Sosyoloji
2 yıl önce

bilimciler toplumu ve sosyal davranışı, insanların oluşturduğu grup ve toplumsal kurumu çeşitli sosyal, dinsel, politik ve iş organizasyon gibi inceleyerek...

Toplum bilimi, Ahmet Cevdet Paşa, Aile, Anarşi, Anthony Giddens, Antropoloji, Araştırma, August Comte, Auguste Comte, Batı, Behice Boran